(17.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pustějovskému. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Balcarové, připraví se kolega Nacher. Máte slovo.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych ráda tady informovala o něčem, o čem jsem původně mluvit vůbec nechtěla, ale protože pan kolega Pustějovský tady mluvil o názoru vědců z univerzity na začátku svého vystoupení, které byly zveřejněny v Hospodářských novinách, tak já bych chtěla tady informovat o dalším názoru, také vědce, profesora Petřivalského z Univerzity Palackého v Olomouci, který je biochemik, který nedávno zveřejnil svůj názor, kde vysvětluje, proč původcem nemůže být Energoaqua, a dokonce i to, že vražednou látkou nemusely být kyanidy.

Proč ne Energoaqua? Protože podle zpětného výpočtu by byla koncentrace kyanidů na zdroji tak obrovská, že je téměř nemožné, aby byla z jednoho zdroje. A navíc by masakr ryb začal maximálně po 700 metrech po toku, a ne téměř po čtyřech kilometrech. Tak jenom, že i toto je vědecký názor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan kolega Nacher, který ale není přítomen, takže jeho přihláška propadá. Nemám žádnou další přihlášku do rozpravy. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí z místa? Není tomu tak a v tom případě rozpravu končím.

Ptám se na závěrečná slova. Pane ministře? Nemáte zájem. Pan zpravodaj? Nemá zájem.

Přistoupíme k rozpravě podrobné, do které mám přihlášku pana poslance Petra Gazdíka. Máte slovo, pane poslanče. (Poslanec Gazdík: Dámy a pánové...) Moment ještě. Prosím o klid, jsme v podrobné rozpravě a budeme načítat návrhy na usnesení.

 

Poslanec Petr Gazdík: Dovolte mně, abych vás jménem vyšetřovací komise seznámil s návrhem usnesení k závěrečné zprávě vyšetřovací komise Poslanecké sněmovně k ekologické katastrofě na řece Bečva. Návrh usnesení zní:

"Poslanecká sněmovna

I. bere na vědomí závěrečnou zprávu vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k ekologické katastrofě na řece Bečva;

II. žádá vládu, aby postupovala v intencích opatření vyšetřovací komise uvedených v závěrečné zprávě."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, v tom případě končím i podrobnou rozpravu.

A ptám se, jestli je zájem po podrobné rozpravě o závěrečné slovo? (Gong.) Pan zpravodaj ne, pan ministr také ne. V tom případě budeme hlasovat.

Je jediný návrh usnesení, který předložila vyšetřovací komise, a já počkám, až se ustálí počet přihlášených. Odhlásím vás. Všechny jsem odhlásil, požádám vás o novou registraci, prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O návrhu zpravodaje, tedy o návrhu vyšetřovací komise, kterou Poslanecká sněmovna zřídila, budeme hlasovat v hlasování číslo 5. To znamená, že zprávu vyšetřovací komise Poslanecká sněmovna vezme na vědomí. Počet přihlášených už je stabilní.

Zahájil jsem hlasování číslo 5 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 5, ze 104 přihlášených pro 55, proti nikdo. Zpráva vyšetřovací komise byla Poslaneckou sněmovnou vzata na vědomí.

 

Tím jsme vyčerpali program 119. schůze, já schůzi končím a končím i dnešní jednání. Přeji vám hezké dny. A jistě se někteří potkají tady po volbách, takže hezký den.

(Po kratičké chvilce se přihlásil poslanec Kopřiva.) Jenom pro stenozáznam ještě.

 

Poslanec František Kopřiva: Nezpochybňuji hlasování, ale v hlasování číslo 5 mám na sjetině, že jsem se zdržel, a přitom jsem hlasoval pro, ale nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji.

 

(Schůze skončila v 17.26 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP