21. Přísaha volenců.

(Z rukopisu brněnského.)

Tato přísaha má činěna býti k volení krále od každé osoby k tomu zvolené zvlášť, v kapli sv. Vácslava, zdvihnouc dva prsty a stojíc, v tato slova: "Přísahám pánu Bohu, matce boží, všem svatým i vší koruně české: že v jednání a volení krále českého z těchto tří osob: arciknížete rakouského Ferdinanda J. M. a Jich M. knížat bavorských Vilíma a Ludvíka, nebudu jinak raditi, ani koho z nich voliti z vůle a úmyslu svého, než upřímné, což by bylo k chvále boží a obecnému dobrému koruny této české, v tom nic nehledě stranného, ani pro přízeň, ani pro dary, ani pro který koli užitek svůj, ani odpírati z hněvu, z nepřízně neb z kterékoli nechuti žádnému z nich k tomu hodnému, kterýž by byl k tomu způsobný nalezen, tak daleko, jakkoli rozum můj mohl stačiti; a v těch věcech potřebných, což bude mluveno i o volení krále jednáno, slibuji pod touž přísahou v tejnosti zachovati, žádnému toho nevynášeti ani kterak koli zjevovati žádnému, žádné osobě ku škodě a k ošklivení. Toho mi Bůh dopomáhej i všickni svatí."
Přihlásit/registrovat se do ISP