30.

Král Wladislav Kutnohorským: wolá na sněm do Prahy k prwní neděli w půstě (5 Mart.)

Na Budíně, 13 Januar. 1503. (Orig. arch. Kutnohorsk.)

Wladislaw z božie milosti Uherský Český král a markrabě Morawský etc.

Poctiwí wěrní naši milí! Wěděti wám dáwáme, že sněm obecní wšemu králowstwie w prwní neděli w puostě sme položili. Protož k tomu času osoby z sebe wyberúc, abyšte na hrad Pražský k tomu sněmu s plnú mocí ke wšemu jednánie i také k jiným potřebám našim a králowstwie toho wyslali; kdež wás o tom skrze rady a posly naše k tomu sněmu wyslané tajno nebude. Datum Bude, in octava Epiphaniae, anno regnorum nostrorum Hungariae tredecimo, Boemiae vero tricesimo secundo.

Ex commissione propria majestatis regiae.

Poctiwým šefmistruom a konšeluom na Horách Kutnách, wěrným našim milým.

"Král JMt k sněmu obecnému obsílá k neděli prwní w puostě."Přihlásit/registrovat se do ISP