(13.20 hodin)

 

Poslanec Ondřej Profant: Vážený pane kolego, Česká republika není pouze Ústecký kraj. Krajů máme čtrnáct. My si vás nebereme jako rukojmí. My nejsme viníky toho, jak vy to tam vedete. Problém pana Bronislava je, jak jsem už říkal, že ten byt je ve špatném stavu, na nějakých místech se objevila plíseň, a když tam zajde ten terénní pracovník, který tam pravidelně chodí, tak řekne: to není podle nových předpisů, tady na to nemůžete pobírat příspěvek, proto si to nějak zařiďte. To znamená, pan Bronislav to nezařídí, bude mu odebrán příspěvek, následně bude vystěhován a tento invalidní důchodce bude trpět za to, že si v Ústí neumíte vyřídit nějaké problémy. Tomu já opravdu nerozumím. My všichni ve všech krajích máme také různé problémy, například se staráme o ty invalidní důchodce a podobně. Nejsou jenom vaše problémy.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Další vystoupí pan poslanec Mikuláš Ferjenčík, připraví se pan poslankyně Eva Fialová, všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl vaším prostřednictvím reagovat na kolegu Foldynu. Já počkám, až přestane telefonovat. (Poslanec Foldyna gestikuluje.) Bezva, děkuju. A jedna věc je nějaký konkrétní problém, já ho rozhodně nepopírám a souhlasím, že existuje především problém s vyloučenými lokalitami. Je to převážně problém v Ústeckém kraji, nicméně ten váš návrh se týká celé republiky. A ten váš návrh hází do jednoho pytle lidi s různými životními osudy. A to je ten základní problém. Vy házíte do jednoho pytle lidi, o kterých vy jste přesvědčeni, že nechtějí pracovat, a údajně berou nějaké dávky. Současně ale házíte do toho samého pytle invalidní důchodce, matky samoživitelky, seniory, lidi s duševními onemocněními. A na všechny ty skupiny dopadne tento zákon. Na všechny ty skupiny. A to, že někdo má například schizofrenii a bojí se otevřít úředníkovi, který nově získává právo kontrolovat mu bydlení, a kvůli tomu přijde o dávku v hmotné nouzi, protože invalidní důchody často nejsou přiznávány, nebo jsou přiznávány ve zcela minimální výši těmto lidem, a na ty to taky dopadne, tak my myslíme i na tyhle lidi.

A je potřeba vždycky přemýšlet, když navrhujeme nějaký zákon o tom, jaký bude dopad na celý stát. Já uznávám problémy, které jsou v ghettech v Ústeckém kraji. Ale to přece neznamená, že hodíme další desítky tisíc lidí do jednoho pytle a uvrhneme je do existenčních problémů. Navíc před chvílí jsme tady slavně rušili umisťování malých dětí do kojeneckých ústavů, a teď vy se zase chystáte nahrnout další lidi a další děti do ústavní péče nebo odebírat je rodičům jenom proto, že jejich rodiče jsou chudí. (Předsedající: Čas, pane poslanče.) Zase chcete zhoršovat sociální situaci u nás.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Paní poslankyně Eva Fialová, připraví se pan místopředseda Okamura, všechno faktické poznámky. Prosím.

 

Poslankyně Eva Fialová: Já děkuji za slovo. Já bych chtěla vaším prostřednictvím, pane předsedající, reagovat na kolegu Profanta. On tady popsal příběhy a mně je pana Bronislava i paní Edity upřímně líto. A zajímalo by mě v tom příběhu, co tedy pan Bronislav přesně nesplňuje, proč je ten byt nevyhovující. Nemá okna? To tam vy neříkáte. Dostanete popsaný příběh... A v tom komplexním pozměňovacím návrhu je napsané, že nevyhovující byt je jenom v případě, že nemá okna, nemá dveře, nemá... musí mít zajištěnou pitnou vodu a musí mít sociální zařízení. Tak v čem tedy tento byt, kde pan Bronislav celou dobu bydlí, nesplňuje najednou ty podmínky? (Zvýšeným hlasem.) To by mě zajímalo.

A vaše poznámka, z Prahy, jak to tam vedete - tak víte, jaká je realita? Nikde nenajdete v realitkách nabídku těchto bytů nebo baráků. V tom fungují bílí koně, kdy Pražáci skupují nemovitosti v těchto lokalitách. Nemáte nikde v realitkách nabídku těchto baráků. A cíleně vyvážejí tyto lidi do těchto lokalit, aby byla ta situace ještě horší! Takže nám neříkejte, jak vy to tam vedete! Udělejte si pořádek nejdřív tady, dejte si do pořádku svoje bílé koně, kteří tam jezdí, a pak nám tady něco vykládejte! Děkuju. (Tleská poslanec Foldyna.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan místopředseda Okamura, připraví se pan poslanec Foldyna. Prosím.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, tak já jsem si všiml, že my tady už tedy několik měsíců se snažíme dostat k poslednímu závěrečnému hlasování návrhu SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. A Piráti to tady blokují. Blokují to, protože podporují nepřizpůsobivé. A teď si našli novou výmluvu, že prý návrh SPD postihne nějaké ohrožené důchodce a zdravotně postižené lidi. Přitom je to přesně naopak.

Návrh SPD přináší úsporu cca půl miliardy korun, kterou my chceme naopak přesunout těm potřebným lidem. A proč to říkám? Protože to, jakým způsobem přesouvají peníze Piráti, vidíme přesně na pražském magistrátu. To znamená, zdražili jízdné na MHD, protože prý nejsou peníze, a zároveň vyplatili teď v krizi letos peníze, vyplatili podporu homosexualistickému festivalu Prague Pride. To znamená, zdražení jízdného plošně pro Pražany - ano, pro ty, kteří si platí jednotlivou jízdenku - protože prý nejsou peníze, a zároveň peníze jsou na homosexualistický festival Prague Pride. Takže to je to zacházení Pirátů s penězi. Je to hrůza! Musíme tomu zamezit, aby se taková strana dostala vůbec někdy do vlády.

Takže nepřekrucujte to, ty vaše zástupné řeči, které říkáte v médiích, ty lži, že prý návrh SPD ohrožuje ty slušné lidi v nouzi. Nechte už těch lží prosím vás! Je to návrh na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými, naopak díky tomuto návrhu máme získat další peníze na podporu slušných a řádných lidí. Naopak my chceme podpořit lidi, kteří jsou v nouzi a dostali se tam ne vlastní vinou, to už tady kolegyně Šafránková za SPD říkala snad stokrát. Vy si sedíte na uších. Takže prosím vás, fakt je ten - mám posledních deset sekund - Piráti podporují nepřizpůsobivé, blokují návrh zákona na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými a doufám, že to vyhodnotí voliči v říjnových volbách a nebudete nikdy ve vládě. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Foldyna, připraví se paní poslankyně Šafránková.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji i já kolegovi Ferjenčíkovi. Prostřednictvím pana předsedajícího, pane Ferjenčíku, já nemám v nejmenším chuť poškodit jakkoliv lidi, kteří pracovali nebo kteří pracovat nemohou, kteří jsou invalidní nebo jakkoliv. Podívejte se, já se držím jedné zásady. Já si myslím, že lidi, kteří pracují, tak by se měli mít velmi dobře. Lidi, kteří nemohou pracovat, by se měli mít důstojně. Důstojně, a to se týká těch postižených a tak dále. Důstojně. Opakuji, ti, co pracují, by se měli mít velmi dobře, ti, kteří nemohou pracovat, by se měli mít důstojně.

A ti, co zastupujete teď vy Piráti tady, vehementně, ty, kteří nepracují, tak ať se mají blbě, mně to je úplně ukradené. To mě vůbec nezajímá. Hlavně když ti, co pracují, se budou mít dobře a důstojně ti, co pracovat nemohou. A vy tady holt zastupujete ty druhé, co pracovat nechtějí, a chcete, abychom my anebo všichni ti ostatní, kteří pracují, na ty nemakačenky platili. A to je celá politika! Tak to řekněte na rovinu.

Pojďme hlasovat, protože přece vy víte už, jak se bude hlasovat v té Sněmovně, že to chcete zdržovat? Víte to dopředu? Na mě jde strach z demokracie, kterou byste měli propagovat vy a zastupovat. Z té demokracie jde na mě strach, protože jsem ji předtím třicet let zažil a začínám ji zažívat v této chvíli znovu. Začínám zažívat obavu o svobodu slova a o demokracii. A to je ten problém, který je vedlejší v tom vašem vystupování.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně Šafránková, připraví se pan poslanec Ferjenčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych tady chtěla ubezpečit všechny, že někdo, kdo má v bytě trošku plísně, tak se mu nic nestane. O tomhle ten návrh není. Je to o tom, že definujeme standardy bytů, které jsou tady v tom návrhu jasně vyjmenované. Ale teď si nejsem jista, jestli piráti tento návrh četli, protože kdyby ho četli, tak by to tady jasně viděli. Je to v pozměňovacím návrhu na straně 11, takže si to můžete najít. A jak už tady říkala moje předřečnice Eva Fialová, tak jde o to, aby ten byt měl uzamykatelné vstupní dveře, měl okno, jednu místnost, kde si budou moci připravit popřípadě jídlo, toaletu a koupelnu, která ani nemusí být v tom bytě. Jinak bych vám tady chtěla říct, že se jedná o to, aby se státní peníze daňových poplatníků nevyplácely do takovýchto bytů. A ještě pro vaši představu - v tomhle byly děti. V tomhle byly děti a v tomhle vyrůstají další generace, které se mají vzdělávat, chodit do školy a připravovat se na své budoucí povolání. Děkuju. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP