(15.40 hodin)
(pokračuje Golasowská)

Můj další a tentokrát třetí pozměňovací návrh. Jeho cílem je nahradit průměrný čistý hodinový výdělek, z něhož se stanoví výše podpory v době částečné zaměstnanosti průměrným hodinovým výdělkem. Tím se výrazně zmírní propad příjmů převážné většiny zaměstnanců, který je nejvýraznější u vysoce kvalifikovaných profesí, o jejichž udržení mají zaměstnavatelé v době krize největší zájem, a to až o 14 %. Jinými slovy, výrazně se tak zvýší příjmy zaměstnanců v době částečné zaměstnanosti, a tedy i jejich koupěschopnost, která je důležitým předpokladem pro obnovení růstu HDP a jeho dynamiky i důležitým nástrojem podpory malého a středního podnikání, zejména v oblasti služeb poskytovaných obyvatelstvu.

A můj čtvrtý a poslední pozměňovací návrh se týká podpory v době částečné zaměstnanosti, která náleží zaměstnanci za celý kalendářní měsíc, ve kterém nemůže konat práci z důvodu některé z překážek v práci podle § 207 až 209 zákoníku práce, která u jeho zaměstnavatele nastala v přímé souvislosti s některým z důvodů, pro který bylo vydáno nařízení vlády podle § 120b odst. 1, a to pokud zaměstnavatel nepřiděluje zaměstnancům práci v rozsahu nejméně 20 % a nejvíce 80 % z jejich týdenní pracovní doby rozvržené podle § 84 zákoníku práce na příslušný kalendářní měsíc, přičemž tato podmínka se posuzuje souhrnně za všechny zaměstnance tohoto zaměstnavatele.

To jsou všechny mé čtyři pozměňovací návrhy, ke kterým se pak přihlásím v podrobné rozpravě, a děkuji vám, kolegyně, kolegové, za jejich podporu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení paní poslankyni Alenu Gajdůškovou a připraví se pan poslanec Pavel Juříček. Tak prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji, vážený pane předsedající. Pane ministře, paní ministryně, kolegyně a kolegové, pandemie ukázala, že bez páteřní sítě veřejných služeb, zejména zdravotnictví, ale i hygienické služby, fungujících úřadů práce, sociálního systému se záležitosti, jako je pandemie, nedají zvládnout. Ukázala také, že stát má nástroje pro udržení zaměstnanosti. Obojí sociální demokracie považuje za velmi důležité a možná nejdůležitější z pohledu toho, co má stát pro své občany dělat. Připomínám, že program Antivirus, snad nejúspěšnější program podpory občanů v pandemii, podpořil až jeden milion pracovních míst. Představte si, kdyby tento program nebyl, tak každý pátý člověk zhruba by byl bez práce.

Antivirus ale má omezený čas. Proto jako sociální demokraté usilujeme o trvalý nástroj podpory zaměstnanosti nejen pro pandemii, ale i živelné katastrofy, kybernetické útoky a jiné mimořádné situace, které možná v této chvíli ještě nedokážeme dohlédnout. Tímto trvalým nástrojem je právě projednávaný návrh pod názvem kurzarbeit. A přes porodní bolesti, o kterých zde byla řeč, dohoda na komplexním pozměňovacím návrhu doufejme vytvoří skutečně dobrý nástroj, který budeme potřebovat, který, jak jsem přesvědčená, bude-li přijat - a já věřím tomu, že přijat bude a velmi brzy - tak může přinést jakési uklidnění jak zaměstnancům, tak zaměstnavatelům pro případ, že by nás čekaly nějaké skutečně mimořádné události, které v této chvíli nedokážeme dohlédnout, jakkoli si to nikdo z nás nepřeje.

Kolegyně a kolegové, protože komplexní pozměňovací návrh řeší i vazbu mezi časem, kdy zaměstnanec nemůže pracovat, a možností využít tento získaný čas ke svému vzdělávání, ke zvyšování kvalifikace, zvyšování si svých možností, šancí na trhu práce, nebudu se dál hlásit k pozměňovacím návrhům, které tuto oblast řešily. Dále také sděluji, že nechci zatěžovat projednávání tohoto návrhu zákona debatou o tom, zda je potřeba hlásit volná pracovní místa, nebo zda máme evidovat dohody o provedení práce a pracovní činnosti, jakkoli jsem přesvědčená, že tyto věci pro to, aby stát mohl účinně pomáhat vytváření nových pracovních míst, aby mohl účinně pomáhat lidem hledat novou práci, pokud o svou práci přijdou, že tyto nástroje potřebujeme. Ale znovu říkám, nechci zatěžovat těmito návrhy debatu o právě projednávaném návrhu o kurzarbeitu, nebudu se tedy k těmto pozměňovacím návrhům také hlásit. A prosím o podporu komplexního pozměňovacího návrhu, který alespoň část toho, co jsem chtěla, aby v této normě bylo, ošetřuje a zavádí.

A na závěr mi dovolte, abych poděkovala paní ministryni Maláčové skutečně za usilovnou práci a za snahu dojednat kompromis, dojednat v rámci tripartity, ale i samozřejmě v rámci koalice a celé politické scény, abychom se shodli, aby návrh, který projednáváme - já věřím tomu, že bude přijat - byl opatřením, které skutečně přinese to uklidnění - že víme, že když bude problém, máme nástroj na jeho řešení - uklidnění pro zaměstnance i zaměstnavatele, že bude trvalým nástrojem, nebude potřeba ho po každém závanu na politické scéně měnit. Ještě jednou vás požádám o podporu toho komplexního pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Pavel Juříček a připraví se pan poslanec Roman Sklenák. Tak prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Juříček: Děkuji. Dámy a pánové, někdy mně opravdu rozum zůstává stát, co tady slyším, tady z umpiru mluvit. Ale dobře, nevracejme se k minulosti, ale musíme si říct, že tady na trhu práce stále chybí 330 000 zaměstnanců. Podniky, průmysl a my podnikatelé jsme rok drželi tady ekonomiku a mluvit o tom, že Antivirus zachránil milion pracovních míst, je naprosto totální nesmysl, tak už to, prosím vás, nepoužívejme, protože my podnikatelé víme, jaká je realita.

Nicméně dovolte, abych tady projevil jisté zklamání, které už tady trochu naznačoval i, prostřednictvím předsedajícího, Honza Bauer, že nemáme příliš mnoho času na projednání těch faktů a těch parametrů, ale nicméně vzhledem k tomu, že jsem včera zachytil tento komplexní pozměňovací návrh, samozřejmě jsem rád, že existuje nějaká dohoda, nějaká platforma, na které můžeme postavit celou tu stavbu kurzarbeitu. Ale pro mě je tady zklamání, že se vůbec nepoužily všechny ty parametry, které jsme napříč všemi stranami na hospodářském výboru přijali, kde jsme snad kromě dvou Pirátů odhlasovali pozměňovací návrhy na hospodářském výboru úplně všichni, a že ty z tohohle komplexního pozměňovacího návrhu vypadly. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP