(17.50 hodin)
(pokračuje Ožanová)

Je mi líto, že Sněmovna schvaluje věci, které jsou již v zákoně. Je mi líto, že jednou budu mít předpis na to, jak mám držet tužku. Prosím vás, byla bych ráda, aby tomu tak příště nebylo, nicméně původní návrh je podstatně horší než to, co jde ze Senátu. Původní návrh - předkladatel promine - zapomněl zcela na to, jaké jsou sankce za předjíždění, kdy je to zákonem zakázáno. O tomto se zmínila na plénu paní poslankyně Matušovská, která vám říkala 5 000 až 10 000 plus 6 až 12 měsíců zákazu řízení. Ale Sněmovna neposlouchala, protože cyklisté. Možná je dobré někdy občas poslouchat i ty rozpravy, aby nedocházelo k tomu, že Senát musí opravdu, promiňte, opravovat naše hlouposti.

Jen je mi líto, že v Senátu neprošel návrh na zamítnutí o jeden hlas. Promiňte, pane senátore, ale to je opravdu škoda, protože ve Sněmovně byla velká novela zákona 361 z roku 2000, která řešila komplexně problematiku provozu na pozemních komunikacích od začínajících řidičů, od změny bodového systému, kdy se vše řádně mohlo prodiskutovat. Všechno mohlo být v rámci tohoto zákona řádně prodiskutováno, nicméně vzhledem k tomu, jak probíhá tato Sněmovna, k tomu nedošlo.

Vážené dámy, vážení pánové, nejsem zastáncem toho, že vůbec tato změna je v tomto zákoně. Jsem člověk, který 15 let řešil dopravní nehody, a vím, že se to dá řešit jiným způsobem, že existuje § 4 písm. a) tohoto zákona. Nicméně senátní verze je výrazně lepší než ta sněmovní. Já sama nebudu hlasovat pro žádnou verzi, nicméně musím toto nahlas říct: Pokud chcete toto podpořit, tak poprosím o senátní verzi.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Jaroslav Holík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážené kolegyně, kolegové, já jsem jak řidič auta, tak cyklista. Bohužel, při minulém schvalování tohoto zákona jsem tady nebyl, tenkrát se to schválilo v tom covidovém období. Ale proto bych chtěl teď, prostřednictvím pana předsedajícího, se obrátit na vás, pane kolego Dolínku. Vy jste odkud? Prostě předjíždění cyklistů ve vzdálenosti metr a půl považuji za totální diskriminaci. A ptám se, je to metr a půl od centra kola, nebo od jeho lokte? Já jsem z Valachů. Tam jsou silnice, které mají čtyři metry. Když mně jede cyklista půl metru od okraje, loket má metr, když ho mám objíždět metr a půl, tak ho nikdy nepředjedu. Přiznám se vám, předjížděl jsem tento víkend člověka na kole, půl kilometru to trvalo, a přiznám se, myslel jsem na vás. Ale ty myšlenky nebyly hezké.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nikdo další není přihlášen do rozpravy. Pan poslanec Válek, prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Já si myslím, že cílem nás všech by mělo být chránit ty, kteří jsou slabí a kteří jsou na tom nejhůř. Cyklisté samozřejmě jsou účastníci dopravního provozu a jsou samozřejmě v nevýhodě oproti motoristům. Prostě pokud přivezou na urgentní příjem pacienta, který byl účastník dopravní nehody, jeden byl cyklista, jeden byl řidič motorového vozidla, vždycky je na tom hůř ten cyklista. U vozidel, která jedou za sebou, se také bavíme o bezpečné vzdálenosti a není nikde definováno, co je to bezpečná vzdálenost, z toho důvodu si myslím, že je potřeba, abychom legislativně chránili cyklisty tak, aby nedocházelo k jejich ohrožení. Nemyslím si, prostřednictvím pana předsedajícího, že pan poslanec Holík přišel o kus svého života, když musel půl kilometru jet za cyklistou. Je to korektní, je to slušné a ten zákon, už aniž by platil, měl ten efekt, že pan poslanec, prostřednictvím pana předsedajícího, počkal a pak bezpečně cyklistu přejel. (Reakce ze sálu na přeřeknutí.) A to je cílem tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan poslanec Holík, faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Pardon, prostřednictvím pana předsedajícího, pro pana kolegu Válka: U bezpečné vzdálenosti je stanoveno, je to dvě vteřiny, dvě vteřiny rychlosti, takže při šedesátce je to něco jiného než při devadesátce, ale vždycky jsou to dvě vteřiny. To za prvé. A za druhé, ano, jsem pro to, říkám, jsem i cyklista, cyklisté by se měli chránit, ale metrová vzdálenost by měla stačit. Jaký je rozdíl mezi cyklistou nebo tím, kdo jede na koloběžce, kdo jede na odrážedle, kdo jde pěšky? My jsme se soustředili pouze na cyklisty. Nezlobte se na mě, pro tento zákon nezvednu ruku.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dále není nikdo přihlášen... je, pan poslanec Jiří Kobza. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Já bych jenom doplnil předřečníky, protože jak bylo řečeno, soustředíme se na cyklisty, na ochranu cyklistů, ale v tom zákoně by mělo být taky něco, co by umravnilo i ty cyklisty, aby se chovali ukázněně, protože jde především o jejich život a jejich zdraví. A pak bych chtěl také připomenout, protože bydlím na venkově a tam je spousta koní, že by nějaký stejný zákon měl zohlednit i jezdce, kterým čas od času nezbývá nic jiného než kus cesty přejet po silnici a musejí mezi auta. A s koněm to opravdu není jednoduché, protože řekl bych, řidič motorového vozidla, který netuší, co ten kůň umí, když se lekne, tak samozřejmě potom ohrožuje životy nejenom toho jezdce, ale i těch okolo. Takže myslím si, že by stálo za to opravdu tyto dva body, to znamená kázeň cyklistů, aby opravdu byli povinni, že nesmějí jet více než půl metru od krajnice, a ochrana jezdců na koních, že by tam měly být zohledněny. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pokud se nikdo další nehlásí, rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 374/8, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 374/9."

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 88, přihlášeno 146 poslanců, pro 97, proti 8. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP