(11.50 hodin)
(pokračuje Výborný)

Věřím, že právě tady ten úkrok a kompromis, který jsem teď popsal, může být pro vás argumentem, proč tuto variantu podpořit, protože já jsem přesvědčen o tom, že vyváženější princip řešení místní příslušnosti exekutorů, který by byl ku prospěchu do budoucna celému systému v České republice, těžko u nás najdeme

Dámy a pánové, omlouvám se za to, že jsem byl poněkud rozsáhlý, ale myslím, že v této věci je potřeba popsat i jednotlivé pozměňovací návrhy. Děkuji za vaši podporu. Chtěl bych také poděkovat všem, se kterými komunikuji v rámci přípravy této novely, ať už jsou to neziskové organizace Člověk v tísni, Charita České republika, Institut pro prevenci předlužení a další, stejně tak jako děkuji za zpětnou vazbu ze strany exekutorů, stejně tak jako děkuji za zpětnou vazbu ze strany soudů a dalších, a samozřejmě spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti jsem už zmiňoval na začátku. Věřím, že pokud budeme velmi zodpovědně posuzovat návrhy, které tady jsou, tak se nám podaří schválit vyvážené řešení, které výrazným způsobem změní a zlepší exekuční prostředí v České republice tak, aby bylo vyvážené, abychom šetřili práva seriózních věřitelů, abychom pomohli zodpovědným dlužníkům, kteří chtějí skutečně svůj dluh řešit, abychom pomohli státu a zároveň ten systém aby byl funkční, aby exekutoři a všichni, kteří s tím mají co do činění, mohli dále plnit své povinnosti, které mají i ze zákona. Věřím, že se nám to podaří. KDU-ČSL jednoznačně takové pozměňovací návrhy, které tady jsou podány v tomto duchu, v tomto smyslu, bude podporovat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Výbornému. Kolegyni Valachovou požádám o posečkání, protože s přednostním právem se přihlásil pan předseda klubu Jan Farský. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Děkuji všem, kteří se na přípravě této náročné novelizace podíleli, a děkuji i kolegu Marku Výbornému, který tady přednesl mnoho z toho, co bych chtěl říct i já, ale vzhledem k tomu, jaký máme čas, to nebudu opakovat. Pouze bych vás chtěl upozornit na pár změn, které z mého pohledu jsou důležité a ke kterým bych rád upřel vaši pozornost.

Jednak velké díky už na ústavně-právní výbor, že přistoupil na náš návrh v tom smyslu, že první finance, první splátky, mají jít za jistinou a až potom na příslušenství, protože to je jeden z těch zásadních prvků, který umožňuje ten současný dost nevhodný, až zločinecký stav, kdy se mnoho lidí drží v tom dluhovém otroctví. Jsou to statisíce lidí přímo a řekl bych až k milionu lidí nepřímo, když započítáme jejich rodinné příslušníky. Tento návrh zákona má tu primární, jak zmínila i paní ministryně, snahu nás zbavit vleku neuvěřitelného počtu exekucí, ve kterém jsme jako v jiných statistikách, v tomto taky možná, jako jedni z nejlepších, v uvozovkách nejlepších na světě, protože máme tady nějakých přes 4 miliony exekucí, 3 miliony exekucí jsou starší jak tři roky a milion je starších víc než 10 let, a prostě u mnoha z nich už nedochází k žádnému pohybu, jenom v tom systému jsou drženy a třeba i blokují splácení těch exekucí, ke kterým by se dostalo.

K tomu se váže pozměňovací návrh, ke kterému jsem chtěl požádat o vaši pozornost. Je pod písmeny J1 a J2 a vlastně zavádí to, že nebudeme posuzovat až od schválení zákona nemožnost splacení, ty nevymahatelné exekuce, ale podíváme se tři roky zpět. K čemu to povede? Že se k prvním exekucím a jejich zastavením dostaneme ne až v roce 2025, jak je v současném návrhu, nebude to ani až v roce 2028, jak říká pozměňovací návrh pana poslance Kohoutka, ale bude to už v roce 2022. A myslím si, že ten problém je tak velký, že už nestojí za to ho o roky odkládat.

To, co v tom návrhu je taky důležité a myslím si, že to dává velký smysl, je to, že současný návrh dělá to, že když někdo má legální příjem, nebudou mu zastaveny exekuce, což na jednu stranu vypadá logicky, na druhou stranu to povede k tomu, že lidé dál budou dělat načerno, dál se budou držet v šedé ekonomice a nebudou vůbec motivováni k tomu, aby pracovali a cokoli spláceli - prostě zůstanou v té bezvýchodné situaci. My to omezujeme v tom návrhu jenom na nemovitý majetek.

To je, co jsem chtěl přiblížit. Jako hnutí Starostů a nezávislých podporujeme čistou teritorialitu, doufám, že se najde její velká podpora. Pokud ne, budeme přicházet k těm už ne tak dokonalým, ale záložním řešením.

Pak je tam ještě jeden pozměňovací návrh, ke kterému bych vás požádal o pozornost, protože si myslím, že je důležitý, přestože tady jdu proti vyjádření jak ministerstva, tak proti lobbingu Exekutorské komory, a to je návrh pod písmenem J3, který říká, že od roku 2023 by Centrální evidenci exekucí tak, jako vede jiné rejstříky, vedlo Ministerstvo spravedlnosti. Proč tento návrh? Protože jde o naprosto zásadní informace pro regulaci, předvídání, úpravu oblasti exekucí. Dneska je prostě drží Exekutorská komora, která ty informace dodává poslední dobou čím dál lépe, doufám, že i pod tlakem tohoto načteného pozměňovacího návrhu, ale pořád je dodává tak, aby ji to co možná nějak výrazně neohrozilo nebo neovlivnilo. Já si myslím, že tato data vzhledem k tomu, jak významný to je sociální, ekonomický fenomén, otázka exekucí, jak některé regiony naprosto zásadně tento fenomén ovlivňuje a jak, bohužel se obávám, se bude v návaznosti na ekonomickou, pandemickou krizi, kterou teď procházíme, tento problém ještě rozšiřovat, protože ekonomické dopady toho, co se teď děje, nás potkají během roku, dvou - to ještě teď úplně nevidíme, protože fungují nějakým způsobem všechny ty podpůrné a záchranné programy, ale ty ve chvíli, kdy skončí, tak teprv dohlédneme dopadu, jaký tato pandemie na ekonomiku a na celý život má. Tak právě proto, že exekuce ze společnosti určitě nezmizí v příštích letech, nezmizí ani dluhové pasti, ale naopak je dost velké riziko, že ten problém bude dost podobný, tak proto si myslím, že by Centrální evidenci exekucí mělo vést Ministerstvo spravedlnosti, aby dokázalo rychle, adekvátně, co možná přesně a kvalitně reagovat. Takže to je pod pozměňovacím návrhem J3.

Jsou tam další pozměňovací návrhy, ale rád bych, kdybychom co možná dneska se dostali k hlasování, a tak dopodrobna u nich nepůjdu. Dovolím si tady od pultíku ještě poděkovat paní ministryni za jednu aktivitu, protože se ke mně dostalo zprávy, že se daří konečně dotlačit soudy k tomu, aby zastavovaly nezákonné exekuce. Protože jsem v tomto paní ministryni i její předchůdce opakovaně interpeloval a ten posun byl minimální, tak jsem rád, že po všech těch kulatých stolech, interpelacích jsme se společnými silami dostali k metodice, díky které a díky myslím i tlaku ministerstva konečně začne těch ostudných 200 000 nezákonných exekucí ze systému vypadávat a budou ukončovány. Za to vám, paní ministryně, děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Kateřina Valachová, připraví se pan poslanec Jan Hrnčíř. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, kolegové, kolegyně, nejprve technická věc. Dovolím si v souladu s jednacím řádem stáhnout svůj pozměňovací návrh číslo 7429. Je to z důvodu, aby sociální pojištění a zdravotní pojištění měla i nadále v našem hlasování - a věřím, i ve výsledku - stejný osud. A je to také na základě mé konzultace s pomáhajícími organizacemi, které pomáhají lidem se dostat z dluhových pastí. Tolik stručně technicky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP