22.

Páni Olomučtí p. Mikulášowi z Perinu: ačkoli král. lid již (z Kroměříže) se rozjel, chtějí předce spojiti se s ním, až jen bezpečně na pole budau moci wytrhnauti.

W Olomúci, 14 Januar. 1426. (MS. Wenc. de Jglav. f. 113a.)

"Peri Mikuláš."

Služba naše napřed, urozený pane přiezniwý! WMti listu sme dobře srozuměli. A jakož WMt žádá, abychom se k WMti wyprawili: toť bychom rádi učinili, a na to, abychom se w tom ukázati mohli, obeslali sme před tiem pana Janka heitmana w Litowli i paní Šternberskú, prosíce aby se připrawili i po Králowy Mti wojsce přitrhli. A na to nám odpowěděli, jakož WMt w těchto přepisách srozumí. Takéť ti lidé, ježto sme byli u nás shromáždili, čekajíce WMti příjezdy a chtiece pomoci retowati Kroměřiež, i KMti lidé, tiť jsú již rozjeli; a náš heitman, pan Fulštein, ten také ku Králowě Mti jel; tak že nejsme tak mocni, ažbychom bezpečně na pole mohli wytrhnúti. A buoh wie, cožbychom mohli, toť bychom rádi učinili; i ješče čekáme, kdyžbychom zwěděli, žeby která moc nebo lidé k wám tiehli, ježtobychom s nimi bezpečně wytrhnúti mohli, chcemť rádi naše muožení učiniti. Datum fer. ija ante Antonii.Přihlásit/registrovat se do ISP