16.

Aleš z Žeberka, zpráwce obcí Táborských a Orebských, Domažličanům: aby přitáhli ku Klatowám, bratřím ku pomoci.

W Sušici, bez roku, m. Januar. (Orig. arch. Domažlic.)

Múdrým purkmistru a konšelóm města Domažlického, bratřím milým.

Služba má, s požádaním wšeho dobrého, bratřie milí! Posielámť wám list, který mi Matiáš (Lauda) z Piesku poslal. Protož wás napomínám, i také žádostiwě prosím, abyšte jej přeslyšiece, k tomu skutečně sě přičinili, a což móžte najsilnějie bratřím ku pomoci táhli bez meškánie, jakož chcete swému i wšech obcí dobrému, a konečně s lidem abyšte byli nynie w neděli ráno w Klatowách, a s nimi společně abyšte táhli; a oniť dále již zpraweni jsú, kdebych sě měl s nimi strhnúti. A toho pro nic neobmeškáwajte, nebť to jest obecné dobré. Dat. Sušic, fer. VI post Antonii.

Aleš z Žeberka, zpráwce obcí
Táborských a Orebských, sluha
wšech w naději boží.Přihlásit/registrovat se do ISP