(9.20 hodin)
(pokračuje Maláčová)

Co se týká vaší poznámky o rozhodnutí o uplatnění odstranění tvrdosti zákona, tak zde opakovaně upozorňuji, že celý aparát Ministerstva práce a sociálních věcí nesouhlasí s vaší interpretací, že lze v tomto případě uplatnit odstranění tvrdosti zákona. To nelze, bylo by to protizákonné, netýká se to vůbec této situace. Takže nesouhlasím s vámi, těch několika firem, nebo několika málo desítek firem, které nesplnily podmínky, které jsou vždycky stejně platné, že 20. den následujícího měsíce, platí už velmi dlouhou dobu a ani program Antivirus C na tom nic nemění. Je mi to velmi líto, nicméně to byly podmínky, které když nebyly splněny, tak firmy si bohužel to tříměsíční odpuštění nemohly uplatnit. Je mi to velmi líto, ale zákon hovoří jasně. Pokud nejsou splněny podmínky, tak nelze Antivirus C uplatnit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Paní poslankyně Richterová má zájem také ještě o přihlášku. Poté paní poslankyně Miloslava Vostrá. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Richterová: Já se nechci vracet do minulosti, to jsme tady už opravdu diskutovali. Ale co chci připomenout, je, že v jiných případech prostě zákon umožňuje a právě na to pamatuje - a to je to, co jsem citovala - že ministr může odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení, a může pověřit správy sociálního zabezpečení, aby odstraňovaly tvrdosti v jednotlivých případech.

A já se čistě snažím dobrat toho, jaké poučení si vzalo ministerstvo z toho, že zapomnělo takové ustanovení o možném odstraňování tvrdostí zapracovat do toho zákona, který se tady schvaloval v covidové době. Jde mi čistě o to, aby se tato přehnaná přísnost třeba při té situaci, která se v několika případech stala a kterou jsem popisovala, kdy prokazatelně vážně onemocněla mzdová účetní a potom vlastně zavinila škodu té firmě, anebo kdy došlo k pozdnímu připsání na účet o jeden den, kdy ta firma tím byla poškozena, a je to ta nepřiměřená tvrdost, o které hovořím, jde mi o poučení do budoucna a o to, aby tato ustanovení, která jinak jsou součástí naší legislativy, nebyla opomíjena při přípravě podobných ať už zákonů, nebo mechanismů v budoucnu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Miloslava Vostrá, poté paní ministryně.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Paní ministryně, prostřednictvím předsedajícího, my jsme se tady pochválili, jak jsme udělali výborný program, a já to vůbec nezpochybňuji, naopak. Myslím si, že to byl jeden z programů, který opravdu byl dobrý. Ale vaše slova - měli jste to změnit při projednávání zákona - proboha, kdy jsme ten zákon schvalovali? V legislativní nouzi schvalujeme jedno za druhým, přehršel pozměňovacích návrhů, schvalovali jsme to v době, kdy v podstatě, nezlobte se na mě, ani vláda nevěděla, jak se to bude vyvíjet, natožpak ti lidé, kteří den ze dne přestali podnikat, přestali mít svoji obživu. A to, že udělali někteří, zejména ti malí a ti živnostníci, chyby, kór ti, kteří mají jednu účetní a tak dále, to se prostě stalo. A já tady rozumím paní kolegyni Richterové - ano, co bylo, bylo. To, že někteří jsou opět v problémech, protože prostě ta tvrdost zákona na ně zapůsobila a musí peníze vracet v době, kdy je ještě nemají, to je bohužel holý fakt. Ale jak říkám, stalo se, stalo.

A ten dotaz zní: Ano, už jsme, doufám, všichni chytřejší, takže jak tomu bude zabráněno? Ano, schválili jsme kurzarbeit, já tomu rozumím, to je jiný instrument, který by se mohl v některých případech použít, vyhlašuje ho vláda, tomu já rozumím, jenom si myslím, že řadu opatření vláda přijala a řadu opatření soud zrušil. Ano? A to je v pořádku. A tady když je dotaz na to, zda opravdu v těchto případech, kdy se jedná, a paní kolegyně to tady říkala, o den dva, opravdu v čase bych řekla nepatrném, tady nejsme schopni a vy říkáte, že nemůžete a je protizákonné změkčit dopad zákona.

Já se úplně popravdě řečeno nedivím pak těm lidem a jejich rozčarování. Opravdu bychom se možná měli soustředit na otázku, kterou paní kolegyně řekla, zda si myslíte, že takto je to v pořádku, anebo zda po vyhodnocení této věci jste došli k závěru, že stane-li se něco v budoucnu a bude jakýkoliv program vypisován, schvalován zákonem, v legislativní nouzi a tak dále, budete již pamatovat na možnost změkčit případně důsledky toho zákona. Neříkám, že se tak musí dít, ale ten zákon by na to měl pamatovat. Ve vší úctě nemůžete chtít, aby Poslanecká sněmovna při projednávání v legislativní nouzi, kdy se to tady jeden den schvaluje všechno, včetně pozměňovacích návrhů, které se musí vyhodnotit a podobně, neudělala chybu nebo to neopomněla.

Takže já si myslím, že možná kdybyste jednou nebo dvěma větami odpověděla na dotaz paní kolegyně, ušetřili bychom si všichni spoustu času. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Já vím, že to je rok zpátky, ale poprosím váženou paní předsedkyni Vostrou a váženou paní poslankyni Richterovou, aby nepletly - omlouvám se za ten výraz - jablka s hruškami. Živnostníků se to netýká, protože ti v té době měli na půl roku odpuštěné odvody úplně. Jo? Takže to je jedna věc.

Druhá věc. Měli jsme tady platný program Antivirus A a B, měli jsme tady platný program Antivirus C a také připomínám paní poslankyně Richterové, že v té době fungovala možnost odkladu záloh na sociální pojištění. To jsou všechno věci, které se pletou. Vím, protože to byl velmi složitý mechanismus, který zafungoval, nicméně zafungoval a ty podmínky byly jasné. Pokud chci mít nárok na podporu státu, tak musím splnit podmínky. Ty byly jasně dané. My si myslíme, že jsou správně nastavené. Myslím si, že to čísla jasně dokazují - více než 74 000 firem tyto podmínky splnilo a několik málo desítek firem tyto podmínky nesplnilo. Je to velmi smutné, nicméně si myslím, že pokud to naprostá většina firem zvládla, tak ten systém byl nastaven správně, a pak bylo několik málo desítek firem, které si pak na to odpuštění nedosáhly. Je to asi citelná finanční ztráta pro tyto firmy, ale podmínky byly předem jasné a my jsme je nastavovali vědomě.

A co se týká možnosti odpuštění tvrdosti zákona, tak opět paní poslankyně Richterová zaměňuje dvě věci. Nástroj odpuštění tvrdosti zákona se týká odvodů zaměstnanců a jejich důchodového nároku. Nelze to zaměňovat s tím, že firmy neposlaly včas svůj podíl za zaměstnavatele. To jsou dvě různé strany, dva různé nástroje a nelze prostě paragrafy, které se týkají důchodových nároků zaměstnanců, aplikovat na odvody firem. Prosím, nezaměňovat to.

Co se týká dotazu paní poslankyně Richterové, a pokud bych měla odpovědět stručně, neuvažujeme o odstranění tvrdosti zákona. Je to změna zákona. V tuto chvíli program Antivirus C už rok nefunguje. Byl efektivní v první vlně, ale v tuto chvíli neplánujeme jeho znovu aktivaci. Byla by to změna zákona. Pokud by k tomu došlo, což nepředpokládám, protože v tuto chvíli máme schválený kurzarbeit, tak si myslím, že bychom ani jako Ministerstvo práce a sociálních věcí neuvažovali o posunutí lhůt, kdy musí být uhrazeny odvody za zaměstnance, to znamená do 20. dne následujícího měsíce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Paní poslankyně Vostrá, poté paní poslankyně Richterová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Ve vší úctě, paní ministryně, tak teď konečně ten závěr byl aspoň odpovědí na tu otázku. Za to vám děkuji.

Jinak my jsme tady, nebo aspoň jsem pochopila, že paní kolegyně Richterová tu otázku brala v obecné rovině, takže abyste nám neustále podsouvala, že jsme něco smíchali, si myslím není úplně fér. To za prvé.

A za druhé, když už jste tedy zašla do těch detailů, že mícháme zaměstnance a odvody za zaměstnavatele, tak přece praxe je taková, že i za ty zaměstnance je odesílá zaměstnavatel, takže když on pošle tu svoji část pozdě a vy ho chcete za to nějakým stylem, že nesplnil podmínky, tomu rozumím, ale bohužel to vlastně poslal pozdě i za ty zaměstnance. Ta platba se skládá opravdu ze dvou částí. Takže to není tak úplně, jak vy říkáte, nicméně vám děkuji za odpověď, i když mám pocit, že jsme se každá bavily trošičku o něčem jiném, protože otázka paní kolegyně byla v obecné rovině.

Ale poučení pro nás a určitě pro poslance je takové, že jakmile cokoliv tato vláda bude předkládat v legislativní nouzi, tak si musíme dávat sakra pozor a sakra musíme zvažovat, zda toto zrychlené projednávání budeme v budoucnu podporovat. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP