(9.40 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a pan poslanec Polanský se hlásí z místa.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Dobrý den, kolegyně, kolegové, dovolte mi jen krátce navázat na projednávání tohoto zákona ve druhém čtení. Rád bych vás požádal o podporu pozměňovacího návrhu pod písmenem B1. Je to pozměňovací návrh, který vypouští z pozměňovacího návrhu hospodářského výboru ustanovení o konzervaci železnice. Já se o té konzervaci nebudu zmiňovat, už bylo řečeno asi všechno.

Dovolte mi krátce zmínit jinou věc, a to je pozměňovací návrh C2 - sankční systém pro strojvedoucí. Podle Ministerstva dopravy jde o reakci na nedávné - to je loňské a letošní - nehody na železnici. Od února, kdy jsem měl možnost se s tímto pozměňovacím návrhem seznámit, mám stále jednu nezodpovězenou otázku. Bezpečnost na dráze nesouvisí s jedinou profesí strojvedoucího, ale na mnoho dalších - dispečeři, posunovači, výpravčí. Pozměňovací návrh pouze - ale asymetricky - míří na jednu jedinou skupinu, a to je na strojvedoucí. To je dotaz číslo jedna: Proč vlastně nejsou ostatní skupiny v systému sankcí zahrnuty.

Dotaz číslo dvě - a to jsem taky zmiňoval již několikrát. Podle statistiky projetí návěstidla na Stůj, což je asi hlavní přestupek, kvůli kterému se sankční systém dělá, hrozí každému druhému strojvedoucímu jednou za kariéru. A moje otázka zní: Co vlastně tady chceme sankcionovat? V drtivé většině případů bude tento přestupek s každým strojvůdcem řešen v jeho kariéře poprvé a zároveň taky naposledy. Děkuji za zodpovězení těchto otázek.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu? Jestliže se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Je zájem o závěrečná slova? Pan ministr ani pan zpravodaj nemají zájem o závěrečná slova. (Gong.)

Přistoupíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, (Gong.) poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji, pane předsedající. I v duchu toho, co zde zaznělo od pana předkladatele a dalších, rovnou předesílám, že budu navrhovat sám změnu v proceduře tak, aby bod B1 pana Polanského byl předřazen. A teď vám řeknu, jak by to vypadalo, ta nová procedura:

Nejprve bychom hlasovali A1 a A2.

Potom právě bod B1.

Potom, když by B1 nebylo schváleno, tak A3, A4, A11 až A13, A15, A17 a A23.

Následně budeme hlasovat A5, A6.

Potom A7 až A9 a A19 až A20.

Následně A10, A14, A18 a A22.

Potom A21.

Potom C1 až C7 - každé zvlášť, B1 až B5 - každé zvlášť.

Potom D pana kolegy Čižinského, E paní kolegyně Balcarové.

A následně F1 až F14 - také každé zvlášť.

Vždy u každého bodu vám samozřejmě řeknu jednou větou, co je obsahem daného pozměňovacího návrhu. Takže dávám sám nyní protinávrh jako zpravodaj proti usnesení výboru, aby - zdůrazňuji ještě jednou - po A1, A2 jsme hlasovali B1 a pak se vypořádali s dalšími návrhy. Pakliže B1 schválíme, pět jiných návrhů je nehlasovatelných a tím se nám i hlasování zjednoduší. Děkuji, pane předsedající.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se, zda někdo namítá něco proti tomuto návrhu procedury?

Je zde návrh na odhlášení, to jsem právě učinil. Prosím, přihlaste se. (Gong.)

 

Hlasujeme proceduru navrženou panem zpravodajem.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 126, přihlášeno je nás 127, pro 124, proti nikdo. Proceduru máme přijatu. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Dolínek: Nyní budeme tedy hlasovat pozměňovací návrh A1, A2 týkající se precizace pojmu držitel drážního vozidla. Hospodářský výbor doporučuje.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 127, přihlášeno 130, pro 130, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Nyní hlasujeme pozměňovací návrh pana kolegy Polanského B1 - vypuštění úpravy konzervace dráhy. Hospodářský výbor doporučuje.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Navrhovatel? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 128, přihlášeno 134, pro 110, proti 3. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Tímto hlasováním tedy jsou nehlasovatelné návrhy A3, A4, A11, A13, A15, A17, A23, C7, B2, B3, B4, B5 a F1. Nyní tedy můžeme hlasovat o dalších hlasovatelných návrzích a nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh A5, který precizuje podmínky odborné způsobilosti nezbytné pro udělení oprávnění k provozování drážní dopravy.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko výboru? (Doporučující.) Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 129, přihlášeno 135 poslanců, pro 114, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh A6 - precizace povinnosti provozovatele dráhy umožnit zkušební provoz drážního vozidla. Výbor doporučuje.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 130, přihlášeno 135, pro 130, proti nikdo. Návrh přijat. Prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Nyní hlasujeme pozměňovací návrhy A7, A8, A9, A19, A20, které řeší status historického drážního vozidla a jejich údržbu. Výbor doporučuje.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 131, přihlášeno 135, pro 110, proti 1. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Nyní hlasujeme A10, A14, A18, A22, které řeší provozování drážního vozidla na dráze místní nebo vlečce. Je to za výbor bez stanoviska.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 132, přihlášeno 135, pro 83, proti 14. Návrh přijat. Prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Nyní hlasujeme A21 - přezkum rozhodnutí Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. Stanovisko doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 133, přihlášeno 135 poslanců, pro 131, proti nikdo. Návrh přijat. Prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Nyní se dostáváme k návrhům pana poslance Kolovratníka. První z nich je C1 - specializovaná infrastruktura. Výbor doporučuje.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahájeno hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 134, přihlášeno 135, pro 126, proti nikdo. Návrh přijat. Prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Nyní C2 - sankční systém strojvedoucích. Bez stanoviska za výbor.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 135, přihlášeno 135, pro 76, proti 18. Návrh přijat. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP