(19.00 hodin)
(pokračuje Luzar)

Emisní povolenky je problém, který v rámci tohoto zákona není řešen. Tady se odvoláváme na budoucnost. Ale návrhy, které tento materiál provázel, ta osmsetsedmdesátka vznikala v době, kdy emisní povolenky stály kolem 30 dolarů nebo 30 eur. Dneska jsou na 61, můžou být do 100 eur. Vůbec to nereflektuje stávající stav. Omezování například tepláren, které budou muset nakupovat emisní povolenky za tyto enormní ceny, nás staví do situace, kdy tento průmysl může skončit, protože ti vlastníci přestanou mít jakékoli možnosti zisku, protože je nebudou moci ani přenést na občany. A budeme stát před tím, že stát bude muset začít silně dotovat tady tuto oblast, která doposud žila z toho, že jsme měli levný zdroj energie, a bude muset získávat prostředky -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak máme 19. hodinu. Pane poslanče, jsem nucen vás přerušit. Ještě než přeruším schůzi, tak bych jenom rád důraznil, že tady leží těch dva tisíce korun. Takže jenom abyste byli mými svědky, já je tady nechávám na stole a předpokládám, že tady budou tedy i zítra. (Pobavení v sále.)

Přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do zítřejší 9. hodiny ráno a přeji vám hezký večer. (Ministr životního prostředí: Hlavně nezhasínejte!) Jo, aby se nezhasínalo, říká pan ministr Brabec. No dobře.

 

(Jednání skončilo v 19.01 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP