(12.00 hodin)
(pokračuje Fiala)

Hlasujeme o přítomnosti a vystoupení pana ředitele Geusse v rozpravě.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 3, přihlášeno 115 poslanců, pro 114, proti nikdo. Návrh byl schválen.

 

Ještě než zahájíme projednávání tohoto bodu, je přihlášen s přednostním právem místopředseda klubu, pan poslanec Petr Gazdík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Gazdík: Hezký dobrý den, dámy a pánové. Vážený pane ministře, jsem strašně rád, že jste nám tady v celkem obsáhlém vystoupení zcela jasně ukázal, že nejste ministrem životního prostředí, ale ministrem pro zametání stop po ekologických zločinech. (Poslanci hnutí ANO bouchají pěstmi do lavic na protest.) Abych použil vaše slova - protože to tak prostě je. Dovolím si vznést několik otázek a odpovědět konkrétně.

To, že jste lhal při svém projevu, když jste tvrdil, že v žádné zprávě není žádná zmínka o tom, že ta voda zapáchala, dovoluji si vám ocitovat zprávu vodoprávního úřadu ve Valašském Meziříčí z 24. 9., kde je napsáno přesně: "Zasahující členové Hasičského záchranného sboru Valašské Meziříčí odebrali vzorky vody v množství cirka 21 a uhynulé ryby v množství sedm kusů. Ryby byly předány v plastovém pytli a odebraná voda v plechovém kýblu. Voda na místě mírně zapáchala."

Pane ministře, lžete. Říkáte nesmysly a nepravdy, dovedně manipulujete a snažíte se znevěrohodnit zprávu komise, kde zasedali zástupci devíti politických stran, kteří měli k dispozici listinné důkazy, měli k dispozici výslechy svědků. Většina věcí v té zprávě, stejně jako tady tento fakt o zápachu, je v té zprávě doložena. Každý z vás, milé kolegyně, milí kolegové, má možnost se s tím seznámit.

Komise měla k dispozici téměř všechny materiály, a to i od policie. Jediný materiál, který neměla k dispozici, je informace, kterou dodnes této Sněmovně i veřejnosti Česká inspekce životního prostředí dluží, a to je přesný rozbor, z kterého bylo usouzeno, že se jednalo o kyanidy, pokud se jednalo o kyanidy, tak v jaké koncentraci a jaké tam byly také jiné látky, třeba fenoly a další věci, nebo třeba volný chlor, kterým, jak 13 svědků zcela jasně uvedlo místopřísežným prohlášením, ta voda zapáchala. To jsou věci, které dodnes nevíme, a inspekce je úspěšně tají a úspěšně je tají i před komisí.

Komise poukazuje na chyby i jiných úřadů, nejenom na chyby České inspekce životního prostředí: pozdní příjezdy, nedostatečné odběry. Takže to, co tady říkáte, že ta pochybení nastala jenom na straně České inspekce životního prostředí, to prostě není pravda. Česká inspekce životního prostředí kritizuje komisi za to, že neuvedla, kdo a jak přesně znehodnotil vzorky. Ano, některé vzorky byly odebrány vodoprávním úřadem, který to měl řídit, ale následně byly znehodnoceny, vylity nebo odmítnuty.

To by si ale Česká inspekce životního prostředí musela přečíst ty poznámky pod čarou, které ve zprávě komise zcela jasně jsou. Je tam dokument Odpověď Městského úřadu Hranice na dotaz podle § 106/1999 Sb. Česká inspekce životního prostředí tvrdí, že jí má sněmovní komise poradit, která z desítek vyústí je potenciálně riziková. Moje rada zní: Úplně by postačilo prověřit prvních pět vyústí nad místem úhynu ryb, z nichž některé z těchto potrubí vedou z chemičky DEZA. Navíc z vyústí DEZA se měl vzorek odebírat první. On se neodebral vůbec, žádný takový vzorek neexistuje, a to je jedno z těch nejzávažnějších pochybení.

Česká inspekce životního prostředí zmiňuje, že v době havárie neměla metodický pokyn, což je samo o sobě špatně. Nicméně i po jeho vyhotovení na požádání komise z něj vyplývá, že inspektor skutečně postupoval špatně při odběru vzorků a nevymezil jasně zdroj kontaminace. Česká inspekce životního prostředí ve vyjádření svádí svá pochybení především na vodoprávní úřad, krajské úřady, hejtmany, dokonce i na hasiče a rybáře, což je naprostá nehoráznost. Rybáři se již několikrát právem ohradili proti tvrzení České inspekce životního prostředí, učiní tak i ostatní úřady. Nicméně mnoho z nich má bohužel také máslo na hlavě.

A teď ke konkrétním dotazům. Chtěl bych se zeptat - pan ministr to tady rozptýlil celkem mohutně, snaží se jít do některých detailů, tak já se ho budu ptát také na některé detaily. Pane ministře, jste nejdéle sloužící ministr životního prostředí. Znáte - a to je dotaz i na vás, páni poslanci - znáte nějaký případ u nás nebo ve světě, kde jedovatá látka, k tomu kyanidy, začaly působit po více než třech kilometrech? Existuje takový případ? Nebo se na Bečvě stal zázrak, že první kyanidy začaly otravovat až po třech kilometrech?

Další otázka. Jak je to možné - vy jste, pane ministře, zcela jasně řekl, že policie to přebírá 25. 9. Ještě tentýž den policie zadala velmi sofistikovaný posudek, kde se vlastně v sedmi otázkách ptá: Dokažte, že to byla Energoaqua. V tu chvíli policie nevyslechla žádného svědka ani oznamovatele. Vůbec neučinila žádné úkony činné v trestním řízení ve fabrice DEZA či jakémkoliv jiném provozu, mluvil jste o 16 či 18 provozech, které tam jsou. Jak je možné, že policie, aniž by kohokoliv vyslechla, aniž by měla jakýkoliv důkaz, první, co udělá, už ví první den, kdy to přebere po několika hodinách, kdo je viník? To je ta poctivá práce policie? Nezlobte se, proti tomu se komise musí ohradit. A musím se proti tomu ohradit také jako člen, který hledá pravdu.

Pane ministře, proč nebyly odebrány žádné vzorky pod Dezou, respektive když byly, tak byly vylity nebo znehodnoceny? Jak je to možné? To považujete za kvalitní práci inspekce?

Vy jste říkal o zločinném spolčení, že ty úřady nic nespojuje, nebo jste tam vyjmenoval všechny orgány. Ale ty nejzákladnější jsou dva. To je Česká inspekce životního prostředí a vodoprávní úřad. To jste tady zcela jasně říkal. Tyto dva orgány spojuje jedno - hnutí ANO, vy a pan starosta Valašského Meziříčí, který dostal jako trafiku volitelné místo, i když původně volitelný být neměl. Asi to dostal za nějakou odměnu.

ČIŽP Brno - když říkáte, že neměli a nevěděli. V zápise vodoprávního úřadu je zcela jasně řečeno, že telefonicky ČIŽP Brno upozornila vodoprávní úřad na blízkost chemičky DEZA a doporučila vodoprávnímu úřadu odebrat vzorek. Proč to nenapadlo také inspektora z Olomouce? Proč to napadlo jenom toho z Brna? Není to podivné?

Vy říkáte, že inspektor zjevně nemá vrtulník ani majáček a ani vybavení, že nemohl přijít rychle. To bych mu nevyčítal. Vyčítal bych mu, že ve služebním voze nemá vybavení k odběru vzorků, že nemá dostatečné vybavení pro to, aby se mohly vzít průkazné vzorky, a dokonce je ani tam, kde je má vzít, nevezme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP