53.

Popis lidí branných a wozůw, kteří k wálce proti Šlikům z celého králowstwí wyprawiti se měli.

m. Jul. 1505 (s. d.)  (Arch. Třebon. (n. 3152.)

"Wojna Loketská."

Páni z Rozmberka 150 pěších a VII wozuow. Paní Waycowa 4 pěš., paní Wolbramowa 2 p., p. Wáclaw z Olbramowic 3, p. hajtman z Soběslawě 1, p. Hynek z Walu 3, Johannes z Orlowa 1, Kropáč z Tábora 1, Pauzar 2, Saudek 1, Ondřej z Slopkowa 1, Waněk z Wětřnie 1, Jan Mráz sám čtwrtý 1, kancléř z Krumlowa 1, Čakowec s Haberským 1, Beyšowec s Jaroslawem 1, Přibík s Benešem 1, Chwal 3, Sulek 1, paní Stúpenská 1, Komařickay 2, Kořenskay 6, Ramnhap 1, Petrlík z Krumlowa 1, Bušku (sic) 1, purkrabie 1, pan Taynský 4, pan Bolf z Ryzmberka 2, Šafran s Markwartem 1, Mikuláš s Koblan s bratrem 1, Puklice z Benešowa Metlinský 1, Břeský 1, pan Wojtěch 1.

Pan Strakonický 40 pěších, wozuo III. Pan Kawka 4, Řepický 5, Příšek 3, Štěpanowa 2, Kocowé 3, Kraselowští z Hostic 1, Nebřejowský a Chmelík 1, Lhotský 1, Jeník 1, Jiřík z Aujezda 1, Hodějowský 1.

Pan Albrecht z Šternberka 24 pěších a I wuoz a kuoň I. Jan Rabskay 1, Hrška 1, Cile 1, Wilém Čejkowský 1, Aleš Rubskay 1, Jindřich Zuofflec 1, Swojše Zuauzola 1, Zwěsta, 1, Rečanský 1, Předinský z Taynce 1, Wintíř z Jindřichowic 1, Petr Wosecký 1, Sádlo z Skalenic 1. Pan Adam 4 pěší a wuoz. Wáclaw Kočka, toho poslal p. Adam.

Pánuow z Šwamberka se Zwíkowa 36 pěších a koně III a III wozy; pan Zmrzlík 11 pěších a I kuoň a wuoz. Slaup, Sádlo 1 p., Wlček 1, Jošt 1, Lisa 2, Drahenický, Žakowcuo, Kojakowcuo 1.

Zdeněk Malowec 9 pěších, Léwa 5, Mikuláš z Sedlice 2, Oldřich 2, Wlach 1, Hořčice 1, Diwiš a Flašar 1. Ti wšickni dali wuoz I. Bohuslaw Chotek starší z Wonína poslal od sebe i od strýcuow swých dobrého člowěka se dwěma koňoma.

Najwyšší p. purkrabie Pražský 200 pěších a wozuow XII; a p. Skuhrowského nechal na swém místě se IV koňmi a p. Netonického také se IV koňmi. Pan Krajíř 8 pěších a wuoz; p. Hrobský 6, p. Rynart 2, Lukawecký 7, Arkleb Štítný 1 p.

Páně Šwamberkowi s Boru 15 p. a s Šwamberka 16 p. Páně Dobrohostowých 30 pěších.

Pan kancléř 66 pěších a IV koně jízdné a IV wozy.

P. Jindřich Kornauský 6, Klášterští 12 p. a wuoz, Skalecký 2, Prackowi 4, opat Plaský 20 p. a wuoz.

Pan Jetřich Bezdružický 26 p. a II koně a III wozy. Pan Jiřík 22 p. a III jízdná a II wozy. Čabějowský 2 p.

Opata Kladrubského 8 p. a wuoz. Úlický a Hošfálek 3, Sedlický 1, Hošťálek 1, opat Chotěšowský 11 p. a wuoz.

P. Popel z Bíliny 9 p., II koně a wuoz. Razického Jana 2, Kameš 3 p. a kuoň, Nedwědický 2, Heralt z Sulewic 1, Skalecký Wrš 3, Smil ze Winněwsi 3 p.

Chotoměřský 1, Měrošowský 1, Tobiáš 1, Zdeslaw 3, Jan 2, Solský 1, Lowosický 1, Milešowský 1, Dubanští Wilém a Karel 2 a wšickni spolu II koně.

Jan a Ješek Mladotowé na Píšťanech 2 p., Petr Kapaun z Smiřic 2, p. Wilém z Daubrawy hory 4 p. a kuoň, Planknar 2 p. a kuoň, a ti wšickni mají III wozy. Albrecht Kyšperský 2, Wáclaw 2, Obojček 2, Stanislaw z Jilowé 1, Mikuláš Kostomlatský 1.

Purkart Sulejowský 8 p., Jiřík Želinský 2, Krinis 1 a wuoz.

Pan Litwin 15 p. a II wozy, p. Škwořecký 13 p. a I wuoz, p. Zdeněk Medek 1, paní Litewská 1, Wlčíhrdlo a Jiřík Kanický z swobodného zboží 2, Kundrat Grinhajmu 1 p.

P. Jetřich z Gutšteina koní XXIV a pěších 14, p. Hruoza 2, p. Krištof Gutšteina 37 p. a wozuow V a kuoň 1, p. Jan 36, p. Wolf 36 p., wozuow VI.

Wšickni páni Waitmilnaři 51 p., jízdná II koně, wozy IV, opat z Woseka  14, p. Glac 13 a II koně, pan Číč, Šmahaři, Welemiský, Bílenský, Řehořowé, Hořetičtí, Sigmund Sauský spolu 11 p., Oldřich Satanéř 4 p. a II koně, Jan Hora 2 p.

P. Jiřík, p. Jetřich a p. Opl z Fictum 45, jízdné III koně, wozy III.

P. Jan Hasišteinský 13 p., jízdný I kuoň, wuoz I; pan Bohuslaw Hasišteinský 13 p., I kuoň a wuoz; p. Wáclaw Hasišteinský 13 p., I kuoň, I wuoz.

Paní Líčkowská 9 p., I kuoň, z kláštera z Swětce 6 p., p. Jan Opl 2, Manwic z Mostu, Kuneš z Kopist spolu 3 p. a ti mají wuoz. Mostští z swobodných  dědin 11 p. a wuoz. Rytieřstwo z kraje Plzenského wyslali 128 pěších.

P. Ladslaw a p. Jan z Šternberka 56 pěších, II wozy. Nezwětický 3, Šatawa 1 a Želinský 1, Hrdina Netonický 1, Petr z Sádku 1, Jaroslaw z Nebielow 1, Zikeš z Sebuzína 3 p.

P. Pešík 15 p., p. Bechyně 5, p. Wratislaw 3, Karlíkowé z Swárowa 3, Mladota 1, Gerunk 1, Hluboský 1, Jindřich Kurka 1, Buzek 1.

Pan Krakowský 16 p. a II koně a wuoz; p. Žehrowský 4 p. a I kuoň; p. Smečanský 4 p. a I kuoň; p. Nowohradský 20 p. a II koně, p. Ojieř 2 p., Rybňanský I jízdného. Ti wšickni V wozuow. Neustupowský 3 p., Oldřich Mezenský 1 p.

Pán z Plawna 80 pěších a koní XXX. Pan Jindřich z Wřesowic 17 p. a II koně, Jakub z Walče 2, Jaroslaw Bezděkowský 3 p. III wozy.

Čichalowský z swobodného panstwie swého 2 p. Pan Jindřich Mičán 10 p. a wuoz. Bohuslaw Planský 1 p., Čeněk z Žerotína 7 p. a wuoz, Jiřík Wosterský 1 p., Jindřich Pátecký 10 p. a wuoz, Jan Wosterský 1 p.

Pan Sigmund Pětipeský 1 p., p. Chysterský 2, Zdeněk Kladenský 3, paní Hostiwická 1, Štrauf 2, Woldřich Kekule 1, Žďárský 1, Wáclaw Mikowský 1, Wotík z Řewice 1, a ti wšickni spolu wuoz. Malikowský 3, Jindřich z Studeněwsi 2, z Blahutic 1, Habart z Kokowic 1, Sestřínek 2 p. a ti wuoz spolu. It. s p. Jindřichem Mičanem z Winařic Jindřich Pátecký dali spolu I člowěka dobrého se III koňmi.

Pan Dubecký 8 p. a II koně, Beneda 2 p. a kuoň, Podkowský 2 p. a kuoň, Petrowský 1 p. Prokop Liberský 1, Petr Kapaun 2, Ješek z Trojetic auředník S. Jiří na hradě Pražském 1 p., Petr Hebířuo 1.

Pan písař najwyšší 7 p. a wuoz, paní Lickowá 7 p., Šárowec a Chlumský 1, Hašek Kule 1, Slatinský 1, Adam Kamenický 1, Jan a Zibřid Ždárští 3 p. a II koně.

Loketských a Warských 119 pěších a III wozy.

Pan Špetle ze Žlebuo 21 p. a II wozy, Kosobodský Ješek Brašický richtář 1, Studenecký Jan Hroš a man 1. Pan Žeušický, Jan Diwiš Jiřík z Heřmanic, Petr z Rowné, Zdeněk z Dobročowic, ti wšickni 10 p. a wuoz.

Jindřich purkrabie Brandýský, Jan auředník, Martin Suda z Hlawna 1 p. Pan Stranowský s Řepínským 3 p. a wuoz. Libák 1 p. Pan Wolštain 7 p. a wuoz. P. Kurowodský 7 p. a wuoz. Z toho wšeho počtu pokázáno na placu 203 pěší a nedostáwá se 22 pěších.

Pan komorník najwyšší poslal 100 pěších, koní jízdných 8 a wozuo V. Pan Doninský 14 p. a wuoz. Pan Kokořín a Hrušowští 7 p. a wuoz. A ku p. Doninskému p. Albrecht Rychnowský (sic).

Dražický, Wančura, Markwart a Jan Cetenští 8 p. a wuoz. Pan Bibrštein 8 p. a wuoz. Páni Smiřičtí a máti jich a Dowole 7 p. a wuoz. Páni Sazemowé, p. Březenský, Albrecht z Konojed, ti 10 p. a wuoz. Pan Sigmund z Wartmberka a na Jestřábí s bratřími swými, paní Elena z Čečelic, p. Elška Libčická a Jiřík Wlk z Kwietkowa, ti 10 p. a wuoz. Pan Hřan 3 p. a wuoz. P. Štěpanický a p. Šťastný z Cidliny 5 p. a wuoz. P. Woldřich Gotcz, p. Krištof Taltmberk, p. Bartoloměj, p. Grawštainský 14 p. a wuoz. P Wáclaw Klusák, Sigmund Seruzský, Hereš z Dobrowicewsi, Hanuš z Samšiny, Karel Dolenský, Jan Kobík, Makwart, Fricek, Rozwoda, Zachař Stránský wuoz a 4 p. Pan Johannes Šlechta, Buben, Hindrák, Johannesowa Nutrplosowa, Ctibor Sluzský, Beneš Sekyrka 10 p. a wuoz.

Třewačtí, Zliwští, Autruští, Wotík z Labauně, Jan Bilský, Kopidlenští, Jan z Kařešowa, Beneš Turskay, Ostrowec z Kralowic a Strachota wydali 11 p. a wuoz.

Pán z Pernštaina 100 p., Opršal 1 p., Amcha 1 p., Bohuslaw z Hodkowiček přidal jednoho k wozu páně Pernštainského.

Páni Kostkowé 100 p. VII wozuo, p. Šťastný 15 p. a wuoz, páni Košmberští 5. p., p. Žampach 10 p. a wuoz, p. Černčický 7 p. a wuoz, Čúch a p. Labut 3 p.

Pan Heřman Slepotický, Šárowec Sigmund, Mikuláš Týnecký, Absolon Wotík, Jestřibský Přibek, Bohunek Špina Zaječický, Záwiše, Bohuslaw Pakoš, Štěpán Ostrowský, Zámrský, Jaroš ze Štičky, Talacka z Rosic, Brichcí: ti wšickni 13 p. a wuoz.

Pan Hynek, Kordulowé, Wáclaw z Hostúně 7 p. Bawor Nesnašowský 4 p. Kunat Dobřanský 1, Heřeš 1, Wranowští 3, Chwalkowského sirotci 1, Hynek Morošický 2 p. ti wšickni I wuoz.

Pan Dašický 5 p., Ludwík Jindřich Panowec 2, Štěpán Anděl 1, Brloha Václaw Anděl 1, Bareš 1. Jan Zapský, Jan Ojírský, Wáclaw Jiřík Bradáčowé, Hynek Wrabský, Hašek Wrabský, Wáclaw Wrabský, Brocenská, Jiřík z Hrádku, Byšický, ti wšickni 11 p. a wuoz.

Pan prokurator 3 p. Pytlík z Prahy 2, Jaroš Byšický a Jan Nepoliskay 1, Pecingar a Chlinský 1, Sigmund a Petr 1, Jan Cipla a Roztocký 1, Petr Mikuláš a Bohuslaw Wlkowé 1 p.

Burian Šlibowský, Okrauhlický, Wrbata, Wícek, Šwábowé a Racek 1 p.; Hynek Sedlickey, Bohuslaw Jindřich bratří z Chrastu 3 p. Waněk Daudlebský 1 p.

Pan sudí najwyšší 50 p. III jízdné koně a IV wozy. Sušičtí měšťané z toho co na listech a na dědictwí mají a Prokop Tomek 1 p. Jindřich z Běšin a Asolon 1, Jan Kanický 1, Jan Korbel, Sigmund Bohuslaw Beneš z Kalenic 1, Jan z Kalenic Stach Warleich, Absolon Bušek z Brloha 1. Mikuláš z Žakawy, Jan z Křiwce, Bohuslaw z Milčic, Jan Baltazar z Gelohnowa (sic) ti wšichni 1 p. Opat Zbraslawský 13 p. a wuoz, od S. Jana z Skály 4 p.

Pan Zajíc 40 p. ukázal na placu a II wozy; nedostalo se jich 6 pěších.

Pan Slawata 17 p. a II wozy, Mirek a Kačice 1 p., Jech Lopata a Jindřich 1 p., wdowa z Hrádku 1 p., pan Switák 8 p. a wuoz, Bohmický 1 p.

Pan Mikuláš Trčka Lichmburský 100 p., III koně jízdné a VIII wozuow. Hynek haitman Poděbradský a Jan Chwalowský 1 p. Janowský 2, Slawikowec 1, Aleš 1, Jiřík Mlecký 1, Jan Chuchelský 1, p. Wáclaw 1, Jindřich 1, Urban 1, Wojtěch 1; Mikuláš Cerhenský, p. Amcha, Wáclaw Radimský, Mikuláš Lipanský Ondra, ti spolu 5 p. a wuoz. Pan Swatba 3, Heřman 2, Prknowský 1, Cinadr 1, Wotický 1, Škopek 1, Korček, Bořek Dohalský 8, Beneš Sendrazský 4 p. a wuoz, Martin Radikowský 2, Prokop 2, Jan 2, Mikuláš 1, Donat 1, Burian 1, Bořek Poličanský 1, Čeněk 1, Jan Libský 1, Aleš 1, Prokop Otmar 1, Hynek Holický 1, pan Ledecký 6 p. a wuoz, Wlčkowští 1, Petr 2, Petr a Jan 1, Mikuláš 1, p. Wranowský 1, Radecký 1 p.

Pan Prišink mladý 14 p. a wuoz. P. Burian Trčka 25 a II wozy. Krabice a Mirek 1 p.

Jindřich Špetle z Prudic, Jiřík z Oteslawic, Jan z Nestajowa, Brikcí z Horek, Bohuslaw z Suchotlesk, Beneš odtudž, Markwart z Kujkowic, Jan z Bezdějowic, Mikuláš z Ustřezka, Jan Dítě z Weselice, Zdeněk z Weltrub, Jan Materna, Wáclaw Haša z Koniařowic, Bartoš z Prachňan, Jan z Semina, Kateřina z Čertic, Anna Smíškowa, Jan z Dobešowic, Sigmund z Solče, Joannes z Skalice, Matěj z Rájowého, Sigmund z Bojan, ti wšickni 14 p.

Páně Flugowých 30 p., pan podkomoří 12 p. II wozy, Jan Leskowec 2 p., Sirotek z Božejowa, Jan Mazaušek 1 p. Pawel Malowec 7 p. Škomroch 2, Mitrowský 1, Wrchotský, Martin a Opršal ti tří 1 p. a wuoz, Bohuslaw Wlachyn 12 p. a wuoz, Markwart Jan z Wojslawic 7 p. I kuoň jiezdný a wuoz. Jan Malowec, Kozský Woldřich Chajnowský 11 p. I jízdný, Břekowec 4 p., Těmin 1, Kozel 1, Wojkowský 1, Woračický 1, Kautští 2, a ti spolu wuoz. Heřman Wojslawský 3 p., Rut 5 p., Nowodworský 1 p. a ti spolu wuoz. Jan Wíta 3, Wíta Želecký 2, Bechyně 2, a ti spolu wuoz.

P. Sigmund Ajznberský 2 p., p. Mikuláš a Woldřich bratří z Wesce, p. Jindřich Wojslawský a Woděradský ti spolu 10 p. a wuoz.

Páni Šwihowští 70 p. a III jízdné a VII wozuow, Radslaw s bratrem i strýci swými 6, Smil 1, Ctinský 1, Wlk 1, Rakownický a Malešický I jízdného.

Bohuslaw a Jiřík Múchkowé, Zdebor z Přichowic, Wotík z Malonic, Jan z Drahobuze, Beneš z Přewor, Hynek z Wratinfeldu, Jiřík Cukr z Chýlic, Bušek z Aujezdce, Chwal z Lub, Wácl. z Krásného dwora, Aleš z Sobětic, Jan z Olbramowic, Jan Strupín, ti 19 p. a wuoz.

Pernšteinar 1, Wýšek 1, Karel, Markwart 1 p.

Pan Děčinský 17 p. II wozy, Ptach 1, Firšic s Čéčkem 6, Roznhon 1 p. Páni Dubští 20 p, Pencik 1, Čeněk 1. Pan Raupowský 10 p. a wuoz, Podwinský 2, Podhradský 1, Burian Freymut 1, Jan ze Dwora 1 p. Páni Skřinečtí 20 p. koně jízdná II a II wozy.

P. Boček z Kunstatu a na Polné 8 p. a wuoz. P. Krušina z Miletína 9 p. a wuoz. Hanuš Budský 2, Kapřík 1 p.

P. Petr Adršpach 10 p. a wuoz, Karlík Weselský 4, Petr w Studnicích 1, Rašín 2, Kordule z Kozojed 2, Wotík z Cerekwice 1, Chmelík 1, Mandelík s Beckowským 1, Přibek 1, ti wšickni spolu wuoz.

P. Petr Holický 14 p. a wuoz. Pan Jankowský 1, p. Snětský 4, Wrchota 1, Maceška 1, Sokol 1, Žišowský 1, Podolský 2 p., Prokop Zajimač  4 p.

Pan Jiřík Konopištský 8 p. a wuoz, Řehořowa 1, paní Janowa 2, Beztahowská 1, Kamberský 1, Martinický 1.

Wáclaw Pomenický, Markwart Soběhrdský, Mlikowský a Stajcký 1 p.

P. Jan Zajimač 8 p. a wuoz, Aleš Zrucký 4 p. a wuoz. P. Karlík 3 p. a wuoz.

Pan Řepa 5 p. a wuoz, Networský 4, Štítný a Čejka 1, Braumowský, Kozel 1, sekretář 2 p.

P. Wáclaw z Chlumce 15 p. a II wozy. Pan Děpolt z zboží Sedlčanského 6 p. a wuoz. Krašowský 1, Řiedlo 1, Březský z Lojowic 1 p.

Andres z Humpolce syna swého na koni. Bertoldus z Melnis syna swého na koni.

P. Přibík Koc 5 p. a II jízdná. Jan Chlumčanský I jízdného. Páni Střelowé 2 p. Pan Jakub z Chwatěrub 3 p. a wuoz.

Pan Zdeněk Šwamberk na Přimdě 12 p. a wuoz. Maučkowský 1 p.

Předbor z Šemberka a Hynek z Prawětic 3 p. Litwin z Hlíny 1, Oldřich Dwořecký, Sudlice, Záhorka, Rauzín spolu 3 p. Zibřid z Mostku a Prebošt 1 p.

Pan Maštějowský 9 p. kuoň I a wuoz. P. Šumburk z Wintířowa 6 p. a kuoň. Bedřich z Daupowa, Jan Walecký i s syny, Bohuslaw Chotek, Jan Mnich, Wáclaw Hora, Jan Knebloch, Bohuslaw Daupowec, ti wšickni 12 p. a II koně. Jetřich Wykhart a Ondráček z Dřewohryz 1, Jan z Chraště 1 p.

Krále JMti od Hrádku 60 p. wozuow VI a I jízdného.

Pan Sichrowský 10 p. I wuoz, Tayřowského 4 p. a wuoz, Jidášek a Pšowlčtí 3 p. Česlaw a Huorka 1, Martin a Zikeš Čelechowcowé 2 p. Bohuslaw 1 p.Přihlásit/registrovat se do ISP