59.

Král Wladislaw stawům kraje Prachenského nařizuje  sjezd w Písku (27 Febr. 1506) a později sněm w Praze (16 Mart. 1506.)

Na Budíně, 19 Dec. 1505. (Kopie arch. Třebon.)

Wladislaw z božie milosti Uherský, Český etc. král a markrabě Morawský etc. Urozeným, statečným, slowútným a opatrným, pánóm, rytieřstwu a městóm kraje Prachenského, w. n. m. milost naši králowskú a wšecko dobré wzkazujem.

Wěrní milí! Přikazujem wám wšem třem stawóm kraje napřed dotčeného i jednomu každému zwlášť, abyšte se wšichni ten pátek po S. Matěji n. př. do města našeho Píska sjeli, a tu o zemské obecní dobré a kraje toho jednali a jednosworně předsebrali, pokadž z zřiezení zemského a obecních nálezuow i také některých listuow našich, kteříž wám na ten čas od nás dodáni budú, wyrozumíte. A w tom se podlé wuole a rozkázaní našeho we wšem tak jmieti budete a zachowáte; a tu se na ten den wšichni sjedúc, to wšecko podlé poručení našeho a obecnieho swolenie zemského w kraji tom mezi sebú zřiedíte a dokonáte; jakož pak toho wšeho z týchž listuow našich další zpráwu jmieti budete, kterak a pokud se w tom we wšem zachowati máte. A zřiedíc to, potom na sněm obecní wám wšem stawóm král. Českého ten pondělí po neděli postní, kteráž slowe Oculi n. př. na hradě Pražském položeném (sic) se wšichni sjeli, a toho pro nic neobmeškáwali. O kterémž sněmu z těch listuow našich swrchudotčených, když se sjedete, proč a z kterých příčin jej pokládáme, šíře srozumíte. Wuoli w tom naši a jisté rozkázanie znajíce, tak se w tom wšichni zachowajte, jakož wám píšem. Dat. Budae fer. VI post Luciae virg. anno regnor, nor. Hungariae XVI, Boemiae vero XXXVo.

Ex commissione Regiae Majtis.Přihlásit/registrovat se do ISP