(15.00 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Paní místopředsedkyně Valachová - přednostní právo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji, pane předsedo. Jsem ráda, že si pan předseda Okamura vzpomněl, že jsme hlasovali jako sociální demokraté pro zamrazení platů politiků. Určitě máme radost, že společně budeme hlasovat opět pro zamrazení platů politiků. A doporučuji, kolegové a kolegyně, abychom rychle hlasovali všichni dohromady, protože zdá se, že je na tom velká shoda. Nebo se lidé unaví z našich debat a zamrazí politiky, jak tady několikrát tedy v návrzích už zaznělo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. A v tuto chvíli nevidím nikoho, že by se hlásil do rozpravy. Přikročíme k hlasování ke stanovení pořadu a já předávám řízení schůze kolegovi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezké odpoledne. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat. Ještě než rozhodneme hlasováním o pořadu schůze, byla doručena omluva pana poslance Jana Bauera předsedovi Poslanecké sněmovny, a to z pracovních důvodů na dnešní odpoledne.

Nyní tedy k samotnému návrhu. Jde tedy o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., který je jediným předmětem této 120. schůze. O tomto pořadu budeme hlasovat. Všechny vás odhlásím. Zagonguji. Snad získám pozornost kolegů, kteří jsou v předsálí. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami a v hlasování rozhodneme o pořadu schůze. Počkám, až se ustálí počet přihlášených. (Stále vbíhají poslanci do sálu.) Vidím, že už se nikdo neblíží.

 

O pořadu 120. schůze rozhodneme v hlasování číslo 2, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 2 ze 120 přítomných pro 119, proti nikdo. Pořad schůze byl schválen.

 

Budeme tedy postupovat podle tohoto schváleného pořadu. Já tedy otevírám jediný bod 120. schůze

 

1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1342/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Je tedy navrženo, aby s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády uvede tento tisk místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Zároveň požádám, aby u stolku zpravodajů zaujala místo zpravodajka tohoto tisku paní předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá. Požádám sněmovnu o klid, aby paní místopředsedkyně vlády a ministryně financí mohla v klidu a v důstojném prostředí tento bod zahájit. Prosím, paní místopředsedkyně vlády, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Už budu velmi stručná. Odkazuji se na to, co jsem řekla při projednávání zařazení tohoto bodu. A dovoluji si vás jménem vlády jako její vicepremiérka požádat o jednoznačnou podporu vládního návrhu na zmrazení platů ústavních činitelů coby projevu solidarity a sounáležitosti se zbytkem mzdové a platové sféry v zemi. Děkuji vám za ni.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní místopředsedkyně vlády a ministryně financí. Nyní požádám, aby se slova ujala zpravodajka tohoto tisku paní předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Já to mám ještě jednodušší, protože poté, co jsme si vyslechli pana premiéra, paní vicepremiérku, pana Okamuru, paní ministryni Maláčovou, paní Valachovou, kde jsme si řekli, o čem to je, kdo za co může, nemůže, kdo co předkládal, nepředkládal, kdo co podpořil, nepodpořil, v tom případě já už nemám důvod zacházet do podrobností. Všichni víme, o čem budeme hlasovat.

Z mého pohledu, nezlobte se na mě, musím si tuhletu větu říct, je to v tuto chvíli gesto. Ale vzhledem k tomu, že my to chápeme jako i míru solidarity, byť nezachrání státní rozpočet, tak i tak budu doporučovat schválení i podle § 90. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám rozpravu. A ještě požádám na chviličku pana předsedu, jestli by mě zastoupil, protože jsem se přihlásil do rozpravy. Po mně bude paní poslankyně Zuzana Majerová.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, paní a pánové, budu stručný. Pokusím se vrátit jednání Poslanecké sněmovny těsně před volbami do normálních kolejí jednacího řádu, protože vystoupení, která předcházela, byla v podstatě politickým vyjádřením jednotlivých představitelů ať vlády, nebo opozice. Chtěl bych uvést na pravou míru ty věci, které tady padly.

Myslím si, že nejzásadnější je dosáhnout konečně dohody na tom, aby platy politiků byly vázány na průměrný plat v ekonomice. A jestliže bude růst, budou růst i platy politiků, včetně soudců, státních zástupců a dalších. A pokud budou klesat, což se může stát, což se i odehrávalo v době pandemie, tak samozřejmě budou i klesat. A to je podle mého soudu nejzásadnější. Pokud tady někdo šermuje před zahájením bodu tím, že byl jediný, tak já si myslím, že všichni, kteří trochu rozumí politice a umí počítat do 101, tak že dobře ví, že tady nestačí žádný jednotlivý klub na to, aby se tady něco schválilo. A tak bych prosil, vraťme se k reálné a realistické politice. Vím, že je tři dny před volbami a že každý si myslí, že tím, co tady vykřičí, něčeho dosáhne, může dosáhnout jenom toho, že si o něm budou myslet, že se chlubí cizím peřím.

Klub KSČM tento návrh podpoří. Jak řekla zpravodajka, je to výraz solidarity vůči těm, kteří byli postiženi pandemií, kteří jsou postiženi na tom, že jejich platy nerostou, jak by si zasloužili, vzhledem k tomu, že Česká republika má už dlouho evropské ceny, ale bohužel jednu třetinu evropských mezd.

Děkuju. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Do rozpravy je přihlášena paní poslankyně Majerová. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Hezké dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dnes jsme tady naposledy. A myslím si, že asi téměř všichni včetně mě více potřebujeme být mezi lidmi a mluvit s nimi, abychom také měli tu zpětnou vazbu. Ale toto je velice důležitý bod. A já jsem ráda, že se projednává. A chtěla bych být maximálně stručná.

Myslím si, že v době obzvlášť po těch uplynulých dvou letech, kdy nám v naší zemi skončilo přes 200 tisíc živností, v době, kdy máme spoustu lidí na hranici chudoby, a ty nůžky se opravdu rozevírají, v době, kdy všichni kolem šetří, tak my bychom měli být ti první, kdo jdou příkladem. A za uplynulé čtyři roky jsme tady, aspoň já osobně mohu říct několikrát zažila situace, že mnozí sice kážou vodu, ale pijí víno. Ale vždy se to projevilo v důsledku na tom, jak na nás lidé pohlíží. A to, že na nás lidé pohlíží kriticky, je jenom vysvědčení toho, jak se někteří z nás chovají. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP