39.

Burian z Gutšteina Fridrichowi markrabi Braniborskému: že chce přičiniti se rád, aby pan (Hynek) Krušina z Šwamberka přestal wálčiti proti němu.

Bez místa i roku (1436 ?) 27 Apr. (Orig. w archivu Bamberském.)

Wysoce urozenému kniežeti pánu a pánu Fridrichowi z božie milosti markrabi Bramburskému a purkrabi Normberskému, pánu mému milostiwému.

Služba má napřed WMti, wysoce urozené knieže a pane muoj milostiwý! Jakož mi WMt píše, túže na pana Krušinu z Šwamberka, žeby WMti bral, škodil a waše chudé lidi hubil, a žeby se WMt podáwala na Ciesařowu Milost na pána našeho milostiwého, i na kněze Hanuše, i na mnoho dobrých lidí, jakož WMt to w swém listu široce wypisuje: buoh to wie, žeť mi jest toho welmi žel, zeť on WMti škodí a zacházie; i chciť o to rád pracowati a s panem Krušinú o to mluwiti a list WMti jemu ukázati. A buduliť moci WMti w tom poslúžiti a weč lepšieho uhoditi, aby ty záhuby chudých lidí stály, w tom i w jiném, na čemžbych Twé Mti mohl poslúžiti, chci to rád učiniti, a toťbych WMti dal po swém poslu wěděti. A dále jakož mi WMt píše, jestližeby WMti lidé do kraje wtrhli, mienillibych já toho pohotowě býti: rač WMt wěděti, žeť jest pan Krušina hauptmanem w kraji Plzeňském, a tak sme se zapsali, jestližeby nám kto do kraje wtrhl a hubiti chtěl, že máme wšichni wzhuoru býti a sobě pomoci. I rač to WMt wěděti, žeť já toho nemohu pohotowě býti. Dat. fer. VI post Georgii.

Burian z Gutšteyna seděním na Rabšteyně.Přihlásit/registrovat se do ISP