(12.00 hodin)
(pokračuje Volný)

A důrazně varujeme každého občana České republiky před tím, aby se nechal citově vydírat umělým pláčem nad tím, jak najednou tady každému jde o to, aby děti netrpěly v ústavech. Ty děti v ústavech trpí, protože mají složitý životní osud, a je třeba jim pomoci. Ale ne tady vytvořit nějaký systém, do kterého se budou sypat miliardy korun. A všichni víme, jak každý systém, do kterého se sypou miliardy korun, v České republice končí - končí odporným byznysem. Ve finále to zřejmě skončí také vytvořením křídla Agrofertu, který teď nejenom vydělává na testech, vydělává na vakcinaci, ale už se chystá vydělávat i na otrávených obětech investicemi do léčení rakoviny. Takže já bych se nedivil, kdyby tady vznikl velkoprůmyslový způsob kradení dětí rodičům jako v Norsku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, skončil váš čas k faktické poznámce. Děkuji. Další faktická poznámka je paní poslankyně Olgy Richterové. Připraví se paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Nechci to prodlužovat, protože chci, abychom hlasovali. Jenom na vás shrnu fakta. Ta novela dává dostatek času, kterou jsme schválili v létě. Ta novela dává čas do 1. ledna 2025 a současně ukotvuje výrazný nárůst odměn pěstounům, a to navázaný na minimální mzdu tak, aby se valorizovaly, aby se zvedaly, takže budou mít dlouhodobou jistotu. Novela obsahuje výjimku pro děti s těžkým zdravotním postižením, které jsou v řadě těch zařízení. Samozřejmě proti tomu nic nemáme a víme, že by nebylo realistické to rychle změnit.

Takže ještě jednou - čas do roku 2025, výjimka pro děti s těžkým postižením. Bohužel zatím to za ně neumíme vyřešit jinak. Já si přeji například rozvoj terapeutických pěstounů. Ale každopádně ta novela zajistí rozvoj menších komunitnějších služeb. A výjimka pro skupiny sourozenců, abychom netrhali děti mladší - starší od sebe. Jakmile mají vazby, je tam výjimka pro skupiny sourozenců. Tohle je samozřejmé.

A poslední věc k penězům. Náklady na jedno lůžko v kojeneckém ústavu byly spočítány ministerstvem už před několika lety na zhruba 70 000 měsíčně. 70 000 měsíčně - to je více než dvojnásobek toho, co stojí zajištění kvalitní pěstounské péče v rodinách. Prosím, uvědomte si, že za ty peníze, za ty státní peníze, které jdou na to jedno lůžko, mohou děti mít právě podporu v rodinách, kterou si, pokud vím, všichni přejeme.

A poslední k těm nesmyslům, co tady teď před chvílí zazněly. Děti jsou umisťovány soudně. Jde o rozhodnutí soudu, je to přezkoumatelné. A v tom se nezavádí vůbec žádné změny. Jediné, o co jde, aby ty desítky tisíc měsíčně byly využité účelně a ku prospěchu nejmenších dětí. To je celé. Proto jsem ráda, že to prošlo, a považuji to za velkou systémovou změnu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová, faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji moc, pane předsedající. Vážená kolegyně Richterová, prostřednictvím pana předsedajícího, teď jste předvedla přesně vaši argumentaci a to, co my říkáme. Jde jenom o přeliv peněz ze státní sféry do nezisku. (Řečnice začíná zvyšovat hlas:) Nic jiného. A je to prostě byznys s dětmi, to je prostě pravda. Pan kolega Volný měl pravdu. A to, že se vlastně i umožňuje částečně, že ten soud se upozaďuje, že víceméně se tady nechává potom na rozhodnutí odebrání dětí těch OSPODů, to je pravda. My jsme to probírali s pracovníky OSPODů i soudů, a je mi velice líto, máme tady paní ministryni, která zastupuje tuto oblast, že se prostě s těmi odborníky, s těmi soudci nemluví, že se to všechno upozadilo, a řeší se to jenom přes lobbing neziskových organizací. Nic jiného. Tam jde jenom o peníze.

A ta čísla, která tady uvádíte, 70 000, to by měly zlaté kliky, jak říkala paní ředitelka z dětského centra na Kladně. Prostě jsou to lživá fakta a vy tady jenom neustále říkáte, že to dítě potřebuje tu lásku. Ano, potřebuje, ale potřebuje především tu pomoc, kterou bohužel pěstouni, ne že jich je nedostatek, ale že prostě to nedokážou. Takže tady docílíme toho, že tady budeme mít průběh dětí, které budou stejně jako v západních zemích chodit třeba třemi čtyřmi pěstounskými rodinami. Co z těch dětí uděláme? (Celý výstup byl velice emotivní.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Aleš Juchelka - faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Děkuji moc. Musím reagovat na své předřečníky a trošičku debatu uklidnit, protože ten zákon vůbec není o tom, že by se mělo obchodovat s dětmi a Barnevernet. Já na to koukám úplně jak blázen.

Ten zákon je pouze o tom, že my zavádíme centra komplexní péče, která mají jasná pravidla. Ta pravidla budou dána zákonem. Péče poskytovaná v centrech komplexní péče by měla být dvojí. Měl by tam být zdravotní a sociální faktor, to znamená, opravdu řešíme sociálně zdravotní pomezí. To zdravotní pomezí by mělo podporovat takzvaný home care, to znamená pečující, ty, kteří mají takovéto dítě doma, to znamená ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Toto řešíme v tom zákoně. Řešíme tam dětskou zdravotní respitní péči, to znamená dvakrát na 14 dní placený odpočinek úhradovou vyhláškou, pojišťovnami. Toto tam řešíme, aby si mohli ti pečující jednou provždy odpočinout na 14 dní, věnovat se například zdravým sourozencům, věnovat se sami sobě a nějakým způsobem opět během 14 dnů v rekonvalescenci nastartovat další péči, která je velmi, velmi složitá nejen u jedniček a dvojek, ale hlavně u třetího a čtvrtého stupně postižení, a nejen fyzicky, ale hlavně emočně. Řeší ambulantní péči přímo v těch centrech komplexní péče a samozřejmě standardní dětskou dlouhodobou a následnou lůžkovou péči, to znamená, že žádné dítě, které je natolik hendikepováno, že se o něj nebude moci postarat ani biologická, ani třeba pěstounská rodina, nezůstane bezprizorní, ale nebude zabírat ani akutní lůžka například v nemocnicích a může v centrech komplexní péče být o něj postaráno.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Čas, pane poslanče. Omlouvám se, vypršel váš čas.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Já se přihlásím znovu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Děkuji. Nyní pan poslanec Jan Čižinský s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Díky za slovo. Já bych taky rád zareagoval na předřečníky. Bohužel někteří mají pocit, že čím víc křičí, tím větší mají pravdu.

Ale o co tady šlo, bylo, že roky se nezvedaly odměny pro pěstouny. To znamená, ti pěstouni čím dál více ty své děti sponzorovali, až to bylo úplně neudržitelné. Teď se to vrací do únosné situace, takže prosím, ať tady nikdo neříká nějaké nesmysly o obchodu s dětmi.

To, čeho já lituji, je, že jsme před dvěma měsíci neschválili limit šesti let, aby ty děti nebyly poškozovány ani od tří do šesti let.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Jenom abychom věděli, jaké je pořadí, tak nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Lubomír Volný, poté pan poslanec Foldyna, paní poslankyně Aulická Jírovcová, pan poslanec Juchelka, s přednostním právem je přihlášen pan ministr Vojtěch a pan předseda Michálek. Pan poslanec Volný má slovo k faktické poznámce. Prosím.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji. Nejdřív si ukrojím pár sekund a řeknu, že jsem šťastný, že už se tady nedezinfikuje, protože ten virus je asi nějaký úplně jiný než před měsícem. (U dveří je připravena paní uklízečka s dezinfekcí, která však smí vstoupit do sálu jen na vyzvání od předsedajícího.)

Takže paní Richterová, která tak zbaběle se sbalila a odešla v průběhu této diskuse, nám tady odhalila opět přesně tu pravdu, jak říká tady, prostřednictvím pana předsedajícího, paní kolegyně Aulická. Do roku 2025 bude chtít ta mafie, která do budoucna bude chtít odebírat děti normálním poctivým rodičům a vydělávat na nich obrovské částky, sehnat peníze na to, ty miliardy, desítky miliard na to, aby se tento byznys mohl rozjet úplně stejně úspěšně jako v Norsku a v západních zemích. Ano, budou výjimky, takže ty děti, o kterých vy tvrdíte, že potřebují největší lásku, zase zůstanou v těch institucích.

70 000 měsíčně kontra ty peníze pro soukromou sféru - to je naprosto přesný důkaz toho, že jde o byznys pro neziskovky a pro lidi, kteří prostě nejsou jako Piráti schopni sehnat normální práci, tak z nich budou takzvaní profesionální pěstouni, kteří to budou dělat jenom pro peníze bez jakéhokoli vztahu k těm dětem. Kde vezmete tu kvalitní péči? Zaznělo tady, kolik hodin toho školení to je. Prostě to je směšné. Žádná kvalitní péče to nebude. Budete tam uměle zaměstnávat lidi z menšin, z jakékoli menšiny, kterou si vymyslíte, protože když ta menšina není schopna se o sebe postarat a sehnat si normální zaměstnání, tak vy z ní uděláte profesionální opatrovníky.

A že budou rozhodovat soudy, to je fajn. V Norsku taky rozhodují soudy. A jak rozhodují ty soudy v Norsku? No velice jednoduše. Vy když se ozvete a medializujete svůj případ, tak už své dítě neuvidíte nikdy v životě, jako paní Michálková (správně: Michaláková). Takže to, že vy nevíte o tom, jak se brutálně v Norsku obchoduje s dětmi, co se tam děje, jak to vzniklo, tak to je kvůli tomu, že mafiáni jako vy v tom Norsku postupně salámovou metodou prosadili podobné zákony jako u nás a nikdo o tom nesmí veřejně mluvit. Protože kdo promluví, na doživotí přijde o vlastní dítě. Kdo to podpoří, je zločinec. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP