83.

Smlauwa mezi stawy panským a rytířským i městským o obhajowání práwa, wložená do desk zemských.

W Praze, 22 Mart. 1508. (Z rkp. archivu města Pražsk.)

W památných dskách léta páně Milleo VcVIII, w středu po S. Benediktu.

Pražané wšech tří měst Pražských, i jiní poslowé z jiných měst krále JMti králowstwie Českého, z swé swobodné wuole jakožto třetí staw králowstwie tohoto slíbili sú za se i za swé budúcie podlé panského a rytieřského stawu práwa obhajowati proti wšem práwu odporným tak a pod těmi pokutami, jakož sú se panský a rytieřský staw podlé krále JMti sobě zapsati ráčili a pomáhati zawázali, jakožto zřiezenie šíře w sobě (jak panský a rytieřský staw práwa obhajowati má) ukazuje, též oni podlé pánuow Jich Mti a rytieřstwa obhajowati mají; a páni a rytieřstwo, kteříž sme zde při suchých dnech postních spolu byli, také sme práwa a súduow jejich městských, kteréž jim náležie, obhajowati přiřkli od sebe i od swých budúcích, ktožby se jejich súdóm a práwóm jejich městským a jim příležícím zprotiwil mocí a násilím. A k tomu sú se Pražané i jiná města králowstwie Českého poddali, kdyžby co jednáno mělo býti skrze panský a rytieřský staw, a oni wedle swobody, kterážby jim wedle práwa (jako stawu třetiemu) nalézala, že k tomu také zawoláni býti mají, a bez nich jako stawu třetieho od nás panského a rytieřského stawu, což by jim nalézalo pomáhati, při tom býti mají a bez nich to zawieráno býti nemá. Relatorowé na to: Wladslaw z Šternberka a na Bechyni, najwyšší komorník králowstwie Českého, Petr Holický z Šternberka na Leštně, najwyšší sudí králowstwie Českého, Zdeněk Lew z Rožmitálu a z Blatné, najwyšší purkrabě Pražský, Wilém z Pernštejna a na Helfnštejně, najwyšší hofmistr králowstwie Českého, Albrecht z Kolowrat a na Libšteině, najwyšší kancléř králowstwie Českého, Henrich z Plawna, Jiřík Bezdružický z Kolowrat, Petr Dubský, Jindřich z Kolowrat a na Krakowci, sudí dworu krále JMti, Viktorin Skřinecký z Ronowa, Wilém Šwihowský z Rizmberka, Krištof z Šwamberka, Bernart z Waldšteina z pánuow, Mikuláš z Hořic na Pecce, najwyšší písař králowstwie Českého, Burian Trčka z Lípy a na Lipnici, podkomoří králowstwie Českého, Jiřík Karlík z Nežetic, Jan z Klenowého, Albrecht Rendl z Úšawy, Linhart Markwart z Hrádku, Zdeněk Malowec z Chajnowa, Purkart z Sulewic, Kunat Pesík z Komárowa, Jan Janowský z Sautic na Žumberce, Jan Řepa z Neweklowa, Mathiáš Libák z Radowesic, Mikuláš Wančura z Rehnic a na Krnště z wládyk. Stalo se dne a léta nahoře psaného.Přihlásit/registrovat se do ISP