(16.50 hodin)
(pokračuje Ondráček)

My teď mluvíme o navýšení za případnou recidivu, ale kdyby v prvoinstančním nebo prvém provinění ta osoba dostala sankci, řekněme, v horní polovině trestní sazby, tak by se možná od nějaké recidivy potom taky nějakým způsobem odvrátila, protože částka 1 000, 2 000 korun pro některé lidi není motivační k tomu, aby je odvrátila nebo oddálila od protiprávního jednání. Ale další protiprávní jednání zase zatěžuje orgány policie, které to dokumentují a zpracovávají, posíláme znovu na další krajské hygienické stanice, a v tom prvním porušení na jaře spadlo do takzvaného koše díky rozhodnutí soudu cca 15 000 oznámení, která dala policie. Já jsem ji žádal, ať nám někdo řekne, jaké množství oznámení dává policie ať na ORP, nebo na krajské hygienické stanice, a jaké výše pokut tam jsou ukládané, jestli to má vůbec smysl. Ale nic takového my tady nemáme, a teď předkládáme něco, co nám umožňuje sankcionovat v rámci recidivy a zároveň ještě ukládat další trest, kterým je zákaz činnosti, byť češtinářsky a právnicky víme, že ten, kdo může, neznamená, že musí.

Máme tady připraven další sněmovní tisk, a teď nevím, jestli se trefím úplně do čísla, 1162, který je další z dílny Ministerstva vnitra, předkládán zde do Poslanecké sněmovny a je zařazen do této schůze. Je to další novela krizového zákona. Takže my během jedné stovky, když to tak nazvu, 1111, 1152 a 1162, se dostáváme, že máme třikrát otevřen nebo třikrát projednáváme jeden a ten samý zákon 240. Nevím, jak z vašeho pohledu, ale mně to nesvědčí o dobré práci předkladatelů, a je na zvážení, jestli to, co teď tady chceme projednat, jestli je opravdu ve stavu legislativní nouze, protože tisk 1162, který je zařazen na této schůzi, není navrhován ve stavu legislativní nouze a bude podroben klasickému - pokud projde, já jsem zpravodaj, takže vím, mám to načteno poměrně dobře - takže říkám, pokud to projde, tak bude v rámci klasického čtení prvního, druhého a třetího.

Nic by nebránilo, pokud by to prošlo díky hlasům vládních poslanců, do druhého čtení, abychom se tam vypořádali i s tiskem 1152. A popřípadě, když máme otevřen i přestupkový zákon - to asi bude vědět paní zpravodajka daleko líp než já, ale máme, myslím - abychom řešili požadavek, který my považujeme za přílepek a který jsem v rámci té části druhé v rámci jednání ústavně-právního výboru nechal vyřadit.

Takže já osobně se připojuji k tomu, že v dané chvíli také nevidím stav legislativní nouze, a nechal bych to, ať projdeme zákon standardním řízením. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Hyťhová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Já jsem chtěla říct za Trikolóru, že rozhodně nepodpoříme, aby tento návrh byl projednáván v legislativní nouzi. Nevidíme k tomu důvod a myslím si, že takováto zásadní věc, která omezí našim občanům svobodu, a může - jak tady řekla paní zpravodajka, může - až zakázat jejich činnost, činnost, kterou si celý život budovali. Takže tohle opravdu není potřeba, nebo je naprosto skandální, abychom to tady dneska odmávli a vláda v podstatě dostala bianko šek, když ani neví - v podstatě tady ani nepadlo, za jakých podmínek, co by ten člověk všechno musel udělat, aby mu byla zakázána činnost. Pouze víme, že tam je napsáno slovíčko "může".

Opozice si tady již prohlasovala s vládou pandemický zákon a já nevidím důvod, proč bychom dneska tady měli rychle, rychle odsouhlasit evidenci hříšníků pana ministra Hamáčka a ještě ve zkráceném jednání. Je to opravdu skandální a vůči našim občanům tohle není fér. Myslím, že už jsme jim toho naložili na bedra až dost, a není potřeba tady dneska odsouhlasovat další evidenci, která jim zase zničí o kousek víc jejich život a jejich živnost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Tereze Hyťhové. Kdo dál do rozpravy? Pan kolega (nesrozumitelné). Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane předsedající, já bych se také chtěl v krátkosti vyjádřit. Ve stavu legislativní nouze bychom měli projednávat zákony, které mají pomáhat lidem a mají pomáhat lidem rychle, ale ne takové zákony, které lidem mají škodit. Přece není možné tady projednávat drakonické tresty pro lidi, kteří jsou v zoufalé situaci, dovolí si třeba porušit nějaké nařízení a otevřít svoji živnost nebo něco podobného pro souseda. Prostě není možné navyšovat tresty a zakazovat činnost. Já si myslím, že tohle je novodobý pendrekový zákon, a my bychom vůbec o něm neměli jednat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Hrnčířovi. Kdo dál do rozpravy? Pokud už nikdo, rozpravu končím. Ještě než přednesu návrh usnesení, zagonguji. Vzhledem k tomu, že jsem požádal kolegy a kolegyně, aby případné diskuze o něčem jiném přenesli do předsálí, odhlásím vás všechny. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Jakmile se počet přihlášených ustálí, přednesu návrh usnesení.

 

"Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1152, ve zkráceném jednání."

Zahájil jsem hlasování číslo 36 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 36 z přítomných 95 pro 46, proti 31. Návrh nebyl přijat.

 

Protože nebyl schválen stav legislativní nouze... (Konzultace s organizačním odborem.) Rozumím tomu, že přejdeme do běžného režimu. Potřebujeme tedy několik málo chvil, protože je potřeba potvrdit zpravodaje, protože teď je potřeba rozhodnout o tom, že předseda Poslanecké sněmovny přikáže výborům pro běžné projednávání a pro prvé čtení, protože budeme projednávat zákon v celé šíři.

Vzhledem k tomu, že jsme snad připraveni, to je věc, kdy pan předseda Sněmovny může svým rozhodnutím přikázat tisk pro prvé čtení, protože to nemusí dělat organizační výbor a může to předseda udělat sám, tak bych ho požádal o vystoupení a zopakování jeho rozhodnutí, které učinil při projednávání ve stavu legislativní nouze. To znamená, já tak učinit musím, pokud někdo máte nějakou pochybnost. (Poslanec Stanjura mimo mikrofon: Máte něco s mikrofonem? My vás vůbec neslyšíme, ale vůbec. Je něco s mikrofonem?) Já nevím, co je s mikrofonem. (Poslanec Stanjura: Vůbec nevíme, co jste říkal.) Dobře, tak já to zopakuji. Vzhledem k tomu, že postupujeme jiným způsobem, než byl původní návrh, požádám předsedu Poslanecké sněmovny, jestli by zopakoval svoje rozhodnutí, které učinil pro projednávání ve zkráceném jednání, a svým rozhodnutím, protože k tomu není potřeba organizační výbor, může to udělat předseda sám, potvrdil, že přikazuje tento tisk výboru ústavně-právnímu a ustanovuje zpravodajkou paní poslankyni Ožanovou. Abychom mohli pokračovat hned. Pokud tak učiní... ***
Přihlásit/registrovat se do ISP