(15.50 hodin)
(pokračuje Čižinský)

Jestli to chceme dělat opačně, než se má, tzn. nejprve umožnit obcím, aby postavily za pomoci státu byty a potom začaly řešit situaci těch, kteří bydlí v nevhodném bydlení, jestli to chceme řešit opačně, což je tento návrh, takto opačně... Jasně, je tady většina, ta to prohlasuje. Ale je to mimořádně špatně. Ty návrhy jsou takové, jako kdyby někdo rád bydlel v nevyhovujících podmínkách, a předpokládá se, jako by každý mohl příští týden bydlet někde lépe. To bohužel odporuje realitě, tak to prostě není. A skutečně si dovolím postulovat jasný předpoklad, že tento návrh přichází ve zcela nevhodnou dobu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a s faktickou poznámkou bude reagovat paní poslankyně Aulická, poté pan poslanec Juchelka a poté pan poslanec Bauer. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem sice přihlášená, ale musím prostě reagovat na své předřečníky vaším prostřednictvím. Mě už s dovolením tedy, jak to mám říct koordinovaně na pana předsedajícího, který předsedá, vytočil doslova, když hovořil o tom, co si vlastně dovolujeme dnes projednávat tyto dva návrhy, tzn. sněmovní tisk 290652, když prostě není ta správná doba. Správná doba, asi podle toho jsme čekali čtyři, pět, šest let. A myslím si, že budeme teď všechno tedy svalovat na pandemii, protože právě Pirátům se tento návrh nelíbí. My to víme, ale jsem ráda, že v Poslanecké sněmovně je neustále většina, která má rozum a vnímá realitu života. Pro nás jsou totiž důležité ty argumenty a ty parametry, ze kterých to vychází, tzn. kraje, sociální pracovníci, úřad práce. A s těmi se bohužel nikdo celou dobu nebavil.

A já ještě budu hovořit dál. Velice mě mrzí, že tady používá ty argumenty pana ombudsmana. Já si pana Křečka velmi vážím. Na druhou stranu institut pana ombudsmana v této problematice všem obcím, všem krajům dělal dosavadně jenom problémy. Ale nebylo to tedy za pana Křečka, bohužel to bylo za paní ombudsmanky. Veškerá opatření, která se snažily dát, ať už nějaké vyhlášky, tak všechny byly strženy a všechno bylo řečeno, že jsou protiústavní nebo protizákonné. A obce a kraje už nevědí, jak se mají hájit. Patnáct opatření, která byla přijata v polovině nebo na konci roku 2018. Do té doby se nic neudělalo. Šest ministerstev, nepracoval na tom téměř nikdo. A připravená velká novela o přídavku na bydlení z MPSV se shodila jenom kvůli PR ČSSD. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec Juchelka, připraví se pan poslanec Bauer k faktické poznámce.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Já děkuji moc. Já bych se taky chtěl vyjádřit k předřečníkům, hlavně vaším prostřednictvím k Lukáši Černohorskému. My jsme ze stejného regionu.

Ale na začátek jenom pár čísel. Na sociální začleňování se dalo za posledních x let několik miliard korun. Od té doby stoupl počet vyloučených lokalit na dvojnásobek. V tuto chvíli jich máme 606, bydlí tam 115 tisíc lidí. My se pravidelně spolu setkáváme se starosty na takovém setkání právě třeba na Ostravě-Jihu, kde máme výborného starostu pana Bednáře, který se snaží s těmi lidmi komunikovat, který se snaží s těmi lidmi nějakým způsobem pracovat, který se snaží dělat osvětu v těchto lokalitách. A všechno to de facto končí tak, že budete házet hrách na zeď, protože to jednoduše nikam nevede. My potřebujeme dát starostům, obcím, municipalitám nějaký nástroj k tomu, aby mohli už konečně něco s tím dělat. Nemůžeme pořád jenom na něco čekat, zaštiťovat se lidskými právy. A de facto ta městská policie, která tam přichází, tak je doslova a do písmene ostrakizována, vysmívána, protože nemá žádný nástroj na to, aby mohla něco udělat.

Takže vás vyzývám, pane Černohorský, pojďte tady k mikrofonu a poraďte těm starostům, co mají dělat. Co mají říkat těm sousedům, kteří se potřebují vyspat ráno do práce, a hraje tam ve dvě hodiny ráno hudba? Co mají dělat? Jakým způsobem mají zareagovat? Co má dělat policie?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec Bauer, poté pan poslanec Černohorský. Prosím.

 

Poslanec Jan Bauer: Pane místopředsedo, já jako předkladatel si budu dělat jenom poznámky, pak možná vystoupím až na závěr, protože nemá cenu těmi faktickými to zdržovat. Ale přesto pouze jednu faktickou.

Na margo pana předřečníka Lukáše Černohorského prostřednictvím pana předsedajícího. Já bohužel musím konstatovat - čtení textu za jedna, pochopení textu za pět. Je mi to líto. Ale protože už ten zákon je tady 2,5 nebo 3 roky, tak už mám za sebou některé mediální výstupy, souboje v médiích a rozhlase. Já jsem pochopil, že jsme na různé informační úrovni, a že když už se k tomu třeba někdo vyjadřuje - já vím, že jste četl třeba pana ombudsmana - tak fakt by stálo si ten původní návrh přečíst, pak ten komplexní pozměňovák, abychom fakt všichni věděli, o čem to je. A z toho mimo jiné plyne to, jestli je vhodná, nebo není. Já vím, že covid překryl úplně všechno v této zemi. Ale jestli máte pocit, že už se nebudou nikdy řešit vyloučené lokality, že zanikne ten problém nebo financování sociálních služeb nebo obchodování s chudobou, prostě desítky dalších věcí, to prostě nezaniklo. A myslím si, že je naší povinností - a my jsme to slíbili před těmi třemi lety - s tím něco dělat a toto je malý pokus aspoň něco s tím udělat.

A další věc. Prosím vás, nikdo nikomu žádné peníze nebere. Ten drobný návrh, který tady představuji, je pouze doplnění toho stávajícího zákona, o ničem jiném to není. A abyste někomu mohl strhnout z těch dávek 300 korun za tu pokutu, tak za prvé ten přestupek někdo musí udělat a za druhé ten přestupek musí být závažný. A hlavně musí být opakovaný - třikrát po sobě. Ten, kdo se opije, ten, kdo bude vyhrožovat, ten, kdo něco ukradne a dostane od městské policie pokutu, tak pokutu zaplatí, nikdo po něm nic vymáhat nebude. Směřuje to pouze na ty, kteří se dlouhodobě opakovaně takto chovají, ti lidé, sousedé (předsedající upozorňuje na čas) jsou z nich nepříčetní a starostové s tím nemohou vůbec nic dělat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec Černohorský bude reagovat s faktickou poznámkou, poté je přihlášená ještě paní poslankyně Richterová. Tím by měly být poznámky vyčerpány. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Ono sice to doznalo změn, ale text, když jsem ho četl, tak je - protože původní návrh v průběhu jeho projednávání doznal řady změn, vyjadřuji se k němu ve znění komplexního pozměňovacího návrhu poslance Jana Bauera. To znamená, tento dopis, který dorazil, už reaguje i na ten komplexní pozměňovací návrh, který tady byl. A závěrečná věta: Doporučuji proto změnu zákona v této podobě nepřijímat. Reaguje to na tu změnu ať už tu původní, nebo tu změnu, která proběhne následně v rámci toho vašeho komplexního pozměňovacího návrhu, prostřednictvím pana předsedajícího.

Kolegyně Richterová tady za chvilinku, nebo ne v té faktické, ale potom následně ve svém vystoupení, bude představovat ty návrhy nebo možnosti, které mají případně starostové. Já zkusím v té rychlosti jenom tady nastřelit jako odpověď panu kolegovi. Jedna z věcí, které můžou: sankce za spáchání přestupků řeší v České republice dva přestupkové zákony, zákon č. 250/2016, který umožňuje kromě napomenutí a pokut také uplatnit tzv. zákaz činnosti, propadnutí věci atd. Takže jedna z věcí je využívat tento zákon. Další můžou začít využívat zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, který umožňuje ukládat přísnější tresty za opakované spáchání přestupků proti veřejnému pořádku, což je třeba ta hudba, která tam hraje, případně proti občanskému soužití i proti majetku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím, abychom se oslovovali mým prostřednictvím. A paní poslankyně Richterová bude reagovat faktickou poznámkou a ještě se přihlásil pan poslanec Čižinský. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Já v té faktické bych ráda zareagovala na pana kolegu Bauera, který říká, že to je malý pokus něco s tím udělat. A mě zajímá, co je to "s tím". Protože ten cíl je pro mě na té novele velmi nejasný. Já bych jako cíl chápala snížit počet vyloučených lokalit, zvýšit počet dětí s dokončeným vzděláním. Ten reálný cíl podle mě není stanoven. Stejně tak jsem postrádala vyrovnání se s těmi existujícími přestupkovými zákony, protože minulá Sněmovna schválila dva přestupkové zákony, které vstoupily v účinnost v polovině roku 2017. To už je dost času na vyhodnocení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP