26.

Král Wladislaw Zdeňkowi Lwowi z Rožmitála, co purkrabi Karlšteinskému, dáwá práwa i milosti wšeliké.

Na Budíně, 5 Oct. 1502. (Orig. arch. Třebon.)

Wladislaus z božie milosti Uherský, Český, Dalmatský, Charwatský etc. král, markrabě Morawský, Lucemburské a Slezské kníže a markrabě Lužický etc. oznamujem listem tiemto wšem, že sme dali urozenému Zdeňkowi Lwowi z Rožmitála a z Blatné, purkrabí na Karlšteině, wěrnému našemu milému, moc a tímto listem dáwáme, dokudž w tom úřadě purkrabstwie Karlštýnského jest, jestli žeby které winy na lidech na tom panstwie Karlštýnském na nás sprawedliwě připadly a konšely odsúzeny byly, aby on to k sobě přijímati mohl, aby tiem lépe ten zámek Karlštýn mohl chowán býti. Což se pak manuow dotýče příslušejících k témuž zámku, k tomu jemu powolenie naše dáwáme, aby on mohl, dokudž w tom úřadu jest, těm manuom na místě našem powolenie dáwati k prodajuom, k freymarkuom, k wěna kladenie, tak jakobychme my to učiniti mohli, wšakž bez ujmy těch manstwí. Pakliby kdo z těch manuow bez dědiców mužského pohlawie umřel, a žeby tu co na nás sprawedliwě spadlo, tomu chcme, aby to při tom zámku a při tom úřadě dědičně zuostalo nynie i budúcně, tak aby ten zámek tím dostatečněji chowán býti mohl. Tomu na swědomie pečeť naši králowskú k listu tomuto přiwěsiti sme rozkázali. Dán na Budíně, w středu po s. Františku, léta božieho tisícieho pětistého druhého, a králowstwí našich Uherského třináctého a Českého třicátého prwnieho.

Ad relationem mci dni Johannis de Šelnberk
cancellarii summi regni Boemiae.Přihlásit/registrovat se do ISP