10. Zd. L. z Rožmitála Jakubovi, biskupu vratislavskému, že sněm obecní v brzce na hradě pražském držán bude.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM, v pondělí na den sv. Lamperta (17. září) l. 1526. Konc. v arch. třeboňském.

Duostojný v Bohu otče, pane, pane mně příznivý a přieteli muoj milý etc. Račte věděti, že jsem V. M. jeden list psal a po tomto poslu poslal, což mi se ty časy za potřebné k oznámení zdálo, a v tom jsem jel na Blatnú; potom pak, když jsem zvěděl o té příhodě, kteráž se v Uhřiech od Turkuov stala, i což se krále J. M. dotýče noviny žalostivé, tehdy, přijel jsem zase na hrad pražský, a tu jsem V. M. posla ještě našel, neb jsem tomu porozuměl, že jiní jeho zdrželi, k komuž jest více chodil. A již nyní V. M. neznal jsem nic zvláštnieho, ježto bych V. M. psáti měl, o čemž byste V. M. prvé od jiných věděti neráčili, oznámiti; neb také porozuměl jsem, že knieže Karel ráčil jest V. M. to všecko psáti a oznámiti, jaké sú sem z Uher noviny do Čech oznámeny. A dajž pán Buoh V. M. dobře a šťastně se míti. Dán etc.

Toto V. M. také oznamuji, že jest se nás sem do Prahy něco sjelo z pánuov a z rytieřstva, a rozvažujem to sobě, že bychme rádi, aby toto královstvie české a tyto země mohly s boží pomocí dobře opatřeny býti, abychme užievajíce svých práv a svobod, mohli v dobrém pokoji obývati; ježto se naději, že pro takové potřeby budeme brzo v tomto královstvie, zde na hradě pražském sněm obecní mieti.
Přihlásit/registrovat se do ISP