21.

Král Wladislaw Kutnohorským: že poslowé jejich proti wůli králowě opustili sněm.

Na hradě Pražském, 23 Mart. 1502. (Orig. arch. Kutnohorsk.)

Wladislaw z božie milosti Uherký, Český etc. král a markrabě Morawský etc.

Poctiwí, wěrní naši milí! Jakož ste k nám byli některé z starších swých wybrawše sem wyslali, wo ty ruoznice a nesnáze, které byly mezi stawy panským a rytieřským a městským, k rozeznání a jich srownání: i wěztež, že sme my k nim jměli wo mnoho pilných a potřebných wěcí, kteréž se obecného dobrého i nás také dotýkaly, mluwiti, rozkázawše jim, aby nikam newodjížděli, než jako nazajtřie před námi stáli, a ty potřeby slyšeli. Kteříž nic se w tom na nás newohledše, jakž se zdwihli, tak preč táhli a nám takowú lehkost swéwolně učinili. Kdež my tomu nevěříme, aby to měli učiniti z wuole a rozkazanie wašeho. Žádajíce na wás, že w tom takowé lehkosti našie, kterúž ste nám swéwolně učinili, litowati, a tak se k nim w tom jmieti budete, jakožto k swéwolným, abychom znali, že nás w tom litujete, a že jest ta wuole waše nebyla, kterú sú nám lehkost učinili. Datum in castro Pragensi, feria quarta post Palmarum, anno regnorum nostrorum Hungariae xiio, Boemiae vero tricesimo primo.

Ex commissione propria Majestatis Regiae.

Poctiwým purkmistru a konšelóm města Hory, wěrným našim milým.

(A tergo: "Král JMt že poslowé přes rozkázanie JMti z sněmu ujeli, aby byli trestáni etc.")Přihlásit/registrovat se do ISP