10.

Swolení ke wkladu dědin Horníkům do desk zemských.

13 Mart. 1501. (Z rkp. arch. Kutnohorského.)

We dskách pamatných léta MoVcjo w sobotu po s. Řehoři.

Páni JichMt a rytieřstwo ráčili sú rozkázati dskami pamatnými zapsati: aby již po dnešní den horníkóm na horách Kutnách nynějším i budúcím, cožby sobě koli na dědinách swobodných kaupili nynie i w casiech potomních, aby jim we dsky zemské kladeno bylo. Poslowé na to byli sú od pánów a rytieřstwa: Jindřich ze Hradce najwyšší komorník král. Českého z pánów, Zdeněk Malowec z Chaynowa, Jindřich Sádlo z Kladrubec z wládyk, jsúce k tomu zwláště wysláni.

Tento weypis z desk pamatných wypsán jest z rozkázanie Puoty z Rizmberka a z Šwihowa, najw. sudí král. Česk., pod pečetmi Jeronyma z Skuhrowa miestokomorníka král. Česk., Jindřicha z Běšin místosudí kr. Čes. Stalo se léta jako nahoře.Přihlásit/registrovat se do ISP