66.

Páni Táborští pánům Budějowským: aby k žádosti pánůw Pražan neobmeškali wyslati z sebe do Prahy (ku poradě).

W Táboře, 23 Nov. 1506. (Orig. arch. Budějowsk.)

Službu naši, slowútné opatrnosti páni přietelé a súsedé milí, wzkazujem. Tajno Wašich Opatrností aby nebylo, kterak páni Pražané wšech tří měst Pražských píší nám, žádajíce nás, abychom k nim do Prahy z sebe wyslali, a wám i jiným městóm to dali znáti, jakož z listu Jich Mtí, jehož wám přiepis posíláme, tomu porozumiete. Podlé pánów Pražan my wás také žádáme, že toho neobmeškáte wyslániem z sebe, a pánóm Wodňanským a Píseckým to též znáti dáte, prosíme. Datum f. II die s. Clementis anno domini 1506.

Purkmistr a rada
města Hradiště hory Tábor.

Slowútným a opatrným pánóm purkmistru a radě města Budějowic, přátelóm a súsedóm našim milým.Přihlásit/registrovat se do ISP