48.

Král Wladislaw ke stawům českým na sněmu: wěřicí list pro Zdeňka Lwa z Rožmitála, jednatele jeho k nim.

Na Budíně, 19 Sept. 1504. (Cod. Talmberg. fol. 417. Cod. Gersdorf. f. 351.)

Wladislaw z božie milosti Uherský, Český etc. král a markrabě Morawský etc.

Urození, stateční, slowútní, poctiwí a opatrní, wěrní naši milí! Wězte, že sme urozenému Zdeňkowi Lwowi z Rožmitála a z Blatné, najw. sudímu král. Českého, wěrnému našemu milému, slowem naším a jménem s wámi mluwiti a jednati poručili, což se obhajowání a dopomáhání práwa dotýče, a také o pány Šliky a záwazky, ačby jací mezi wámi kterýmikoli stawy a stranami, kteřížby proti nám, práwu, zřízení zemskému a wašim powinnostem byli, jakož tomu wšemu od něho dostatečně rozumíte; poraučejíc wám, abyšte jemu toho wšeho, což nyní slowem naším o ty swrchupsané wěci a potřeby mluwiti a jednati bude, úplně a dokonce wěřili, tak jakobychme o to s vámi osobně a ústně sami mluwili a jednali; a w tom we wšem abyšte se wolně a poslušně jměli a zachowali, a jináč nečinili, w tom naši jistú a konečnú wuoli znajíce. Dat. Budae, fer. V ante festum S. Matthaei apostoli et evangelistae, anno dom. 1504, regnorum autem nostrorum Hungariae quintodecimo, Bohemiae vero tricesimo quarto.

Urozeným, statečným, slowútným, poctiwým a opatrným, pánuom, rytířuom, wládykám, Pražanuom a posluom z měst wyslaným králowstwí Českého, kteříž jsú spolu na sněmu nynějším na hradě Pražském, wěrným našim milým.Přihlásit/registrovat se do ISP