(11.00 hodin)
(pokračuje Rakušan)

Děti si zaslouží lásku. Děti si zaslouží péči. Děti si nezaslouží ústavní péči v takto nízkém věku. Podívejme se do okolních zemí, do těch referenčních, s kterými se srovnáváme, které za sebou mají stejnou minulost jako my, kde ten historický předěl přišel v roce 1989, jako je Polsko, jako je Maďarsko, jako je Slovensko. A všechny tyto země zvládly už ten krok do budoucnosti udělat. Je to velký dluh, který máme. Je to velký dluh i vůči pěstounům, vůči lidem, kteří na sebe tuto zodpovědnost přebírají a kteří tím velmi pomáhají naší společnosti, ale hlavně tím velmi pomáhají dětem, které by jinak zůstaly opuštěné a právě v nějakém typu ústavní péče.

Tedy vás všechny prosím napříč politickým spektrem - a ta debata ve mně vyvolává pocit, že by to hlasování mohlo dopadnout dobře - o podporu tohoto návrhu. A chtěl bych napříč politickým spektrem poděkovat všem kolegyním a kolegům, které a kteří se danému tématu dlouhodobě věnovali. Podporu Starostů a nezávislých tento návrh každopádně má. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, budu stručná. Mám na to dvě minuty. Já bych si přála, aby v České republice bylo dostatek kvalitních pěstounů pro všechny děti, které se bohužel v tom systému péče o ohrožené děti vyskytnou. Bohužel ten dostatek kvalitních pěstounů v České republice nemáme. A ano, my si na jednu stranu říkáme, že teď zvýšíme ty částky - jsme všichni pro, myslím si, že asi u toho budeme sladěni - a všichni říkáme, že pro pěstouny je potřeba více peněz, to taky souhlasíme. Na druhou stranu bychom měli nejdříve řešit to, jestli samotné přidání těch financí bude mít ten motivační prvek, aby ti pěstouni do toho systému přicházeli ve větším počtu. Protože ten systém je vlastně tak trošku průběžný. Ti přechodní pěstouni nám do toho systému přijdou, mají nějaké děti - samozřejmě někdo drží déle, někdo méně - ale pak z toho systému přirozeně odcházejí. Protože ta péče, a vy jste to tady také řekli, je opravdu náročná. Mají děti, které jsou po rodičích alkoholicích, mají děti, které jsou po drogově závislých, jsou tam i zdravotně hendikepované. Opravdu to není jednoduché. Mnozí mají i rodiny. A samozřejmě je to tak náročné psychicky a fyzicky, že třeba po několika dětech je prostě přirozené, že odejdou z toho systému, protože díky těm dopadům v rámci rodiny a jejich psychiky a fyzična už to prostě nedávají. Proto nemůžeme počítat s tím stálým stavem, který třeba teď máme, a musíme také vědět, že prostě ten pěstoun přijde a po nějakém čase odejde. A je potřeba mít tady tedy neustále dostatek, to znamená takzvaně převis, pěstounů v každém kraji, v každém okrese, tak aby byla zabezpečena péče o všechny ty děti, které v tom systému jsou. (Předsedající upozorňuje na čas.) A toho myslím my touto změnou nedocílíme.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S další faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Petr Dolínek, připraví se pan poslanec Mikuláš Ferjenčík s faktickou poznámkou. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Na paní kolegyni Pekarovou vaším prostřednictvím. Ono se vždycky dobře plive, ale je potřeba taky to říkat tam, kde je to pravda. Co se týče například seniorů, tak za osmileté působení sociální demokracie na MPSV došlo k tomu meziročnímu zvednutí důchodů z 10 až 11 tisíc na 15,5 tisíce, když to vezmu průměrně, to znamená víc jak o třetinu u těch, kteří to potřebují. A to je průměrný starobní důchod. To si myslím, že je více než aktuálně všechny reformy. Došlo k aktuální podpoře seniorů a my jsme reformu předložili. Je jenom na vůli ostatních stran, aby ji podpořili.

Ale to není jediné. My jsme například prostřednictvím MPSV a taktéž tedy vláda jako celek podpořili 68 273 firem prostřednictvím programu Antivirus, Anticovid a podpořili jsme více než 950 tisíc zaměstnanců v krizové době, kdy bylo potřeba udržet tyto lidi v práci. Můžu zde opět načítat čísla, co jsme udělali pro děti. Mohu načítat čísla, co jsme udělali v jiných oblastech a co dělá Ministerstvo práce a sociálních věcí. Sami víte, že někdy je nám až vyčítáno, jak moc podporujeme lidi, a měli bychom to snížit.

Myslím si, že paní Pekarová by měla investovat svůj čas do toho, aby zde naopak zamezila některým antisociálním krokům - když jí tak leží blaho na srdci - které zde některé strany předkládají, a práci MPSV by spíš měla ve finále ocenit než takhle kritizovat, jak to předvedla. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Mikuláš Ferjenčík, připraví se pan poslanec Petr Gazdík. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl reagovat na kolegyni Aulickou Jírovcovou ohledně těch financí pro pěstouny. Podle mě je zcela zásadní nastavit za prvé zvýšení té částky, protože se nevalorizovala strašně dlouhou dobu. Současně nastavit pravidelné valorizační schéma. Samozřejmě ty peníze nejsou jediná motivace, zvlášť u tohoto typu činnosti. Ti lidé to dělají, protože to chtějí dělat, vidí v tom nějaký smysl. Ale současně ve chvíli, kdy se ta rodina potom ocitá v existenčních problémech, protože stát roky nepřidává, a přitom inflace roste, všechno zdražuje, tak samozřejmě potom lidé z toho systému vypadávají i z finančních důvodů. Takže zajistit to stálé stabilní financování je zcela zásadní a já doufám, že se nám to dnes podaří.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Petr Gazdík s faktickou poznámkou. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Petr Gazdík: Hezký dobrý den, milé kolegyně, milí kolegové. Já bych chtěl fakticky reagovat také na paní poslankyni Aulickou Jírovcovou jednou konkrétní zkušeností. Zlínský kraj byl jeden z těch prvních krajů v republice, který kojenecké ústavy zrušil už před čtyřmi lety. Chci nepotvrdit to, co tady říká paní poslankyně Aulická Jírovcová, ty zkušenosti pěstounů. Prostě to není pravda, co říkáte, paní poslankyně, prostřednictvím pana předsedajícího. Funguje to i bez kojeneckých ústavů. Naopak mohu říct, že o ty úplně nejmenší děti je v našem kraji postaráno nejlépe. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan poslanec Leo Luzar. Jenom ještě než dám panu poslanci slovo, konstatuji, že místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip se omlouvá z pracovních důvodů do 11 hodin. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v této jemně rozbouřené diskuzi týkající se tématu, které je veskrze lidské, jsem byl vyzván, byl jsem upozorněn na to, že bych si možná měl vyzkoušet být na rok v takovémto ústavu. Když jsem poukazoval na to, že tady ten systém kojeneckých ústavů již pracuje nějakou dobu a že to není výmysl aktuální, ale že to tady opravdu víc než 50 let je, byl jsem vyzván, že bych si to měl jít na rok zkusit, že to, co bylo, není takové jako dnes a podobně. Já bych těm, kteří takhle uvažují, rád řekl, že já jsem měl to štěstí, že mí rodiče vyrůstali a mě vychovávali v době, kdy neměli sociální problémy, byť pracovali oba dva jako dělníci, byť v rodině nikdy nebyly peníze nazbyt. Přesto jsem měl to štěstí, že jsem měl dětství spokojené a klidné a nemusel jsem být v ústavu.

Byly takové děti, které v ústavu samozřejmě byly, ať v kojeneckém, nebo dalším. Ale nikdy to nebylo důvodem sociálním. Protože systém, který tady před rokem 1989 byl, přesně na toto dbal. A to bychom si asi ušetřili ty dvě třetiny dětí, které z různých ekonomických důvodů musí být dneska v ústavech, kdyby ten systém, který tady 32 let je, trošku více myslel na lidi a nabídl jim práci, nabídl jim bydlení za přijatelných podmínek, ale hlavně za ekonomických podmínek. Protože ten systém, který tady teď od roku 1989 je, se soustřeďuje příliš na peníze a zapomíná se na to, že tady jsou lidé, kteří prostě těch peněz mají málo, a stát od nich dává ruce pryč, protože o nich říká, že jsou asi lemplové, že prostě nechtějí pracovat, že přece pracovat může každý. Ale tak to přece není. A jestliže dvě třetiny dětí jsou v ústavech ze sociálních důvodů a ne jiných - a ty sociální důvody jsou hlavně postaveny na ekonomických základech, že prostě ta mladá rodina nebo maminka si nemůže dovolit mít dítě, protože to ekonomicky nedá a uvrhla by ho do bídy - tak to je ta základní ostuda celého systému, který tady je. To se týká té problematiky jako takové. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP