91.

Páni Pražané pánům Kauřimským: aby před  nastáwajícím sněmem Swatojakubským wyslali ze sebe do Prahy ku poradě o potřebách stawu městského ke dni S. Markéty.

W Praze, 29 Jun. 1508. (Orig. česk. Museum.)

Službu swú wzkazujem, opatrní přietelé milí! Máme za to, že wás již tajno nenie, kterak sněm walní koruny této České králem JMtí položen jest a má držán býti na hradě Pražském na Sw. Jakuba najprwé příštieho; i jest rozuměti, že tu stawowé panský a rytieřský proti stawu třetiemu našemu městskému chtie něco mluwiti a předsewzieti. Ježto abychom tomu mohli odolati s pomocí boží, zdá nám se potřebné, abychom se prwé ještě před tiem sněmem sjeti staw náš a shledati i rozmluwiti spolu mohli, a na něčem spolu zuostanúce, abychom to na obce swé wznesli a jim oznámili, a což by jich wuole bylo, abychom s tiem na sněm potom wyprawili, ne tepruw abychom se ze sněmu na obce otwoláwali. Protož žádáme Wás pro takowú pilnú potřebu, že z sebe k nám ke dni sw. Margrety panny některé osoby wyšlete, tak aby u nás ten den před sw. Margretú jsúce, nazajtřie den sw. Margrety w hodinu dewátú na rathúze našem se najíti dali. A wěříme, že jiným městóm w kraji wašem toto také oznámíte, aby i oni neobmeškali též z sebe k tomu wyslati. Datum ff. V die Petri et Pauli apostolorum, anno etc. VcVIIIo.

Purkmistr a radda starého města Pražského.

Opatrným purkmistru a konšelóm města Gúřímě, přátelóm našim milým.Přihlásit/registrovat se do ISP