44.

Král Wladislaw předním pánům českým: napomíná je ke swornosti, a posílá k nim Zdeňka Lwa z Rožmitála, jehožto řečem wíru, sobě pak poslušenstwí žádá.

Na Budíně, 29 Jul. 1504. (E cod. MS. Budissin. Gersdorf. (sec. XVII.) Cod. Talmberg f. 414)

Wladislaw z boží milosti Uherský, Český král etc. a. markrabě Morawský.

Urození a stateční, wěrní naši milí! Jakož wás obú stran tejno není, než obojím dobře wědomo jest o těch různicech a nesnázech, kteréž mezi wámi s obau stran w těchto nedáwných časích z příčin rozličných a skrze rozličná jedněch proti druhým podpalowání a pozdwihání wznikly a powstaly sú; skrze kteréžto roztržnosti a rozdwojení, což mohli jedni proti druhým s přátely swými na zdoru a na protiwenstwí činiti, toho hleděli a činili, obecného dobrého králowstwí toho mezi tím, též i našeho zanedbawše. A by pak toho byl kdo hleděl s obau stran aneb to jednal pro swé takowé hněwy a zazlení, jakož ste se proti sobě srotili, spíše to rušeno a kaženo bylo, než jednáno; jakož sme pak to těchto nedáwno minulých časuo skutečně poznali, jak se jest sworně naše i obecné dobré králowstwí toho jednalo a působilo. A protož chtíce konečně, aby ty a takowé různice, nesnáze a roztržnosti, kteréž jsú mezi wámi, s obú stran zrušeny a zkaženy a přetrženy byly, poručili sme s wámi o to s obú stran potřebně mluwiti a wuoli i úmysl náš w tom konečný a jistý oznámiti a otewříti urozenému Zdeňkowi Lwowi z Rožmitála a z Blatné, purkrabi na Karlšteině, wěrnému našemu milému, žádajíc na wás a wám poraučejíc, abyšte jemu toho, což s wámi od nás s obú stran w takowých wěcech mluwiti bude, úplně a dokonce wěřili, tak jakobychme s wámi o to sami osobně mluwili; nepochybujíc o wás o wšech, než dokonce wěříc, že se w tom, což od něho slowem naším jemu poručeného uslyšíte a wyrozumíte, na nás w tom jakožto na pána swého, a potom na obecné dobré zření majíce, tak jmíti budete a zachowáte, jako na wěrné, dobré a poddané přísluší, wše nelibosti a kyselosti, kteréž ste proti sobě jměli, mimo sebe pustíce a je z mysli i srdce wywrhúce a wykořeníce, w lásku spolu, swornost, jednotu a dobré přátelstwí wstúpíce, to jednati a puosobiti budete, což nám a obecnému dobrému též i wám wšem také slúžiti a příslušeti bude. Kdež my to od wás poznajíc, wám toho wšem i jednomu každému milostí naší a dobrým skutečně nahražowati budeme,  jako těm kteréž poznáme nás, jakožto pána swého a obecného dobrého milowníky. Datum Bude, feria II ante Abdonis, anno regnorum nostrorum Vngarie 14, Boemie vero 33.

Wladislaus rex manu propria.

Urozeným Petrowi z Rožmberka, Jindřichowi z Hradce, najwyššímu purkrabí Pražskému, Wílémowi z Pernšteina, najwyššímu hofmistru králowstwí Českého, Janowi z Šelmberka, najw. komorníku téhož králowstwí, Albrechtowi z Kolowrat na Libštejně, n. kancléři, Bohušowi Kostkowi z Postupic na Litomyšli, mincmejstru králowstwí Českého, statečnému Mikulášowi mladšímu Trčkowi z Lípy na Lichtmburce, wěrným našim milým.Přihlásit/registrovat se do ISP