19.

Olomučtí dáwají pánům Morawským swůj bezpečný gleit, aby do města jejich přijeti mohli.

W Olomauci, 25 Mai 1425. (Ms. Wencesl. de Iglavia, 111a.)

"Baronibus terre."

My purkmistr, konšelé i obec wšecka města Olomuckého wyznáwáme tiemto listem wšem wuobec, ktož jej uzřie nebo čtúce slyšeti budú, že sme dali a mocí tohoto listu dáwáme urozeným pánóm, p. Petrowi z Krawař a z Strážnice, p, Janowi z Krawař a z Jičína, p. Albrechtowi z Šternberka a z Lukowa, p. Jiříkowi z Šternberka a z Lukowa, p. Petrowi z Konice a z Týnce, p. Janowi z Cimburka a z Towačowa, p. Stiborowi z Cimburka a z Drahotúše, p. Stiborowi z Cimburka odjinud z Křídla, i wšem jiným pánóm, rytieřóm a panošem, i jich služebníkóm, kteříž s nimi w této mieře do našeho města přijedú, náš jistý a bezpečný kleit před mocí a práwem, bez přerušenie trwající, k nám přijeti, s námi přebyti a zase sě od nás do swých stanowišt swobodně nawrátiti, bez úrazu žiwotuow jich i wšech, kteříž s nimi pojedú, tudiež i statkuow. Slibujíce za sě i za naše za wšecky pomocníky, i za ty ktož pro nás chtie učiniti nebo nechati, bezelsti ten jistý kleit swrchujmenowaným pánóm i wšem, kteříž s nimi pojedú, zdržeti a zachowati w celosti bez přerušenie wšelikterakého. A k tomu na swědectwie a pro lepší jistotu swú sme pečeť přitiskli k tomuto listu. Jenž jest dán léta od narozenie syna božieho tisícieho čtyřstého a pětmezcietmého, w pátek den Urbana swatého.Přihlásit/registrovat se do ISP