5. Zd. L. z Rožmitála posílá Vilémovi z Rismberka, hofmistru dvoru královského, noviny z Uher, oznamuje mu, že k sjezdu do Prahy pojede.

NA BLATNÉ, ve středu po matky boží narození (12. září) l. 1526. Konc. v arch. třeboňském.

Službu svú vzkazuji. - Urozený pane, pane švakře muoj milý etc. Jakož měl jsem Vám oznámiti, i také Janovi Škorňovi z Malovic, abyste ke mně přijeli, i byl bych tak učinil, než jakž jsem v pátek minulý přijel sem na Blatnú, tehdy hned potom v neděli a v pondělí a tyto dui i dnes oznamovány mi noviny žalostivé, ježto mi také mezi tím z Prešpurku oznámeno a psáno; teď Vám toho přiepis posielám a bojím se, že jest větší díl toho pravda; než což se Budína dotýče, toho ještě neviem dokonale, kterak jest, než naději se, že ještě brzo nějaké noviny zviem, ježto pán Buoh všemohoucí rač dáti, aby byly lepší nežli první. A při tom toto Vám oznamuji, že pro takové nenadálé věci pojedu buohdá odsud na hrad pražský tento pátek najprvé příští, než rád bych se zase odtud brzo vrátil okolo téhodne, a když buohdá zde zase na Blatné budu, chci Vám rád oznámiti, kdybyšte měli s ním s Škorním ke mně přijeti. Dán etc....
Přihlásit/registrovat se do ISP