5.

Nařízení ze sněmu, týkající se wedení saudu komorního.

3 Oct. 1500. (Ms. B. 5 arch. Třebon.)

Léta od narozenie božieho tisícieho pětistého, tu sobotu po S. Jeronymu na sněmu obecním, kterýž jest při tom času držán byl, na hradě Pražském, to naprawenie stalo se jest těch knih práw od pánuow Jch Mtí a wládyk z jednostajné wuole, ježto jest toho prwé w týchž knihách nebylo.

Nalezli wuobec za práwo: ktožby koli statek swuoj zapisowal a w tom zápisu bylo, žeby hned postúpil w týmž práwě, aby od toho každé platil tak jakoby i trhem kladl, a to do té summy, zač jest ten statek byl kúpen. Než jestližeby kto zapsal přieteli nebo přátelóm po smrti teprw aby se s komorníkem uwázal w témž práwě, od toho aby placeno bylo, jakž bylo od starodáwna.

Nalezli wuobec za práwo: ktožby koliwěk který z úředníkuow a pánuow neb wládyk z saudu zemského se přihodil, kdyžby najwyšší hofmistr králowstwie Českého nynější neb budúcí s raddami k němu přidanými saud držal: tehdy takowého pan hofmistr zemský má w ten saud komorní wzieti, a jemu miesto wedle jeho powahy dáti.Přihlásit/registrovat se do ISP