(12.40 hodin)
(pokračuje Strýček)

Vy jste mě, pane poslanče Gazdíku, prostřednictvím předsedajícího, označil ze zločinné spolčení už na prvním zasedání ve Zlíně. Vy jste mě dokonce označil, že jsem zaměstnanec politické divize Agrofertu, a tak dále a tak dále. V podstatě to, že jste nás označil za zločinné spolčení v ČTK, tak já bych se teď chtěl zeptat, protože vy jste po těch zasedáních, kdy byla oficiální tiskovka vyšetřovací komise, úplně normálně poskytoval novinářům rozhovory, kde jste pouštěl informace vyšetřovací komise. Tady je to doložené, 9. 8. ve Zlíně. Já to tady nebudu citovat vzhledem k omezenému času na tu technickou, ale chtěl jsem se zeptat jednu věc. Vy tady, pane zpravodaji Gazdíku, prostřednictvím předsedajícího, kritizujete za úniky informací.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Čas, pane poslanče. Dokončete, prosím, větu, a pak předejte místo.

 

Poslanec Jiří Strýček: Vy jste sám před zveřejněním závěrečné zprávy vyšetřovací komise poskytl návrh závěrečné zprávy vyšetřovací komise třetí osobě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Poprosím o to, abychom drželi dohody, máme přece jenom omezený čas. Nyní je s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Gazdík, a jestli jsem pochopil pana poslance Strýčka, tak se hlásí znovu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Gazdík: Já se omlouvám, pane poslanče Strýčku, prostřednictvím pana předsedajícího, ale já jsem vás v televizi z ničeho neosočil. To, že vám poskytujeme informace, tu informaci poskytl pan ministr, já rozhodně ne. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, to byla krátká faktická. Nyní opět pan poslanec Strýček, ale chtěl bych vyzvat k tomu, abychom se dostali k pokračování rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Jiří Strýček: Já bych to jenom dokončil. Navážu na to, když jste v podstatě tu zprávu ještě před zveřejněním, minimálně týden před zveřejněním, poskytl třetí osobě, a jako důkaz je elektronický dokument, který byl doručen všem členům komise, ve kterém mají být vaše připomínky k návrhu závěrečné zprávy. Tam najdeme v režimu vyznačených změn v revizích dokumentů jako autora připomínek, ty revize jsou ze 12., 13., 14. září, pana Holoubka. Je tam jméno pan Holoubek, je to v těch revizích. Já si myslím, že členové si to můžou klidně dohledat, může to potvrdit i paní předsedkyně komise.

Takže já se tedy ptám, 12., 13. září pan Holoubek. Kdo to je pan Holoubek? Nemám si myslet, že to je profesor Holoubek, který tady v této kauze vystupoval jako svědek, a vy jste mu poslal týden před zveřejněním komise návrh zprávy, aby ho připomínkoval? Svědek připomínkuje návrh zprávy vyšetřovací komise, je to tak? (K poslanci Gazdíkovi.) To je dokazatelné, v těch materiálech to je, v revizích je Holoubek. Tak nám pojďte vysvětlit, kdo to je pan Holoubek, a navíc ten materiál zasílal váš asistent Marek Smetana: V příloze zasílám návrh závěrečné zprávy s komentáři a zvýrazněným doplňujícím textem. A v těch revizích je jméno Holoubek. Takže nám pojďte vysvětlit, proč jste mu to poskytl a kdo to je pan Holoubek. Děkuju. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, to byla faktická poznámka. Pan poslanec Gazdík se hlásí s faktickou poznámkou v odpovědi. Prosím.

 

Poslanec Petr Gazdík: Já se omlouvám, ale to, že konzultuji některé věci se svým asistentem, je snad naprosto přirozené. Také spolupracujete se svými asistenty. To je jedna věc. To nebyla žádná závěrečná zpráva, v té fázi to byl nějaký návrh, který konzultuji s odborníky a se svými spolupracovníky. Tečka. (Nesouhlasné hlasy z řad poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec Strýček znovu k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Strýček: Tak to se na mě, pane poslanče Gazdíku, prostřednictvím předsedajícího, vůbec nezlobte, protože pan Holoubek - ten materiál poslal váš asistent - který je v těch revizích uveden, připomínkoval tu zprávu, nejméně pět připomínek od profesora Holoubka je v těch revizích, v té zprávě, kterou jste poslal. Takže pan Holoubek je váš asistent?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Další faktické poznámky tu v tuto chvíli nemám, takže budeme pokračovat v rozpravě v pořadí přednostních práv podaných písemně. Pan poslanec Jurečka ještě s faktickou poznámkou - s přednostním? Ano. Tak pan poslanec Jurečka se podle mých záznamů, jak mi to bylo předáno, s přednostním právem přihlásil do obecné rozpravy v 9.42, takže nyní je na řadě on. Prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já si nyní v obecné rozpravě dovolím reagovat ještě řekněme podrobněji než to, co jsem tady říkal před schválením programu dnešní mimořádné schůze.

Dovolím si v té první části reagovat ještě na to, co tady řekl předseda Sněmovny Radek Vondráček: určitě se nemá nadužívat institutu vyšetřovacích komisí, ale zaráží mě, že s podobným vystoupením, pokud chce být Radek Vondráček konzistentní, nevystoupil v minulém volebním období, kdy se tady řešily vyšetřovací komise k Opencard a D 47 a podobné vystoupení poslance Radka Vondráčka a následně předsedy Sněmovny v tomto volebním období jsem neslyšel, ani když se tady řešila otázka vyšetřovací komise k OKD. Takže když se to hodí, Radek Vondráček s takovýmto názorem nevystoupí a mlčí, a když se to dotýká, samozřejmě nepříjemně, vlády, kde je premiérem předseda hnutí ANO a jeho kolegou ministr životního prostředí, přinese svůj názor, kdy nám tady vlastně říká, že vyšetřovací komise jako institut on, a tím chápu tedy i názor hnutí ANO, bude chtít v příštím volebním období zrušit.

Tak s tím rozhodně nemůžeme souhlasit. Sněmovna není pouze sbor zákonodárný, ale je to sbor, který dává důvěru vládě a má ve svém jednacím řádu kromě vyšetřovací komise jako výjimečného institutu i jiné nástroje, kterými vykonává kontrolní činnost nad vládou a nad tím, co vláda dělá. Takže nemůžeme říct, že bychom tady byli jenom čistě sbor zákonodárný, ale máme i tuto rovinu a tuto zodpovědnost. Jestli tady chce říci vysoký představitel hnutí ANO, že chce omezit možnost Sněmovny ve výjimečných situacích vstoupit takovouto formou vyšetřovací komise do toho, aby se prověřilo, zda je postup ať už vlády, jiných orgánů, nejenom orgánů činných v trestním řízení, ale například orgánů, které spadají pod jednotlivá ministerstva, správný, anebo i chování a konání ministerstev už nechce kontrolovat, pak je to velmi vážná informace i v tomto čase. Takže já rozhodně, a myslím, že ani koalice SPOLU, nemůžeme něco takového podpořit, aby se tady usilovalo o okleštění kontrolních činností občanů prostřednictvím volených zákonodárců. Tolik poznámka k Radku Vondráčkovi.

A nyní dovolte reagovat na to, co říkal pan ministr životního prostředí Richard Brabec. My určitě fakt neděláme vyšetřovatele a opravdu velká část závěrečné zprávy komise se týká faktů z pohledu činnosti a koordinace klíčových jednotlivých dozorových orgánů. Když se podívá pan ministr na stránku 14, tak je tady v úvodu zjištěných pochybení a nedostatků rozepsána situace před havárií, kde prostě když se podíváme na to, co je tam konstatováno, tak si myslím, že proti tomu pan ministr životního prostředí bude velmi těžko říkat nějaké oponující argumenty. Budu citovat z té zprávy: "Do doby havárie se systém kontroly, dozoru a zmapování jevil, že je vše nastaveno optimálně, a není důvodu k zásadním změnám." To je prostě něco, s čím nemůže pan ministr nesouhlasit. Kdyby ten systém byl nastaven optimálně, tak bychom tady měli dávno aktualizované kolaudační rozhodnutí, měli bychom tady dávno v legislativní úpravě vodní zákon, měli bychom tady dávno úpravy i v těch metodických pokynech, které se upravují až po havárii. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP