35.

Půta z Častolowic, obdržew od císaře Sigmunda knížetstwí Minsterberské w zápisu, slibuje slaužiti mu wěrně a postaupiti té země zase, když mu 6000 kop gr. dáno bude.

W Řezně, 30 Sept. 1434. (Orig. w arch c. k. we Wídni.)

Já Puota z Častolowic etc. wyznáwám tiemto listem wšem, ktož jej uzří neb čtúce uslyší: jakož najjasnější knieže a pán, pan Sigmund Římský ciesař wždy rozmnožitel říše a Uherský, Český etc. král, mně mnoho milosti a dobroty  ukázal, a zwlášče mně a mým erbóm nynie zemi Münsterberskú se wším poslušenstwím dědičně dal a zapsal, jakož pak jeho majestát na to dán šíře swědčí: tak já, chtiec takowé dobroty wděčen býti, jakož wěrnému služebníku proti pánu swému sluší, JMti slibuji wěrně, jestližeby JMt kdy chtěla tu zemi Münsterberskú jmieti, že já a moji erbowé JMti ji chcme a máme prodati za šest tisíc kop, a ty wezmúce, jemu tu zemi sstúpiti. Také já a moji erbowé JMt nemáme z žádných minulých služeb a škod nikoli napomanúti. A to wšecko JMti slibuji statečně zdržeti, beze wšie zlé lsti. A toho na swědomie swú sem pečet k tomu listu přiwěsil. Dán w Řezně, ten den sw. Jeronyma, léta od božieho narozenie tisícieho čtyrstého a w xxxiiii létě.Přihlásit/registrovat se do ISP