51.

Z akt sněmu Swatowáclawského r. 1504: žádosti stawu městského naproti pánům a rytířstwu.

28 Sept. 1504. sq. (Cod. Talmberg. fol. 418b.) (Cod. Gersdorf. f. 352.)

"Tyto artikule žádali města na páních a rytířstwu."

It. Což se hlasu obecního dotýče ke wšem wěcem, kteréžby se wuobec nalézaly za práwo, a kdežby se pokuty nač ukládaly, tu Pražané a jiná města aby také hlas třetí jměli. Než což se jiných wěcí zwláštních dotýče, kteréž od starodáwna páni a rytířstwo jednali, w to newkračujem.

It. což piwa waření a sladuow dělání na prodaj dotýče, za to žádáme, aby od toho puštěno bylo.

It. z jiných wěcí puohonowé aby na nás dáwáni nebyli, než z kterýchž sme se swolili.

It. při swědomí žádáme zachowáni býti, tak jakž sme před sím při přítomnosti krále JMti zachowáni.

It. sirotci ženského pohlawí wdaní a kmetičny wdané od mužuow swých aby brány nebyly.

It. poprawy naše aby w swé wáze zachowány byly, tak aby zločincowé z nich nikam wydáwáni nebyli.

It. při zápisích obecních a w přísahách úředníkuo zemských aby zejmena staw náš jmenowán byl, tak jakž prwé bylo.

It. we dsky aby nám šlo a kladeno bylo bez překážky, tak jakž od starodáwna býwalo.Přihlásit/registrovat se do ISP