44.

Odpowědné listy pánůw a rytířůw Českých hojných  proti knížatům Saským w Míšni k ruce pánůw Plawenských dané.

Roku 1437 okolo 22 Mai. (Orig. w arch. Drážďanském.)

Wězte, wysoce urozená kniežata a páni, páni Fridrichu, Sigmunde i Wiléme bratřie wéwody Saské, lankrabě Durinské a markrabě Mišeňské, že my Jan a Přibík bratřie Zajieci z Waldeka i s swými služebníky chcme waši i wšech wašich nepřietelé býti pro tak mocné weliké bezprawie, kteréž wy urozeným pánóm Hendrichowi staršiemu i mlazšiemu purkrabiem Míšeňským a pánóm Plawenským našim zwláště přátelóm dobrým činíte, a proti bohu a práwu, jeho berete (sic), jímž je Ciesařowa Mt pán náš milostiwý milostiwě darowal i pójčil jim, a ježto sú i práwem získali. A swú čest poctiwě ohražujem, i chcem w jich míru i nemíru státi. Dán tu středu po sw. Duše, an. dom. Moccccoxxxvijo.

(2 sigilla appressa.)

W týž smysl i w táž slowa psaní odpowědná dali (dato eodem):

Matěj z Nemosic. (insign. tři kapry.)

Wáclaw Myška z Hrádku.

Diwiš Bořek z Miletínka sed. na Kunětické hoře.

Bořek z Hrádku a Krištofor z Chwalkowa.
(Bořkonum insigne idem.)

Aleš z Boskowic a z Richwaldu, Wilém z Mečkowa, Jan Sekretář
z Kostelce, Diwiš z Nenabylic, Bořek z Nowéwsi, Braňsaud z
Nenabylic, Licek z Chwalkowa, Oldřich z Pawlowa.

Jan z Bezdědic sed. na Kokoříně.

Waněk z Miletínka sed. na Hradištku. (insign. Bořkonum.)

Jiřík z Dubé sed. na Wysmburce, Petr z Náchodu sed. na Adrspachu.

Jetřich z Janowic sed. na Chlumci, Wilém z Ilburka sed. na Haušteině.Přihlásit/registrovat se do ISP