(18.30 hodin)
(pokračuje Vostrá)

Myslím si, že bychom neměli zapomínat, že jsme i my zde poněkud tápali, nikdo z nás nedokázal odhadnout, jak dlouho bude pandemie trvat, jaké budou náklady s pandemií. Myslím si, že se i nepletu - a já se nepletu - na jednání rozpočtového výboru, když jsme přijímali - a kolegové, vzpomeňte si - návrhy v legislativní nouzi, které měly řešit kompenzace, tak tam zcela jasně zaznělo i z úst paní ministryně, že ano, že počítá s tím, že po válce se najde spousta generálů, kteří budou přesně vědět, jak se to dělat nemělo. Ale v ten moment jsme nikdo nevěděli, jak bychom to správně dělat měli.

Já si myslím, že je zcela férové a korektní na toto nezapomínat. Neměli bychom zapomínat, proč docházelo k nárůstu schodku, že jsme to dělali třikrát. A proč? Protože nikdo nepočítal s dalšími vlnami, které byly na podzim, které byly v zimě, takže jsme to navýšili. To, že se v závěru ukázalo, že to navýšení na minus 500 miliard, úplně na to poslední, nebylo zcela vyčerpáno a že to bylo v podstatě nadsazené, se dá zcela pragmaticky zdůvodnit. Nikdo opravdu netušil, jak vysoké náklady s pandemií budou.

Teď se tady, nechci říct že handrkujeme, ale díváme se na některé položky z pohledu "počítáme to ke covidu nebo nepočítáme to ke covidu". A já se tedy ptám - když jsme tady projednávali jednorázový příspěvek důchodcům 5 000, kolikrát se to tady nazvalo rouškovným - a tak se ptám: Souviselo to s pandemií, nebo to nesouviselo s pandemií? Názor NKÚ je, že ne. My si někteří můžeme myslet, že ano.

Takže jenom chci říct, že svět není černobílý, že samozřejmě něco hodnotíme ex post a vidíme to i jinak, některé věci kriticky. Kdybychom měli ty vědomosti a zkušenosti, tak bychom určitě rozhodovali v řadě případů jinak, ale my jsme je v ten moment prostě neměli. Tak nevím, proč teď tady bojujeme už bych řekla bitvy minulé. Mě by spíš zajímala - a to zase bude rozprávka v jiném tisku - spíš by mě pak zajímalo, co s těmi schodky budeme dělat a jaké má vláda návrhy na řešení.

Ale v tuto chvíli hodnotíme rok 2020. Komunistická strana Čech a Moravy vždy ty schodky, ty úpravy, podpořila. A ano, většina z těch prostředků zůstávala ve vládní rozpočtové rezervě, a to z toho důvodu, aby vláda opravdu mohla zareagovat rychle na potřeby, které jsou.

Zazněla tady otázka od kolegyně Richterové, že by vždy v závěrečném účtu mělo být, kam to směřuje, co bylo splněno, co splněno nebylo. Já si například kladu otázku, jak by to vypadalo, kdyby ty fiskální stimuly nebyly použity. Jak by to vypadalo? Byla by ta ekonomika na tom hůř, lépe? No, z mého pohledu hůř. Ale to samozřejmě nedokážu - možná, že někteří kolegové ano v tuto chvíli - ani odhadnout, ani spočítat, jak bychom na tom byli s propadem ekonomiky, pokud by ty stimuly nejen občanům, ale samozřejmě podnikům, malým, středním, kdyby ty finanční stimuly k nim nešly.

A vzpomeňte si, jak jsme tady bojovali o každý pozměňovací návrh, zda přidáme tomu, onomu, o tolik a podobně. Samozřejmě pokud ten rozpočet s tím nepočítal, tak jsme prostě šli do schodku. Ale myslím, že prioritou v daný moment bylo pomoci těm lidem, kterým jsme v podstatě zakázali podnikat, kde jsme omezili sociální kontakty. A myslím si, že tohle byla priorita, kterou jsme tady měli všichni, a z těch debat to tak alespoň zaznívalo.

Z tohoto pohledu soudím, že postup vlády bych označila za pragmatický. Ano, něco bychom opravdu asi udělali jinak po těch zkušenostech, ale v té době si myslím, že jsme reagovali na základě těch údajů, které jsme měli k dispozici. Myslím si, že bylo dobře, že jsme nechali i nějakou část na Všeobecné pokladní správě, a prosím, nezapomínejme, kam ty peníze šly z těch navyšovaných schodků: do zdravotnictví, do sociální oblasti. Zase, ptejme se: oddlužení nemocnic. Souviselo to s covidem, nebo to nesouviselo s covidem? Já si myslím, že samozřejmě i na tyhle otázky můžeme hledat odpovědi a každý je určitě uvidíme ze svého úhlu pohledu.

Komunistická strana Čech a Moravy se nezříká rozpočtu 2020. Nezříkáme, tu odpovědnost jsme schopni unést, protože i s odstupem doby jsem přesvědčena, že ty výdaje byly většinově nasměrovány správně.

Myslím si, že teď, když se nám v podstatě trochu ekonomicky ulevilo, bychom měli opravdu zvážit, kde se to nepovedlo. To bychom si měli vydiskutovat. Ale na druhou stranu, jak se říká: po válce každý generálem. A to si nemyslím, že je v téhle situaci fér. Chci říci za klub Komunistické strany Čech a Moravy: schvalovali jsme rozpočty, schválíme i závěrečný účet. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nikoho dalšího nevidím v rozpravě ani elektronicky z místa. Rozpravu končím.

Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. (Ministryně: Ano.) Prosím, paní ministryně.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji, pane místopředsedo. Dovolte mi stručnou reakci. Paní poslankyně Richterová, toto je návrh státního závěrečného účtu, toto. (Ukazuje dokument.) Nevím, jestli jste ho četla. Možná si ho příště přečtěte. Tam to všechno, o čem jste mluvila, je. Tam máte dopodrobna, do položky, se zdůvodněním, s komentářem, uvedeny všechny ty věci, na které jste se ptala. Odpovídá to parametrům tak, jak se zpracovávají státní závěrečné účty. Prosím, toto je on. Takže prosím příště citujte, konkrétně řekněte - tady mi vadí toto, tady mi vadí to, ono a já ráda odpovím. Ale jinak považuji vaše vystoupení za plácnutí do vody.

Ptala jste se, kam šly peníze. Tam to všechno je. Investice, zejména dopravní infrastruktura. Dotační programy obcí, kdy jsme všechny převisy vykryli, abychom se mohli z krize proinvestovat. Podpora zemědělců, kteří měli problémy, kůrovec, dotační programy MMR, covidové programy. Ale třeba i vy jste za sociální oblast, takže třeba i to, že lidé byli víc nemocní nebo že víc čerpali sociální dávky. To prostě nesouviselo s covidem, co je nám dneska vyčítáno? A já vám říkám, že souviselo, když jsme tyto položky museli posilovat.

Takže já si stojím za každým řádkem v tomto státním závěrečném účtu, za každou položkou, za každou korunou, kterou jsme investovali. Byla to investice do lidí, do firem, do ekonomiky, do investic. A troufnu si říct, dokonce i někteří naši kritici z řad ekonomů to připouští, že to, že byl ekonomický propad jenom - dávám do obrovských uvozovek - jenom minus 5,8 %, byla i zásluha této vlády a této expanzivní politiky, kterou jsme provedli. Za tím si stojím a věřte, že to historie jednou zhodnotí, tak, jako zhodnotila přístup vlády v minulé krizi v letech 2008, 2009, 2011 a 2012.

Samozřejmě že rok 2021 vám nemůžeme zhodnotit, tohle je za rok 2020. Ještě celé pololetí roku 2021 byl covid. Celé pololetí roku 2021 jsme museli vynakládat prostředky na pomoc zasaženým firmám a ekonomice covidem, takže to vyhodnocení provedeme v roce 2022. A věřím, že to budeme mít. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a přistoupíme k rozpravě podrobné, kde se přihlásila o slovo paní zpravodajka.

Přečtu omluvy. Pan poslanec František Kopřiva se omlouvá dnes od 19 hodin do konce jednacího dne a pan poslanec Ivo Vondrák dnes od 18.30 do 21.00, do konce jednacího dne, z důvodu jednání ve volebním kraji.

Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já se v podrobné rozpravě přihlašuji k návrhu usnesení tak, jak jsem ho tady celé načetla. Nebudu ho opakovat, takže se jenom k tomu hlásím. Pak samozřejmě připomínám, že jakmile bude nějakým stylem prohlasováno, pokud bude přijato, tak tady mám ještě doprovodná usnesení tak, jak pan kolega Ferjenčík je tady načetl. Samozřejmě, při hlasování je opět zopakuji, abychom věděli, o čem budeme hlasovat. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP