60.

Král Wladslaw wšem Kutnohorským, i úředníkům swým,  naučení dáwá, kterak chowati se mají, zwláště kdyby ho bůh neuchowal smrti.

Na Budíně, 4 Febr. 1506. (Ex orig. arch. civ. Kutnens.)

Wladislaw z božie milosti Uherský, Český král a markrabě Morawský etc.

Slowútní, poctiwí a opatrní, wěrní naši milí! Porúčieme wám přísně, chtiece tomu konečně, abyšte se podlé prwní naší zápowědi jměli a zachowali, a mimo nás žádných sobě jiných pánuow nehledali ani jměli, než k urozenému Bernhartowi z Waldšteina, mincmeistru králowstwie Českého, wěrnému našemu milému, na miestě našem o wšecky waše wěci a potřeby útočiště jměli, a jím se we wšech wěcech zprawowali. Pakliby kteří jiné pány jměli, ten každý i ti wšickni aby od dojití tohoto listu našeho od těch swých pánuow we čtyřech neděléch pořád zběhlých odpuštění wzali, a nás za pána majíce, k swrchupsanému našemu mincmeistru na miestě našem zřenie jměli. Jestli že by se pak kteří w tom swéwolně zachowati a poslušní býti nechtěli, již sme my mincmistru našemu poručili, jak se k takowým jmieti a zachowati má. Také jestli žeby nás pán buoh smrti uchowati neráčil, a my tohoto našeho zřiezenie jinač nezměnili, a také nadepsaný Bernhart w tom úřadu zuostal: chcme tomu, abyšte se wšickni k němu w tom we wšem poslušně jměli a powolně zachowali, a to až do budúcieho krále Českého těch wěcí změnění. A toho wšeho abyšte jináč nečinili, znajíce w tom wuoli a rozkázanie naše jisté. Dat. Budae, f. quarta post festum purificationis beatae Mariae virginis, anno domini xvcvito, regnorum autem nostrorum Hungariae xvito, Boemiae vero xxxvto.

Ex commissione propria regiae majestatis.

Slowútným, poctiwým a opatrným úředníkóm w minci, šefmistróm, konšelóm, erckaféřóm, mincéřóm, pregéřóm, hawéřóm a jiným wšem úředníkóm a dělníkóm na Horách Kutnách, wěrným našim milým.

(A tergo: "Král JMt, aby pana mincmajstra poslúchali i po smrti JMti jej aby za mincmajstra drželi, aby jiných pánuow sobě nepuosobili.")Přihlásit/registrovat se do ISP