15. Zd. L. z Rožmitála vladyce Janu Muchkovi z Bukova, hejtmanu kraje plzeňského, že pan Hanuš Pflug chce také býti přítomen sjezdu lázeňskému, a že obecní sněm v Praze držán bude.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, v pátek den sv. Matouše apoštola (21 září) 1526. Konc. v arch. třeboňském.

Službu svú vzkazuji. Urozený příteli milý. etc. Což se sjezdu, kterýž by v Plzni měl býti, dotýče, pravil mi pan Hanuš Fluk, že by také na tom sjezdu měl úmysl býti; i protoť nyní nic tak zvláštnieho nepíši, neb za to mám, že od něho i od pana Humprechta vyrozumíš, co jest se zde nyní jednalo, i také že má sněm býti obecnie. A pro rozličné nynější potřeby, tuším, že nebudu moci do svatého Jeronýma na Blatnú jeti, neb více rozličných věcí přibylo od toho času, jakž jsem na hrad pražský přijel. Datum etc.
Přihlásit/registrovat se do ISP