(12.20 hodin)
(pokračuje Jurečka)

A pak tam mám druhý pozměňovací návrh, které opět reaguje na tu situaci a na srovnání mezi první vlnou a tou druhou vlnou teď, a to je výše té podpory. Jestliže tehdy jsme - tehdy marketingově vláda to prodala jako takzvanou Pětadvacítku, ale reálně to bylo 15 tisíc měsíčně, ale tato částka byla osvobozena od odvodů sociálních a zdravotních, takže to byla opravdu přímá podpora, tak dnes tato částka, těch 15 tisíc korun měsíčně, je zatížena těmi odvody, takže reálně ten člověk dostane 10 tisíc korun. A jestliže mám zavřenou živnost, která mně nese nějaké minimum nákladů, nedej bože, mám tam i zaměstnance, na které (nesroz.) podporu, jak má takový člověk vyžít, uživit svoji rodinu a zároveň zachovat přežití té živnosti, toho podnikání?

Prosím pěkně, zkusme se do toho vžít. Proto třeba v tom druhém pozměňujícím návrhu já navrhuji zvýšení této částky na 20 tisíc korun, tak aby to odpovídalo míře té podpory, kterou jsme udělali v první vlně. Já jsem to samozřejmě musel zaokrouhlit, takže to je 667 korun denně, je 20 010 korun na měsíc. Prosím pěkně, kdyby i tato zvýšená podpora byla podpořena.

Samozřejmě také víme, že jsou zpřísněné i podmínky, za kterých to živnostníci mohou čerpat. Je mnoho těch, kteří se na mě obracejí, a předpokládám, že i na vás, že žádost podali, ale byli odmítnuti. A teď je bude čekat asi nějaké dohadování, nebo už finálně nemají šanci si na tu podporu sáhnout, přestože jim příjmy poměrně výrazně poklesly.

Takže jsou to dva návrhy, které reagují na zpětnou vazbu od živnostníků, od malých firem, na to, abychom udělali parametrickou úpravu a tomuto sektoru umožnili nějakou smysluplnou podporu, aby ti lidé dokázali přežít a zároveň, když už tedy musí být doma, abychom je tou částkou dokázali opravdu v této situaci nedostat do obavy o živobytí, když na jedné straně po nich chceme bezpečnost, ať se chovají zodpovědně z hlediska ohrožení životů lidí, svého okolí, společnosti, ale na druhé straně jim nedáváme moc na výběr při takovýchto směšných částkách k tomu, aby vůbec potom dokázali zachovat i to živobytí. To jsou dva pozměňující návrhy, ke kterým se v podrobné rozpravě potom přihlásím, ale míří, myslím si, do velmi smysluplné oblasti. Ano, někdo může namítnout, že je to částečný přílepek, ale myslím si, že tato Sněmovna v době legislativní nouze i v té první vlně tady byla velmi velkorysá z hlediska pozměňujících návrhů, které jsme k různým tiskům načítali. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane předsedo. Než vyzvu dalšího řečníka, já z té debaty, která tu průběžně probíhá s jednotlivými kluby, bych vás chtěl informovat, že bychom zřejmě nedělali polední přestávku. Zvládneme celý tento tisk. A jestliže nebude nějaká zásadní námitka, tak bychom to zvládli i bez přestávky mezi druhým a třetím čtením. Paní zpravodajka to má zpracované a provede nás hlasováním. Není to zase tak složité, je to přehledné. Kdyby měl někdo proti tomuto postupu námitku, prosím, pojďme to vyřídit, zastavte se za mnou během řízení schůze.

S faktickou poznámkou pan poslanec Hrnčíř. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené dámy a pánové, já bych v rychlosti zareagoval na to, co tady zaznělo. Chtěl bych říci, že my také podporujeme vratku spotřební daně z piva, které se zkazí a které se musí přepracovat. Já myslím, že to je dobrá pomoc a určitě to povede k tomu, že se nebude muset zdražovat pivo pro občany a pro restaurace z pivovarů.

My se ale domníváme, že to nestačí. Proto bych chtěl požádat o podporu svého pozměňovacího návrhu, který v podrobné rozpravě načtu. Uznávám, že je to přílepek, ale myslím si, že je velmi vhodný. Navrhuji, aby provozovny, které poskytují stravovací služby, byly osvobozeny od DPH na pokrmy a nealkoholické nápoje do konce roku 2021, s nárokem na odpočet daně. Myslím si, že ten sektor si to zaslouží a nutně takovou pomoc potřebuje.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Také děkuji. Pan poslanec Bendl do rozpravy.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, já budu stručný. Moc si přeji, abychom skončili rozumně, a podporuji to, abychom pokračovali případně po 13. hodině, i když doufám, že to tak dlouhé nebude, neboť i my patříme k těm, kteří chtějí poděkovat za tento návrh, protože se týká především podpory malých pivovarů a malých producentů piva, podpory piva, které máme na čepu. Je jasné, že zejména hospodští nevidí čtrnáct dní dopředu, nevědí, kolik si toho objednat, a ta situace z hlediska nějaké předvídatelnosti je pro všechny ty, kteří produkují pivo, poměrně složitá, takže my jim vycházíme vstříc společně. Děkuji za ten návrh.

Rozumím i tomu, že vlastně měníme účinnost tohoto zákona, protože říkáme, že bude trvat neustále, nedává se tam žádný návrh, abychom se k tomuto návrhu zákona museli vracet. Myslím si, že to je v pořádku.

Jak říkám, jsme připraveni tento návrh podpořit, stejně jako návrhy, které zde přednesl pan kolega Jurečka nebo pan kolega Munzar. Myslím si, že by bylo dobře, kdyby ty návrhy prošly, protože by to situaci zlepšilo.

Za sebe jsem chtěl doporučení paní ministryni, aby Celní správa - pokud mě paní ministryně poslouchá - se opravdu soustředila, aby docházelo na to, že se bude systém využívat, nikoliv zneužívat. Myslím si, že těm potřebným je potřeba pomoci, ale věřím, že se jednou dostaneme do nějakého normálu, kdy už bude předvídatelný obchod s pivem a kdy budou všichni vědět, kolik si mohou objednat a kolik tedy je třeba vyrobit, a je třeba hlídat, aby nedocházelo ke zneužívání toho systému.

To je celé, děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Do rozpravy je přihlášen pan poslanec Václav Klaus.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den, dámy a pánové, já vás dlouho nezdržím. My jako Trikolóra podpoříme tento vládní zákon, podpoříme i pozměňovací návrh poslance Munzara.

Abych krátce vystoupil, pro tento zákon tady budeme všichni odleva doprava. To je celkem jasné, kvůli tomu tady nemusíme vést diskuse. Ale řekněme si, co je skutečně dlouhodobé řešení tohoto problému, protože takovýchto problémů má celá ekonomika plno. Problémy jsou dva. Za prvé nízké daně, čili otevřít debatu o spotřebních daních. Kvůli lobby moravských poslanců před dvaceti lety vinaři nemají žádné spotřební daně. Pivo má. Já piji raději silnější piva, tam už ta daň je poměrně vysoká. Čili bavme se o snížení daní, nebo prostě o daňovém systému České republiky u piva. To je jeden způsob řešení.

Druhý způsob řešení je - okamžitě otevřte restaurace, malé provozovny, všechny obchody, aby měly to pivo kde prodávat. To je přece druhé řešení, které je systémové. Teď zvedneme ruku a něco tady někomu nahradíme. To je samozřejmě dobře a všichni pro to budeme, ale řešme ty věci systémově, podporujme to, co má Česká republika silné, což je pivo. Když přijdete do USA, skoro jediný český výrobek, který jsem tam kdy viděl, bylo pivo. Podpořme to, protože to je náš národní poklad, a podpořme to dlouhodobým snížením daní. Ne teď nějakým jednorázovým opatřením, které někoho připozachrání. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Nikoho nevidím. Končím obecnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě? Paní ministryně by ráda vystoupila se závěrečným slovem.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo. Jenom ve stručnosti, proč nepodpořím ani jeden z pozměňovacích návrhů.

Legislativně technický, protože je to klasický přílepek, neboli podle znění Ústavního soudu takzvaný divoký jezdec, cituji Ústavní soud, Pl. 77/06, a to je umocněno ještě tím víc, že jsme ve stavu legislativní nouze. Takže tolik co do legislativní techniky.

Co se týče věcných důvodů, ona to byla vůbec filozofie, na které byly postaveny všechny podpory, že nebudou vzájemně kombinovány, aby se někdo nedostával do té výhody, že prostě kumuluje těch podpor více než někdo, kdo dosáhne jenom na jednu podporu. Na to se to postavilo. Vysvětlovala jsem tady už minule, že se to netýká v tuto chvíli COVIDu - Nájemné, protože COVID - Nájemné se sleduje za tři měsíce zpětně, čili nepotkává se v čase s kompenzačním bonusem. Důvody samozřejmě byly i rozpočtové. To nebudu zapírat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP