21.

Páni Olomučtí Ladislawowi z Ludanic: ačkoli nepřátelé od Kroměříže již odtáhli, chtějí předce spojiti lid swůj s ním a s Mikulášem Perinem, kterýž s král. wojskem se blíží.

W Olomauci, 13 Januar. 1426. (Ms. Wenc. de Iglav. f. 113a.)

"Ladislao de Ludanicz."

Služba naše napřed, urozený pane přiezniwý! Jakož nám WMt opět píše, kterak pan Perin Mikoláš s králowskú wojskú do tohoto kraje se blíží, a wy po něm táhnete, žádajíce abychom také wytrhli etc. tomuť sme dobře srozuměli, a dáwáme WMti wěděti, že sme s nuci ihned, když nám jedné wáš list přišel, obeslali pana Janka z Pniowic, haitmana na Litowli, i také paní Šternberskú, prosíce aby sě k tomu také přičinili, i s námi w hotowě byli; a čekáme od nich na to odpowěd na každú hodinu. A poněwadž z wašeho listu nám poslaného nemóžem srozuměti, kam Perin Mikoláš i WMt mnie, nebo kde polem sě položiti chcte, i my také takowú moc, s kterú sme chtěli WMt i Kroměříž pomoci retowati i této moci čekali, již od nás zase sě rozjeli, i také náš haitman pan Fulštein potom, jakož nepřátelé ode Kroměřieže táhli, ku Králowě Mti jel: přes to chceme rádi wedle našeho muožení w hotowě býti, a s prwní mocí i lidmi které zwieme, jenžby k WMti chtěli jeti, sě wyprawiti. Datum in octava Epiphaniae domini.Přihlásit/registrovat se do ISP