55.

Král Wladislaw stawům kraje Chrudimského: aby raitaři a lidé swéwolní nikde přechowáwáni nebyli etc.

Na Budíně, 6 Oct. 1505. (Kopie arch. Kutnohorsk.)

Wladislaw z boží milosti Uherský, Český etc. král a markrabě Morawský etc.

Urozeným, statečným, slowútným a opatrným pánuom, rytieřuom, wládykám a městuom kraje Chrudimského, wěrným našim milým, milost naši králowskú a wšecko dobré wzkazujem.

Wěrní milí! Wězte, že jest nás w prawdě došlo, kterak nyní někteří raitaři a swéwolní zlí lidé sebrawše se silně na poddané naše w Morawě a w Slezí nepřátelsky sáhli, biskupu a kostelu Wratislawskému městečko jménem Feynwald wypálili, dobytky i jiné wěci pobrali, a to wšecko, jakož jsme zpraweni, na některých pánuow zbožie hnali a tu se bitowali a dobytek i jiné pobrané wěci rozprodali; a že se teď tíž raitaři mnoho silněji nežli kdy prwé zase sebrali, aby dále na naše poddané nepřátelsky sáhli a jim překážíce škody činili. Kdež my nechtějíce aby kto z poddaných našich takowé raitary a swéwolné lidi přechowáwati a je nám a našim poddaným ke škodě fedrowati měl: než chcem aby takowí raitaři kdežby je popadli zjímáni jsúce, jako na takowé lidi sluší skutečně trestáni byli, tak aby jejich raitarstwí a swáwuole zastawena jsúci a přetržena, poddaní naši tím swobodněji a bezpečněji jezdíce přes swět swé žiwnosti hleděti mohli. Protož wám wšem i každému zwláště přikazujem, chtíce tomu konečně, abyšte takowých raitaruow a swéwolných lidí na swých zboží, zámcích, twrzech, w městech, městečkách a we wsech ani kde jinde žádným obyčejem nepřechowáwali, ani je w čem fedrowali. Pakliby kto w tom nalezen jsa takowé lidi přechowáwal, aneb s nimi spolky miewal, k tomu každému chcem aby hledíno bylo k jejich hrdluom a statkuom bezewší milosti wedle zřízení zemského. Protož znajíce to, zachowajte se w tom we wšem poslušně, jakož wám píšem. Dat. Budae, fer. II ante Dionysii, anno regnorum nostrorum etc.

Ex commissione propria Regiae Majestatis.Přihlásit/registrovat se do ISP