18. 

Páni Olomučtí Onšíkowi purkrabí na Towačowě: že jim není bezpečno posílati od sebe lidi žádané; aby obrátili se upřímo ku knížeti Albrechtowi, jenž prý w Brně jest etc.

W Olomúci, 14 Apr. 1425. (Ms. Wene. de Iglavia, f. 110b.)

"Onssikoni purkrauio in Thowaczaw."

Služba naše napřed, slowútný súsede milý! Wašemu sme listu dobře srozuměli; a jakož nám píšete, kterak pán wáš znamenawše že Cítow měli osaditi, sám to osadil pro lepší, a žádáte ode pána wašeho a od wás, abychom k wám našich tři nebo čtyři poslali, kteříby s wámi ohledali, kterakby mohlo býti zkaženo etc. Milý súsede, muožete sami srozuměti, že naši k wám bezpečně přijíti nemohú. A kterakkolwěk sě z toho nemnoho dobré událo, a wšak pán wáš i wy sami dobře wiete k tomu učiniti. Pakliby sě wám k tomu nehodilo učiniti, jmáte Markrabiny Milosti nedaleko w Brně; protož se nám zdá, abyste o to JMt obeslali. Než prosíme s plnú snahú, abyste Valentina z Majetína do té chwíli, až Markrabinu Milost obešlete, s pokojem nechali. Dat. sabbato ante Quasimodogeniti.Přihlásit/registrovat se do ISP