69.

Zápis sněmowního snesení (stawu panského a rytířského proti městům).

W Praze, 5 Mart. 1507. (Rkp. Raudnický f. 10.)

Léta VIIo, ten pátek po přenesení S. Wáclawa, (5 Mart.) páni Jich Mti a rytířstwo na sněmu obecném, kterýž držán byl na hradě Pražském, na tom sú se oba dwa stawowé panský a rytířský swolili:

Jestližeby Pražané aneb které koliwěk město w koruně České na kterú koliwěk osobu buď z panského i také rytířského stawu mimo řád a práwo, kterémužto staw panský i také rytířský z hlawy, mordu odpowídati powinni jsú, sáhl wedle zapsání císaře Karla učiněného a zřízení zemského na jeho hrdlo bez wyslyšení před saudem zemským, tak jakž zřízení ukazuje, že sebe w tom wšickni wespolek ti dwa stawowé skutečně hned opustiti nemají a toho mstíti beze wšeho odpowídání. Poslowé byli sú na tom z pánůw: Zdeněk Lew z Rožmitála a na Blatné, nejwyšší sudí králowstwí Českého, Petr z Rosmberka, Wilím z Pernštejna, nejwyšší hofmistr králowstwí Českého, Albrecht z Kolowrat a na Libšteině, nejwyšší kanclíř králowstwí Českého, Petr Holický z Šternberka, Jiřík Bezdružický z Kolowrat, Viktoria Křinecký z Ronowa, Jan z Šternberka, Krištof z Šwamberka, Bernart z Walšteina, nejwyšší mincmistr králowstwí Českého, Jindřich Šwihowský z Risemberka, Jetřich z Gutšteina; a z wládyk: Mikuláš z Hořic a na Pecce, nejwysší písař králowstwí Českého, Albrecht z Leskowce podkomoří králowstwí Českého, Tobiáš z Sulejowic purkrabě Karšteinský, Burian z Lípy Trčka a na Lipnici, Albrecht Rendl z Aušawy, prokurator krále JMti, Jiřík Karlík z Nežetic, Jan Janowský z Sútic, Léwa Malowec z Libějowic, Jan z Klenowého, Zdeněk Malowec z Chejnowa, Diwiš Boharynský z Hrádku, Radslaw z Šebířowa, Matiáš Libák z Radowesic, Mikuláš, Pecinkar z Bydžína.Přihlásit/registrovat se do ISP