20.

Olomučtí Litowelským: důtkliwá odpowěd na pohrůžčiwé jejich psaní.

W Olomauci, b. r. (Ms. Wenc. de Iglav. f. 168b.)

"Capitaneo et civibus in Luthovia."

Služba naše napřed, slowútní a ctní súsedé milí! Wašim listóm sme dobře srozuměli. Což nám Markrabina Milost, pán náš milostiwý, přikázal, toť chcem a jmáme s oprawením našeho města dokonati. Kteříkoliwěk nám k tomu nechtie pomoci, těch také chcem prázdni býti: ale ohněm ani jinú násilí nechcem hroziti. A jestli wám poručeno tak hroziti etc. to wy dobře wiete. Buď wám to pamatno, že súsedsky s námi bydleti nechcte. Wiete dobře, žeť sme wám rádi pomocni byli, což sme mohli: a přes to, budeteli na naše lidi sahati, chcemť to i jiné Králowě i Markrabie Milosti nezamlčeti. Dat. fer. V in octava corporis Christi.



Přihlásit/registrovat se do ISP