26.

Heralt z Kunstatu we při swé s Hlawáčem z Ronowa přichází mocně na wolené s obau stran smluwce, a na Pražany co nejwyšší ubrmany.

Bez místa, 28 Apr. 1430. (Orig. w zemském archivu Morawském.)

Já Heralt z Kunstatu, seděním na Poděbradech, jistec běhu podepsaného, wyznáwám tiemto listem osobně wšem, ktož jej uzřie nebo čtúce slyšeti budú, že sem s dobrým rozmyslem a dospělým potazem i také s bedliwú radú přátel swých, swobodně a dobrowolně, o tu wšicku při, kteráž jesti mezi mnú s jedné, a mezi urozeným pánem Hlawáčem z Ronowa otjinud z Mitrowa s strany druhé, i o wšecka jiná záštie, i také o wšecky nechuti, nelibosti, kyselosti kterakkoliwěk a pročkoliwěk mezi námi wzniklé a wzrostlé, nic po sobě nepoostawujíce, přišel a mocí toho listu přicháziem na urozené a slowútné: Jana z Smiřic seděním na Rúdnici, Mikše z Lipan, Jana řečeného Chotún z Nestajowa a na Jana Woděrada z Sekyřic, jakožto na mocné ubrmany a přátelské smluwce, kteréž sme s obú stranú jednostajně a dobrowolně mezi sebú wydali a beze wšeho zbawenie zwolili. Slibuje napřed pode ctí a pod wěrú a pod základem peněžitým dolepsaným, totižto čtyř tisícuow kop grošuow, o tu o wšicku při, i o wšecka jiná záštie, nic po sobě (jakož nahoře dotčeno jest) nepoostawuje, na jich wýpowědi a wyrčení přestati, poslušen býti, dosti mieti a tomu obwyknúti. Pakliby sě naši swrchupsaní obojich ubrmané w čem dělili a smluwiti sě nemohli: tehda pánóm purkmistru a konšelóm Starého města Pražského dáwám tiemto zápisem plnú moc i plné práwo, jakožto najwyšším ubrmanóm a přátelským smluwcem, aby oni, majíce pána boha před očima, tu při i ta wšecka záštie, o něžby se nadepsaní ubrmané dělili a smluwiti se nemohli, mezi námi wyřkli, dokonali a wypowěděli; a cožkoliwěk mezi námi s obú stranu wyřknú a wypowědie, w tom we wšem mám i slibuji jich poslušen býti, to přijieti a bezewšech odpor i nesnázek zachowati a tomu obwyknúti, a to pod základem w tomto listu uloženým etc. -

A my Hynce Ptaček z Pirkšteina, Kuna z Kunstatu seděním na Boskowicích, Wilém ze Zwieřetic, Purkart seděním w Zbraslawicích, Jaroš z Chlumu, Petr z Kozieho chřbetu, Wácha ze Wšetat, Wáclaw Carda z Petrowic, Dobran z Kokowic, Jan z Markwartic, Jan Wáwa z Domaslawic. Jan z Chřince, Petr Šwáb z Hawraně, Jan Stéblo z Lomnice, Wolfart z Radyně, Rinhart z Radonína, Jiřík ze Wšejam, Jindřich z Pakoměřic, Epík z Klenice seděním w Ledcích a Waněk z Škworce, rukojmě jeho s ním a zaň oznamujíce slibujem tiemto listem dobrú naší wěrú, rukú společní a nerozdielnú, pod základem čtyř tisíce kop grošuow dobrých střiebrných rázu Pražského etc. (Formule wležení do Starého města Pražského.) -

Tomu wšemu na potwrzenie a na zdrženie což swrchupsáno stojí, my jistec i rukojmě napřed jmenowaní pečeti swé wlastnie s naším dobrým wědomím i s přiznáním přiwěsili sme k tomuto listu. Jenž dán léta ot narozenie syna božieho tisícieho čtyřstého třidcátého, w pátek po S. Jiří. (Přiwěšeno 20 pečetí.)Přihlásit/registrovat se do ISP