13. Zd. L. z Rožmitála Janovi z Kolovrat: kdy bude sněm obecní držán.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, ve středu po sv. Lampertu (19. září) 1526. Konc. v arch. třeboňském.

Službu svú vzkazuji. Urozený pane, pane bratře muoj milý. Jakož ste mi psali, což se novin těch rozličných a žalostivých dotýče o králi J. M. i o našich některých přáteliech, i bojím se, že jsú pravé a J. M. Kré že se již stěžkem doptáme, než buohdá v nebeském královstvie. A jakž slyšeti, že ta porážka od Turkuov skrze Uhry zavedena jest, ač také někteří z nich dobře se zachovali i na placu zuostali. - Toto Vám také, pane bratře muoj milý, oznamuji, že sněm obecní tohoto královstvie pokládám v pátek po svatém Jeronýmu, jakož již o to do krajuov píši, i prosím Vás, že naň do Prahy a na hrad pražský přijedete, i jiné pány a přátely k tomu povedete, neb jsú toho jistě pilné a znamenité potřeby. Dán etc.
Přihlásit/registrovat se do ISP