(9.50 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S přednostním právem pan místopředseda Okamura. K panu Bartoškovi - mohu pouze apelovat na kolegy, aby se drželi původního tématu. Faktická poznámka reaguje na rozpravu, nikoli na řečníka. Prosím.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, já bych byl rád, aby mi tady poslanci jiných stran, konkrétně pan Juchelka z hnutí ANO, vaším prostřednictvím, neříkali, k čemu mám mluvit, nebo ne. Hnutí SPD tady opakovaně ve Sněmovně každou chvíli navrhovalo bod Zrušení pandemického zákona. Vy jste nám to opakovaně zamítli, proto vy jste nám znemožnili o tom mluvit na řádných schůzích. A teď mi říkáte, že o tom nesmím mluvit? To si snad děláte legraci! Takže vy nám nejdřív několikrát zamítnete to, abychom o tom mohli mluvit na řádných schůzích - ano, já jsem ten bod navrhoval vždycky na začátku schůze, abychom tento bod projednali, hlasy poslanců hnutí ANO jste nám to znemožnili - a teď mi říkáte, že když o tom tady chci mluvit, když vy mi to vždycky vašimi 78 poslanci zamítnete, porušujete tady zákony, vaše vláda, tak mi říkáte, že o tom nesmím mluvit? Nechte toho laskavě! Nechte toho! Já tady nejsem nějaký - že to tady nesleduji, já vím přesně, jak to je. Takže nechte si prosím tyhlety poznámky. Buď nám prohlasujte ten bod tak, abychom o tom mohli mluvit na řádné schůzi - to jste nám vždycky zamítli - nebo mě tady nechte si říct, co můžu, a je to v souladu s jednacím řádem Sněmovny, protože já s přednostním právem můžu mluvit kdykoliv a můžu mluvit k jakémukoliv tématu.

A k těm, co říkají, že bychom nemuseli dneska stihnout to projednat: prosím vás, opět to na mě nehrajte, vážený pane poslanče, přece od 11 hodin je tady schůze na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Jestli to prohlasujeme rychle, v což doufám, že to nikdo nebude blokovat, ani Piráti, tak se přece vrátíme k této schůzi, máme čas do 14 hodin. Takže času je dost, všechno stihneme! Jedinou podmínkou je, aby ten náš zákon na zneužívání dávek nepřizpůsobivými nezablokovali Piráti jako minule, aby ho neblokoval třeba pan poslanec Dolínek z ČSSD, aby ho neblokoval třeba pan poslanec Čižinský z KDU-ČSL, a je to v pořádku. Všechny body zvládneme. Takže to máte vy ve vašich rukou, času máme dost a my chceme prohlasovat vše. Všechno prohlasujeme, jenom když vy to nebudete blokovat. A my - SPD - jsme pro všechny tyto návrhy. My jsme pro všechny návrhy, které jsou dneska na programu, nemáme s tím vůbec problém.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak, to byly všechny faktické - to nebyla faktická, to bylo přednostní právo. Paní ministryně Maláčová i pan ministr Vojtěch se rozhodli vzít zpět svá přednostní práva, aby umožnili pokračování rozpravy k věci. Paní poslankyně Fialová, připraví se pan poslanec Bauer.

 

Poslankyně Eva Fialová: Děkuji, pane předsedo, za slovo. Já se opravdu vrátím k věci, vrátím se k dětským skupinám a ráda bych vás seznámila se stanoviskem poslaneckého klubu hnutí ANO.

Velice podporujeme kompromisní návrh, který vznikl na základě dohody většiny poslaneckých klubů, a každý z nás musel udělat nějaký z ústupků. Není to úplně ideální varianta ani pro jednu ze stran, nicméně tento pozměňující návrh reflektuje požadavky jak z terénu, tak od provozovatelů dětských skupin, od samotných rodičů, kteří své děti dávají do dětských skupin, a pro hnutí ANO bylo klíčové jasně definované financování, aby rodiče věděli, kolik budou za péči o dítě platit, kolik bude přispívat stát.

Díky tomu, že došlo k rozvolnění věku, tak jsme postrádali smysl, proč by se měly dále jmenovat jesle, protože jesle v každém z nás evokuje péči o ty nejmenší. Tento komplexní návrh reflektuje přání rodičů dětí až do předškolního věku, proto jsme trvali na zachování jména dětské skupiny. Jenom k paní ministryni, prostřednictvím pana předsedajícího: chápu, že to bylo velice krvavé se na tomto domluvit, ale cílové skupiny, které tuto službu využívají, velice kvitují, že to zůstává dětskou skupinou.

Takže za nás moc děkuji všem kolegům, kteří intenzivně posledních pár měsíců na tomto pozměňujícím návrhu pracovali, souhlasili se všemi kompromisy, a děkuji ministerstvu, že velice intenzivně s námi spolupracovalo a hledalo přesné paragrafové znění. To je za nás velice krátce, děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Do rozpravy pan poslanec Bauer.

Omlouvá se pan poslanec Karel Schwarzenberg dnes ze zdravotních důvodů, omlouvá se pan poslanec Martin Kupka dnes z osobních důvodů, omlouvá se pan poslanec Marian Bojko dnes ze zdravotních důvodů.

Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážené dámy a pánové, dovolte mi velmi krátce několik vět za poslanecký klub Občanské demokratické strany. My jsme slíbili rodičům v naší zemi, že zachráníme dětské skupiny, a já doufám, že po dnešním hlasování alespoň částečně tento slib naplníme. Chtěl bych říci, že nemám nic, co bych měnil na svém názoru, který tady říkám již možná rok. Já jsem přesvědčen o tom, že dětské skupiny žádné nové zákony nepotřebují, a jediné, co potřebují a co potřebovaly, je, abychom našli především národní finanční prostředky, kterými nahradíme ty evropské, aby dětské skupiny mohly fungovat ve stávající podobě, protože fungují a našly si své místo pod sluncem.

My jsme od počátku ten návrh, s kterým přišla paní ministryně Jana Maláčová, považovali za likvidační, mysleli jsme si od počátku, že skutečně může zlikvidovat dětské skupiny, mimo jiné i z tohoto důvodu jsme dali návrh na zamítnutí v prvním čtení, který bohužel nebyl přijat. Ve druhém čtení bylo načteno mnoho pozměňovacích návrhů, jak všichni asi dobře víte, my jsme byli přesvědčeni, že žádný z těch pozměňovacích návrhů nemůže vylepšit špatnou verzi, s kterou přišlo Ministerstvo práce a sociálních věcí, a asi si dobře pamatujete, že především na náš návrh tento návrh zákona byl vrácen do druhého čtení, aby mohl být přepracován.

My jsme se samozřejmě připojili k tomu komplexnímu pozměňovacímu návrhu. Já z něj úplně nejsem nadšen, myslím si, že to není úplně dokonalé, nicméně alespoň něco, než nic, a proto mohu konstatovat, že poslanecký klub Občanské demokratické strany tento kompromisní návrh bude podporovat. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě ve třetím čtení? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Tedy poprosím paní zpravodajku.

Nebo je zájem o závěrečná slova? Není - ani paní ministryně, ani zpravodajka.

Takže přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Já se pokusím - to je naše znělka, kdybyste nevěděli. Tak a já vás poprosím -

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Ještě, pane předsedající, nevím technicky, jestli mě tady někdo přihlásí, abych mohla hlasovat.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, je to - mělo by to - chviličku to trvá, ale mělo by to jít.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Dovolte, abych vám přednesla 259. usnesení výboru pro sociální politiku z 81. schůze ze dne 9. července 2021 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 961: "Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení

I. doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku 961/6 v následujícím pořadí:

Návrh na zamítnutí zákona nebyl podán."

Za prvé bychom hlasovali o legislativně technických úpravách, pokud budou načteny, předneseny ve třetím čtení v rámci rozpravy podle § 95 odst. 2 jednacího řádu.

Za druhé, hlasování - pozměňovací návrh B jako celek. Řeknu vám pak vždy, o čem to je.

Další - A jako celek, pouze nebude-li schválen B 8779.

A další - C jako celek, pouze nebude-li schválen B 8779.

Dále hlasování o zákonu jako celku.

Dále (III.) usnesení "pověřuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny ve třetím čtení návrhu zákona přednesla stanoviska výboru.

IV. Pověřuje předsedkyni výboru, aby předložila toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny."

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Je to poměrně jednoduchá procedura, přesto si ji odhlasujeme.

 

Snad jsem zahájil hlasování, chvilku počkáme. Moment... už.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 3, bylo přihlášeno 110, pro 99, proti nikdo, procedura byla přijata.

 

Prosím, pane zpravodajko. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP