48. Poslové stavů moravských žádají Ferdinanda I. za zevrubnou odpověď na artikule jemu jako nové zvolenému králi k potvrzení předložené.

1526. Opis v arch. minist. vnitra ve Vídni. (I. A. 1. Mähren.)

Milostivý králi a milostivá králová! Jakož ste nám Vaše Král. Mil. na poselstvie, s kterýmž jsme od přátel našich a všech stavuov markrabstvie moravského vysláni, Odpověď sepsánu poslati ráčili, kterúžto odpověď Vašich Král. Mil. jsme přečtli a u sebe rozvažovali; Však podle zdánie našeho na všecky artikule od Vašich Král. Mil. Odpověď gruntovní, tak jakž žádost všech stavuov téhož markrabstvie jest, nám dána není, čím by se tiž stavové spraviti mohli.

Protož Vašich Král. Mil. prosíme, poněvadž jsme na Vaši Král. Mil. artikule podle instrukcí rozdílně vznesli i sepsané dali, že nám Vaše Král. Mil. také na každý artikul obzvláštně konečná odpověď, kterúž bychom my týmž stavóm oznámili a oni se jí spraviti mohli, dáti ráčíte; neb kdyby toho nebylo, obáváme se, aby často dotčení stavové k nám obtížnosti nenesli a k nějakému obmeškání našemu nepřičítali.
Přihlásit/registrovat se do ISP